PRVIČ SO ZAJOKALI

Petek, 07. avgust 2020

Petek, 7. avgust

V Šempetru so se v zadnjem dnevu rodili štirje novorojenčki. Deček bo prebival v Sabotinu, deklice pa v Novi Gorici, Šempasu in Vrtovinu. Štorklja pa je v postojnski porodnišnici pustila deset dojenčkov. Dečki bodo prebivali v Gorenji vasi, Ljubljani, Cerknici, Postojni, dva odhajata v Koper, enega pa bodo starši odnesli na Vrhniko. Tri deklice pa so postale prebivalke Ilirske Bistrice, Pivke in Postojne.

Četrtek, 6. avgust

Iz šempetrske porodnišnice poročajo o rojstvu dečka, ki bo prebival v Novi Gorici. V Postojni pa so v preteklem dnevu na svet pomagali sedmim novorojenčkom. Dečki bodo prebivali v Rovtah, Kobaridu, Portorožu, dva pa v Logatcu. Deklici odhajata v Koper in Postojno. Vse dobro :)Sreda, 5. avgust

V Šempetru se je rodila deklica iz Ajdovščine. V Postojni pa so našteli osem novorojenčkov. Deklice bodo prebivale v Vremskem Britofu, Ljubljani in Košani. Dečki pa odhajajo v Postojno, Medvode, Ljubljano, dvojčka pa odhajata na morje, na Obalo, in sicer v Koper.

Torek, 4. avgust

V Postojni je na svet prijokalo kar sedem dečkov in dve deklici. Dva dečka odhajata v Ljubljano, ostali pa v Ajdovščino, Novo vas, Stari trg pri Ložah, Spodnjo Idrijo in Idrijo. Starši so se razveselili še dveh deklic, ki bosta svoj dom našli v Ilirski Bistrici in Sežani. V Šempetru pa so se rodili samo trije dečki. Ti odhajajo v Ajdovščino, Solkan in Lokovec.

Ponedeljek, 3. avgust

V Postojni niso zabeležili nobenega rojstva. V Šempetru pa so na svet pomagali deklici, ki odhaja v Ajdovščino.

Nedelja, 2. avgust

V Postojni sta se rodila dva dečka, ki odhajata v Pivko in Podnanos. Rodili sta se še dve deklici, ena odhaja v Ajdovščino, ena pa v Ilirsko Bistrico. V Šempetru pri Novi Gorici pa je na svet prijokala le ena deklica, ki bo svoj dom našla v Novi Gorici.

Sobota, 1. avgust

V Postojni sta na svet prijokali dve deklici, ena odhaja v Divačo, ena pa v Rovte. Razveselili so se še treh dečkov, ti bodo svoj dom našli v Sežani, Logu pri Brezovici in v Materiji. V Šempetru pa je bilo mirno.

Petek, 31. julij

Iz Postojne poročajo o rojstvu petih malih štručk. Deček bo prebival v Sežani, deklice pa v Vipavi, Pivki, Črnem Vrhu in Prestranku. V Šempetru pa so zajokali trije novorojenčki, deklica ostaja kar v Šempetru, dečka pa odhajata v Novo Gorico.

Četrtek, 30. julij

V Postojni so se včeraj rodili štirje novorojenčki. Deklici odhajata v Ljubljano in Ilirsko Bistrico, dečka pa bosta prebivala v Ljubljani in Črničah. "Šempetrska mirna deklica" pa bo prebivalu v Mirnu.


Sreda, 29. julij

V Postojni sta se rodili deklici iz Kopra in Begunj pri Cerknici, ter trije dečki, ki odhajajo v Materijo, Dornberk in Sežano. Deklica, ki odhaja v Renče, pa se je rodila v Šempetru.

Torek, 28.julij

V Postojni so danes na svet prijokali trije dečki in ena deklica. Dečki odhajajo v Pivko, Spodnjo Idrijo in Brezovico pri Ljubljani. Deklica pa bo svoj dom našla v Postojni. V šempetrski porodnišnici pa so se razveselili fantkov dvojčkov, ki odhajata v Novo Gorico in ene deklice, ki prav tako odhaja v Novo Gorico.

Ponedeljek, 27. julij

V Postojni so se rodile štiri deklice, iz Ljubljane, Ilirske Bistrice in dve iz Borovnice.
Prav tako so zabeležili rojstva štirih dečkov, iz Domžal, Kopra in dveh iz Vrhnike.
V Šempetru se je rodila deklica, ki odhaja v Dornberk.

