PROJEKT ZMANJŠAJ!

 

Logo PZ

 

Osebna izkaznica projekta
Ime: Zmanjšaj!
Kje: Idrija, Cerkno, Spodnja Idrija
Trajanje projekta: med septembrom 2019 in oktobrom 2021
Partnerji v projektu:
- Zveza društev Mladinski center Idrija [vodilni partner]
- Komunala d.o.o.
- Radio Cerkno d.o.o.


Oznake: #Zmanjšaj! #reuse #lifestyle #ecofriendly
Kontakt: Maja Likar (maja.likar@mcidrija.si)
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si
Spletna stran LAS s CILjem: http://las-sciljem.si/

 

OPIS

Projekt Zmanjšaj! spodbuja aktivno vključevanje mladih v lokalno skupnost in aktivno reševanje problemov sodobne družbe, ki neposredno vplivajo na onesnaževanje okolja. S projektom želimo izobraziti posameznike, sodelujoče organizacije in širšo lokalno skupnost na področju odpadkov in jih spodbuditi k spremembam.
Prepoznana potreba
Ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta.
Ohranjanje narave in varovanje naravnih virov.
Vključitev ranljivejših skupin na trg dela.
 
Želena rešitev
Razvijanje in spodbujanje novih kompetenc in znanj, ki omogočijo posameznikom lažji vstop na delovno mesto.
Vzpostavljanje skupnosti s čim manj odpadki.
Aktivacija potencialov ranljivih skupin.


CILJI

 • Preko raznolikih metod, načinov in praktično-izobraževalnih aktivnosti širšo javnost ozavestiti o pomenu zmanjševanja odpadkov in zmernega potrošništva.
 • Z redno medijsko podprtostjo spodbuditi posameznike k spremembam nakupovalnih navad.
 • Z aktivnim ozaveščanjem in prenosom znanja poskrbeti za ohranjanje in varovanje naravnih virov.
 • Z različnimi praktičnimi izobraževanji spodbuditi razvoj novih kompetenc in znanj, ki omogočijo posameznikom lažji vstop na delovni trg oziroma za lažje ustvarjanje novih delovnih mest.
 • Smernice za organizacijo mladinskega centra s čim manj odpadne embalaže.
 • Smernice za hostel s čim manj odpadki.
 • Smernice za izvedbo prireditev s čim manj odpadki.
 • Z ravnanjem glede na smernice dvigniti prepoznavnost Idrije ter posledično tudi vplivati na kvaliteto življenja v Idriji in okolici.AKTIVNOSTI V SKLOPU PROJEKTA

 • Analiza trenutnega stanja in identifikacija potreb na področju zmanjševanja količine odpadkov.
 • Izvedba praktično izobraževalnih aktivnosti (prvi sklop).
 • Nadgradnja analize in evalvacija obstoječega dela.
 • Izvedba praktično izobraževalnih aktivnosti (drugi sklop).
 • Priprava in zapis smernic za nadaljnje delo.
 • Komunikacija in informiranje.
 • Vodenje in koordinacija projekta.

 

REZULTATI

 • Analiza trenutnega stanja količine in upravljanja odpadkov.
 • Izvedene interaktivne delavnice, predavanja in izobraževanja.Nakup zbiralnika deževnice.
 • Sprememba statuta MCI za pridobitev statusa socialnega podjetništva.
 • Zapisana mreža »zero waste« ponudnikov v lokalnem okolju z namenom spodbujanja lokalnih ponudb in produktov.
 • Lokalna skupnost s čim manj odpadki.
 • Ozaveščanje lokalne skupnosti preko lokalnega radia.

 

 

 

 Pozabljeno geslo?

 

nedelja
25.09.2022
10°C / 21°C
ponedeljek
26.09.2022
14°C / 18°C
torek
27.09.2022
13°C / 21°C