Nedelja, 26. julij

V šempetrski porodnišnici so danes na dan prijokali trije dečki, ki gredo v Novo Gorico, Drnovk in v Vedrijan. Tudi v Postojni so se rodili sami dečki, ki gredo v Pivko, Logatec in v Šempeter pri Novi Gorici.


Sobota, 25. julij

V Postojni sta se rodili deklici iz Obrov in Pivke, ter dva dečka iz Branika in Logatca. V Šempetru so imeli mirnih 24 ur.

Petek, 24. julij

V Šempetru se je rodila deklica iz Dornberka. V Postojni pa je za porodničarji pester in naporedn dan. Deset novorojenčkov se je rodilo v zadnjem dnevu. Deklice odhajajo v Sežano, Novo vas pri Rakeku in Divačo. Dečki pa bodo prebivali v Novi Gorici, Komnu, Ljubljani, Kopru in v Begunjah pri Cerknici. Rodila sta se še dvojčka, deklica in deček, ki odhajata na Vrhniko. Iskrene čestitke.

Sreda, 22. julij

V Šempetru se je pravkar rodila deklica, ki bo čez nekaj dni odšla v Orehovlje. V Postojni pa so se v zadnjem dnevu rodili trije dečki, ki bodo prebivali v Piranu, Ribnici in na Slapu ob Idrijci.

Torek, 21. julij

V Postojni so se rodile tri deklice, ki gredo v Ribnico, Ljubljano in v Godovič, rodili so se tudi trije dečki, ki odhajajo v Ajdovščino, Izolo in na Vrhniko. V šempetrski porodnišnici pa danes ni bilo novih rojstev.


Ponedeljek, 20. julij

V Postojni se je rodilo pet deklic, in sicer iz Logatca, Podnanosa, Nove Gorice, Kopra in Branika, ter dva dečka iz Postojne in Idrije. Iz Šempetra pa poročajo o rojstvu dečka, ki odhaja v Komen.

Nedelja, 19. julij

V zadnjem dnevu so se rodili štirje novorojenčki. Deček iz šempetrske porodnišnice odhaja v Orehovlje, deklica pa prihaja na Slap ob Idrijci. V Postojni sta se rodili deklici, ki bosta prebivali v Ljubljani in Godoviču.

Sobota, 18. julij

Iz Postojne danes poročajo o rojstvu osmih novorojenčkov. Dečki odhajajo v Ljubljano, Ilirsko Bistrico, Sežano, Ig pri Ljubljani in Cerknico. Deklice pa bodo prebivale v Idriji, Zrečah ter v Kozini.

Petek, 17. julij

V Postojni se je v zadnjem dnevu rodilo šest novorojenčkov. Dečki odhajajo v Ljubljano, Sežano in Ilirsko Bistrico, deklice pa v Logatec, Sežano in na Vrhniko. V Šempetru sta se rodila dečka, ki bosta prebivala v Ajdovščini in Humu.

Četrtek, 16. julij

S podobnim tempom kot včeraj nadaljujejo v postojnski porodnišnici. Osem novorojenčkov bo risalo nasmeh na usta staršem. Dečki odhajajo v Ljubljano, Vipavo in Cerknico, deklice pa bodo prebivale v Kobaridu, Logatcu, Ajdovščini in dve v Ljubljani. Iz Šempetra pa poročajo o rojstvu deklice, ki odhaja v Novo Gorico.


Sreda, 15. julij

V Postojni so imeli pestrih 24 ur, na svet so pomagali štirim dečkom, dva odhajata v Koper in Ajdovščino, dva pa v Ljubljano. Rodilo se je tudi kar sedem deklic, dvojčici odhajata v Begunje pri Cerknici, ena deklica ostaja v Postojni, tri bodo prebivale v Ankaranu, Vipavi in Cerknici, eno pa bodo starši odpeljali celo v sosednjo Italijo.
Iz šempetrske porodnišnice pa so sporočili, da v minulem dnevu niso zabeležili novih rojstev.

Torek, 14. julij

V Postojni so na dan prijokali štirje dečki, dva gresta v Ljubljano, en v Koper in en v Logatec. Tu sta se rodili tudi dve deklici, ki gresta v Žiri in na Smlednik. V šempetrski porodnišnici se je rodil deček, ki odhaja v Ajdovščino in deklici, ki odhajata v Kanal in Renče.


Ponedeljek, 13. julij

V Postojni so se rodili trije dečki, iz Begunj pri Cerknici, Horjula in Ribnice. V Šempetru pa so zabeležili rojstvo deklice iz Vogrskega in dečka iz Renč.

Nedelja, 12. julij

V Postojni so se danes rodili 4 dečki, ki gredo v Ilirsko Bistrico, Dobovo pri Brdih, Rakek in v Ajdovščino. Tam sta se rodili tudi dve deklici, ki gresta v Log pri Brezovici in v Postojno. V šempeterski porodnišnici se je rodil deček, ki odhaja v Vipavo.


Petek, 10. julij

Iz Postojne poročajo o štirih rojstvih, dve deklici odhajata v Logatec in Podnanos, dva dečka pa v Vipavo in Rakek. V Šempetru je prvič zajokal deček, ki odhaja v Solkan, in dve deklici, ki bosta postali prebivalki Nove Gorice in Gradišča pri Vipavi. 


Četrtek, 9. julij

Tako v Postojni, kot v Šempetru niso zabeležili rojstev, se pa menda že obeta bolj živahen dan.


Sreda, 8. julij

V Šempetru sta se rodili dve deklici, iz Ajdovščine in Kobarida, ter trije dečki, ki odhajajo v Ajdovščino, Bilje in Kobarid. V Postojni pa so na svet prijokale tri deklice, iz Brezovice, Nove Gorice in Materije.

Torek, 7. julij

Po ponedeljkovem zatišju je bilo v Postojni ponovno zelo pestro. Na svet so pomagali sedmim deklicam, in sicer iz Pivke, Kojskega, Sodražice, Nove vasi pri Rakeku, Kozine, Pobegov in Sežane, ter trem dečkom iz Senožeč, Logatca in Šoštanja. V Šempetru sta se rodili dve deklici, ki odhajata v Vipavo in Novo Gorico, ter deček iz Dobravelj.

Ponedeljek, 6. julij

V Postojni so imeli mirnih 24 ur, v Šempetru pa sta se rodili deklici iz Šempasa in Vipolž, ter deček iz Kromberka.

Nedelja, 5. julij

V šempetrski porodnišnici sta se rodili deklici, ki odhajata v Ajdovščino in Šempeter. V Postojni pa so v minulem dnevu našteli šest novorojenčkov. Dečka odhajata v Sežano in Obrov, deklice pa v Ilirsko Bistrico, Spodnjo Kanomljo, Ljubljano in Sežano.

Sobota, 4. julij

Iz Šempetra poročajo, da sta se rodili dve deklici, ki bosta prebivali v Tolminu in Budanjah. V Postojni so našteli štiri novorojenčke, deček bo prebival v Divači, deklice pa v Ajdovščini, Pivki in Brdih.

Petek, 3. julij

V Šempetru se je rodil deček, ki gre v Novo Gorico. V Postojni je danes na dan prijokalo 6 dečkov, ki gredo v Knežak, Cerknico, Izolo, Ajdovščino, Ilirsko Bistrico in Sežano. Prav tako so se v postojnski porodnišnici rodile 4 deklice. Dve gresta v Postojno, ena v Horjul in ena v Sežano.


Torek, 30. junij

V Postojni se je rodila deklica, ki odhaja v Sežano in dva dečka iz Nove Gorice in Ljubljane. V Šempetru se je rodila deklica, ta odhaja v Kostanjevico na Krasu.

Ponedeljek, 29. junij

V Postojni sta se rodila dva dečka, ki odhajata v Trzin in Hotedršico, iz Šempetra pa poročajo o rojstvu dečka, ki bo prebival v Novi Gorici.

Nedelja, 28. junij

En deklica je prvič zajokala v Šempetru, odhaja v Renče. V Postojni se je prev tako rodila deklica iz Logatca, pridružil pa se ji je deček, ki odhaja v Horjul.


Sobota, 27. junij

V Šempetru se je rodil deček, ki odhaja v Morsko, ter dve deklici iz Dobrovega v Brdih in iz Tolmina. V Postojni pa je na svet prijokal deček iz Ljubljane, ter tri deklice, iz Ljubljane, Kobarida in Domžal.

Petek, 26. junij

Iz šempetrske porodnišnice sporočajo, da je na svet prijokala deklica, ki gre v Solkan, v postojnski pa sta se rodila deček, ki gre v Črnuče, in deklica, ki odhaja v Prestranek.


Četrtek, 25. junij

Iz postojnske porodnišnice poročajo o rojstvu deklice, ki bo prebivala v Ljubljani, in kar sedmih dečkov. Dva ostaneta v Postojni, pet pa jih odhaja v Cerknico, Škofljico, Sežano, Ljubljano in Begunje pri Cerknici. V Šempetru pa je tokrat prvič zajokala ena deklica, ki gre na Predmejo.

Sreda, 24. junij

V Postojni so pomagali na svet trem deklicam iz Renč, Čepovana in Nove vasi pri Rakeku. V Šempetru pa so našteli več dečkov, ti odhajajo v Dolenjo Trebušo, Deskle in Grgar, trojici dečkov pa se je pridružila tudi deklica, ki odhaja v Ozeljan.

Torek, 23. junij

Iz Postojne poročajo o petih rojstvih, ena deklica gre v Podnanos, ena ostaja v Postojni, trije dečki pa bodo odšli v Cerkno, Logatec in Rob na Dolenjskem. V Šempetru v minulih 24 urah niso zabeležili novih rojstev, vendar pravijo, da so zaenkrat v pričakovanju vsaj dveh.

Ponedeljek, 22. junij

V Postojni se je rodil deček, ki odhaja v Domžale. Tudi iz Šempetra poročajo o rojstvu dečka, ta pa odhaja v Novo Gorico.

Nedelja, 21. junij

V Šempetru se je rodil deček, ki bo prebival v Ajdovščini. V Postojni pa sta na svet prijokala dva novorojenčka, deček odhaja v Sežano, deklica pa v Cerknico. Iskrene čestitke vsem staršem. Čestitamo pa tudi vsem  očetom: danes je namreč vaš dan, saj tretjo nedeljo v juniju praznujemo neformalni dan očetov! Naj vas razvajajo boljše polovice, predvsem pa preživite lep dan v družbi svojih "sončkov". :)

Sobota, 20. junij

Iz Šempetra so nam sporočili, da sta se rodili deklici iz Nove Gorice in Šempasa, deček pa bo prebival v Ljubinju. V Postojni pa so našteli osem novorojenčkov. Dečki odhajajo v Tolmin, Ljubljano, Rovte, Sežano, Postojno in na Col, deklici pa bosta prebivali v Cerknici in Vipavi. Precej pridni so bili porodničarji v minulem dnevu, zato so nam jasno potrdili, da bodo danes počivali, če se seveda ne bo komu zelo mudilo na svet ... :)

Petek, 19. junij

Iz Postojne so nam sporočili, da se je pri njih rodil deček iz Logatca in dve deklici, iz Postojne in Idrije. V Šempetrski porodnišnici pa sta se rodila dva dečka iz Ajdovščine in Črnič.

Četrtek, 18. junij

V Postojni so se rodili trije dečki, iz Cerknice, Portoroža in Podgrada. V Šempetru pa sta se rodili deklici iz Ajdovščine in Nove Gorice.

Sreda, 17. junij

Kar precej novega otroškega joka se je tokrat razlegalo po postojnski porodnišnici. Rodilo se je pet dečkov in dve deklici. Dečki odhajajo v Horjul, Vipavo, Branik, Pivko in na Vrhniko, deklici pa bodo starši odpeljali na Col in Dobrovo. V Šempetru pa je prvič zajokal deček, ki odhaja v Goriška brda.

Torek, 16. junij

Iz šempetrske porodnišnice poročajo o rojstvu deklice, ki odhaja na Vogrsko.

Ponedeljek, 15. junij

V Šempetru se je rodila deklica iz Dobrovega, v Postojni pa so se rodili trije dečki, ki odhajajo v Ljubljano, Sežano in Dutovlje, ter deklica, ki odhaja v Notranje Gorice.

Nedelja, 14. junij

Iz Postojne poročajo o rojstvu dečka iz Ljubljane in dveh deklic, ki odhajata v Domžale in Izolo. V Šempetru pa sta prvič zajokala dva dečka, eden ostaja v Šempetru, drugi pa gre v Bilje.

Sobota, 13. junij

V Šempetru se je rodila deklica, ki odhaja v Brda in deček iz Šempetra. V Postojni pa so se rodile tri deklice, ki odhajajo v Vipavo, Ljubljano in Ajdovščino, ter štiri dečki iz Sečovelj, Velikih Lašč, Idrije in Sežane.

Petek, 12. junij

V Postojni je prvič zajokalo šest novorojenčkov, tri deklice bodo odšle v Podgrad, Prestranek in Vipavo, dva dečka v Preserje in Hotedršico, eden pa ostaja v Postojni. Iz Šempetra pa poročajo o rojstvu dečka iz Solkana ter dveh deklic, ki bosta prebivali v Dornberku in na Mostu na Soči.

Četrtek, 11. junij

V Šempetru so se rodile tri deklice, iz Brd, Nove Gorice in Ajdovščine. Iz Postojne pa so sporočili, da se je pri njih rodil deček, ki odhaja v Ljubljano in deklica iz Cola.

Sreda, 10. junij

V Postojni so se razveselili ene deklice iz Ljubljane in dveh dečkov, iz Cerknice in Mirna. V Šempetru pa se je rodil deček, ki odhaja v Novo Gorico.

Torek, 9. junij

V postojnski porodnišnici je prvič zajokalo pet deklic, tri odhajajo v Ajdovščino, Stari trg pri Ložu in Brezovico pri Ljubljani, dvojčic pa se bodo razveselili v Sežani. Rodil se je tudi deček, ki ga bodo starši odpeljali v Logatec. V Šempetru pa v minulih 24 urah niso zabeležili novih rojstev.

Ponedeljek, 8. junij

V Šempetru se je rodila deklica, ki odhaja v Deskle in deček, ki odhaja v Ajdovščino. V Postojni sta se rodili dve deklici, iz Ajdovščine in Pivke, ter dva dečka, iz Podgrada in Ljubljane.


Nedelja, 7. junij

Iz Šempetra poročajo o rojstvu dečka, ki bo odšel v Ajdovščino. V Postojni pa sta se rodili deklici, prebivali bosta v Sežani in Postojni.

Sobota, 6. junij

Iz šempetrske porodnišnice sporočajo, da so se v zadnjem dnevu rodili trije novorojenčki. Dečka odhajata v Šempeter in Dornberk, deklica pa v Novo Gorico. V Postojni pa so v znamenju treh dečkov, ki odhajajo v Sežano, Logatec in Škofjo Loko.


Petek, 5. junij

V Šempetru se je rodil en deček iz Kostanjevice na Krasu, v Postojni pa so se rodile štiri deklice, ki odhajajo v Ljubljano, Žiri, Cerkno in Pobege.

Četrtek, 4. junij

V Šempetru se je rodila deklica, ki odhaja v Kanal. Tudi v Postojni se je rodila deklica iz Cerknice.

Sreda, 3. junij

Iz šempetrske porodnišnice tudi danes poročajo o rojstvu ene deklice, ki tokrat odhaja v Budanje. V Postojni pa so na svet pomagali trem dečkom, ki bodo odšli v Ljubljano, Begunje pri Cerknici in Lepeno, eno deklico pa bodo starši odpeljali v Vipavo.

Torek, 2. junij

V Šempetru se je rodila deklica, ki odhaja v Orehovlje. V Postojni se je prav tako rodila ena deklica, ki odhaja v Kotlje, ter pet dečkov iz Ajdovščine, Ljubljane, Postojne, Vipave in Šentvida pri Stični.

Ponedeljek, 1. junij

V Šempetru so na svet pomagali deklici, ki v Šempetru tudi ostaja. Iz Postojne pa poročajo o rojstvu dečka, ki bo postal prebivalec Tolmina.

Nedelja, 31. maj

V Postojni so se v minulem dnevu rodile štiri deklice, dve odhajata v Sežano, preostali dve pa v Logatec in Postojno. V šempetrski porodnišnici se je rodil deček, ki bo prebival v Kobaridu.

Sobota, 30. maj

Deklici sta se rodili v šempetrski porodnišnici, odhajata v Šempeter in Vipavo. V Postojni so se rodili štirje novorojenčki, dečka odhajata v Koper in Logatec, deklici pa v Novo vas pri Rakeku in Koper.

Petek, 29. maj

V Šempetru se je rodila deklica iz Nove Gorica in deček iz Šempasa. V Postojni pa so se rodila tri deklice, ki odhajajo v Ilirsko Bistrico, Novo Gorico in Borovnico, ter prav tako trije dečki, iz Ilirske Bistrice, Prestranka in Pobegov.


Četrtek, 28. maj

Iz šempetrske porodnišnice so sporočili, da se je pri njih rodil deček, ki odhaja v Bovec. V Postojni pa se je rodil deček iz Dutovelj in deklica iz Pivke.

Sreda, 27. maj

V Šempetru so na svet pomagali dvema deklicama, ena odhaja v Novo Gorico, druga v Opatje selo.
V postojnski porodnišnici pa je prvič zajokala deklica, ki bo prebivala v Komnu ter dva dečka, ki gresta v Tržič in Horjul.


Torek, 26. maj

Iz šempetrske porodnišnice poročajo o rojstvu treh dečkov, dva gresta v Novo Gorico, eden pa v Deskle. V Postojni pa sta se rodili dve deklici, ki odhajata v Šempeter in Ajdovščino, ter deček, ki ostaja v Postojni.

Ponedeljek, 25. maj

V Šempetru se je rodila deklica iz Ajdovščine, prav tako se je tudi v Postojni rodila deklica iz Ajdovščine. Slednji sta se pridružila še dva dečka, ki odhajata v Ilirsko Bistrico in Preserje.


Nedelja, 24. maj

Tako v Šempetru kot v Postojni so zabeležili šest rojstev. V Šempetru sta se rodili dve deklici, ki odhajata v Idrijo in Sela na Vipavskem, ter štiri dečki iz Vrhnike, Ajdosščine, Volčje Drage in Šentvida pri Stični. V Postojni pa so se rodile tri deklice iz Čepovana, Nove Gorice in Ajdovščine, ter trije dečki eniz Vipave in dva iz Ajdovščine.

Sobota, 23. maj

V Postojni so se rodile tri deklice, ki odhajajo v Štanijel, Ljubljano in Begunje pri Cerknici, ter trije dečki iz Sežane, Logatca in Prestranka.  V Šempetru ni bilo nobenega rojstva.

Petek, 22. maj

V Šempetru se je rodila deklica iz Vipave. V Postojni pa je na svet prijokalo šest novorojenčkov. Dečki odhajajo v Žirovnico, Postojno in na Col, deklice pa v Ljubljano, Dobravlje in Ilirsko Bistrico.

Četrtek, 21. maj

V Postojni sta se rodila dva dečka, en iz Kopra, drugi iz Spodnje Idrije, ter deklica, ki odhaja v Ljubljano. V Šempetru pa v zadnjih 24. urah niso zabeležili nobenega rojstva.

Sreda, 20. maj

Iz Šempetra poročajo o rojstvu dečka, ki odhaja v Kobarid, v Postojni pa so na svet pomagali petim novorojenčkom. Dve deklici odhajata v Novo mesto in Ljubljano, dva dečka bodo odpeljali v Pivko in Ljubljano, eden pa ostaja v Postojni.

Torek, 19. maj

V Šempetru so se starši razveselili treh deklic, dve odhajata v Novo Gorico, ena pa v Podbrdo. Tudi v Postojni so na svet prijokale deklice, ki grejo v Črni Vrh nad Idrijo, Novo vas pri Rakeku in Branik. Rodil pa se je tudi deček, ki bo prebival v Šempasu.

Nedelja, 17. maj

Deček iz šempetrske porodnišnice gre v Miren, na svet pa je v Postojni prijokal en deček, ostal bo v Postojni. Prav tako gre v Postojno ena deklica, dve pa v Cerknico.

Sobota, 16. maj

 V Šempetru so na svet prijokali trije novorojenčki, dečka odhajata v Novo Gorico in Ajdovščino, deklica pa bo prebivala v Cerknem. V Postojni so zabeležili štiri rojstva, deček odhaja v Novo Gorico, deklice pa v Koper, Sežano in Žiri.

Petek, 15. maj

V Šempetru sta se rodila dva novorojenčka. Deklica bo prebivala v kraju Gabrje, pravkar rojeni deček pa odhaja v Solkan. Iz Postojne poročajo o  osmih rojstvih.

Deklice bodo prebivale v Vipavi, Ajdovščini in Postojni, dečki pa odhajajo v Pivko, Cerknico in na Brezovico. Razveselili so se še dvojčkov, deklica in deček, odhajata v Portorož.

Četrtek, 14. maj

V Postojni sta se rodili dve deklici, ki odhajata v Žiri in Hotedršico, in dva dečka, ki odhajata v Ilirsko Bistrico in Rakek. V Šempetru pa se je rodil deček iz Renč.

Sreda, 13. maj

Iz Šempetra so nam sporočili, da so se pri njih rodili trije dečki iz Šempetra, Gorice in Ajdovščine. V Postojni pa je bilo v zadnjih 24 urah veliko bolj glasno. Pri njih so na svet prijokale štiri deklice iz Postojne, Izlak, Sežane in Bukovja, ter pet dečkov, ki odahajajo v Sežano, Črni Kal, Komen, Cerkno in na Vrhniko.

Torek, 12. maj

V Postojni je prevladovala modra barva. Na svet so pomagali petim dečkom, dva odhajata v Pivko, ostali pa v Lukovico, Ribnico in Stari trg pri Ložu. Rodila se je tudi deklica, ki bo prebivala v Idriji.

Ponedeljek, 11.maj

V Postojni sta se rodili 2 deklici, in sicer iz Postojne in Ljubljane, ter en deček, ki odhaja v Dobravlje.

Iz Šempetra pa so nam sporočili, da se je pri njih rodila deklica, ki odhaja v Goriška Brda.


Nedelja, 10. maj

V Postojni so prvič zajokali trije dečki, ki odhajajo v Ilirsko Bistrico, Piran, eden pa ostaja v Postojni. Iz Šempetra poročajo o rojstvu deklice, ki bo prebivala v sosednji Novi Gorici.

Sobota, 9. maj

Iz Postojne poročajo o šestih rojstvih, prvič sta zajokali dvojčici, ki bosta prebivali Landolu, pridružili pa sta se jima še dve deklici, ki odhajata v Kočevje in Škofije. Dva dečka pa odhajata v Ljubljano in Cerknico. 

V Šempetrski porodnišnici pa tokrat niso zabeležili novih rojstev.


Petek, 8. maj

V Šempetru sta se rodili deklici, ki odhajata v Novo Gorico in Podkraj. V Postojni pa so prvič zajokali štirje novorojenčki. Dva dečka odhajata v Ljubljano, tretji pa v Logatec. Deklica je postala prebivalka Senožeč.

Četrtek,7. maj

V Šempetru se je rodil deček, ki bo odšel v Ajdovščino. V Postojni se je rodilo šest novorojenčkov. Dečki bodo prebivali v Postojni, Rogaški Slatini in na Colu in Rakeku. Deklici odhajata v Logatec in Cerknico.


Sreda, 6. maj

V Postojni so zabeležili šest rojstev, od tega sta se rodili dve deklici, ki odhajata v Brezovico pri Ljubljani in v Postojno, prvič pa so zajokali tudi štirje dečki iz Kozine, Pudoba, Idrije in Cola.

Torek, 5. maj

V Postojni so prvič zajokali trije dečki, iz Portoroža, Tolmina in Ankarana, ter dve deklici, ki odhajata v Dobrovo v Brdih in v Trst.

Ponedeljek, 4. maj

Iz Postojne poročajo o treh rojstvih, deček odhaja v Martinjak, deklici pa v Izolo in Sežano. V Šempetru se je rodil deček, ki bo prebival v Tolminu, prav kmalu pa jih čaka še eno rojstvo, o katerem seveda poročamo jutri.

Nedelja, 3. maj

 Šest novorojenčkov se je rodilo v postojnski porodnišnici. Dečki odhajajo v Črni Vrh nad Idrijo, Rovte, Gračišče, Komen in na Vrhniko. Deklica bo prebivala v Grahovem pri Cerknici. V Novo Gorico pa odhaja deklica, ki se je rodila v šempetrski porodnišnici.

Sobota, 2. maj

Iz šempetrske porodnišnice tokrat poročajo o rojstvu dečka, ki odhaja v Deskle. V Postojni pa so na svet pomagali trem novorojenčkom, dve deklici bosta prebivali v Pivki in Dutovljah, en deček pa v Izoli.

Petek, 1. maj

V Šempetru sta na svet prijokala dva dečka iz Nove Gorice in deklica, ki odhaja na Slap ob Idrijci. V Postojni je bilo veliko bolj živahno in glasno, na svet so pomagali petim dečkom, ki odhajajo v Medvode, Maribor, Ročinj, Štanjel in Izolo, ter dvema deklicama iz Vipave in Kozine.

Četrtek, 30. april

V šempetrski porodnišnici se je rodila deklica, ki bo prebivala na Slapu ob Idrijci. V Postojni so našteli pet novorojenčkov. Dečka odhajata v Ljubljano in Ilirsko Bistrico, deklice pa v Preserje, Sodražico in Kobarid.

Sreda, 29. april

V Šempetru je prvič zajokala deklica iz Prvačine, v Postojni pa so se starši razveselili dveh fantkov, ki odhajata v Miren in Logatec.


Torek, 28. april

Tudi danes se je nadaljevalo pestrih 24 ur v porodnišnici Šempeter. Pri njih sta se rodila dva dečka, iz Brd in Nove Gorice in dve deklici iz Nove Gorice in Dobravelj. Starše pa sta razveselila tudi dvojčka, dečka, ki prav tako odhajata v Novo Gorico. 

V Postojni je bilo veliko bolj mirno, na svet so pomagali dvema deklicama, ki odhajata v Logatec in Ljubljano.


Ponedeljek, 27. april

V Šempetru je bilo v minulih 24 urah še bolj pestro, kot smo napovedali včeraj, na svet je prijokalo kar šest novorojenčkov. V sosednjo Novo Gorico odhajajo štirje, ena deklica in trije dečki. Še ena deklica gre na Planino nad Ajdovščino, še en deček pa v Saksid pri Dornberku.

Iz postojnske porodnišnice pa poročajo o rojstvu deklice in dečka, prva bo odšla v Stari trg pri Ložu, drugi pa na Škofije.


Nedelja, 26. april

V Postojni se je rodil deček, ki je postal prebivalec Vipave. V Šempetru pa v zadnjem dnevu niso zabeležili novih rojstev, so pa trenutno v pričakovanju dveh novorojenčkov. Jutri izvemo, kje bosta prebivala.

Sobota, 25. april

Rodovitnih 24 ur je za nami. V Postojni so našteli osem novorojenčkov. Deklici odhajata v Tolmin in Podnanos, dečki pa v Novo Gorico, Kamnik, Logatec, Novo vas pri Rakeku, dva pa v Postojno. V Šempetru se je rodil deček iz Kanala.


Petek, 24. april

Iz Postojne poročajo o rojstvu petih novorojenčkov. Deklici bosta prebivali v Šempetru in Trzinu, dva dečka ostajata v Postojni, tretji pa odhaja na Brezovico pri Ljubljani. V Šempetru pa so se v zadnjem dnevu rodili štirje novorojenčki. Dečki odhajajo v Deskle, Kanal in Tolmin, deklica pa je postala prebivalka Kranja.

Četrtek, 23. april

Pet novorojenčkov se je rodilo v zadnjem dnevu. Deček iz Šempetra odhaja v Plešivo, deklica pa v Ročinj. V Postojni so se rodili trije dečki, ki bodo prebivali v Ljubljani, Ilirski Bistrici in na Vrhniki.

Torek, 21. april

V Šempetru je prvič zajokal deček, ki bo odšel v sosednjo Novo Gorico, v Postojni pa sta se rodili dve deklici, ki gresta v Kočevje in na Vrhniko, ter deček, ki ga bodo odpeljali v Poljčane.

Ponedeljek, 20. april

Iz Postojne poročajo o rojstvu dveh deklic, ki odhajata v Podlipo in Dol pri Ljubljani. V šempetrski porodnišnici so na svet pomagali dvema dečkoma, ki bosta prebivala v Renčah in Novi Gorici, in deklici, ki bo postala nova prebivalka Ajdovščine.

Nedelja, 19. april

V Postojni so se rodile tri deklice, ki odhajajo v Pivko, Postojno in Grosuplje. V šempetrski porodnišnici pa imajo trenutno veliko dela, zato bomo o novih rojstvih poročali jutri.


Sobota, 18. april

V šempetrski porodnišnici se je rodil deček, ki bo odšel v Dobrovo. V Postojni pa se je rodilo pet novorojenčkov. Dečki odhajajo v Idrijo, Dornberk in Logatec, deklici pa v Sežano in Koper.

Petek, 17. april

V šempetrski porodnišnici se je rodil deček iz Dornberka. V Postojni pa so našteli pet novorojenčkov. Deček bo prebival na Škofijah, deklice pa odhajajo na Vrhniko, v Ljubljano, Grosuplje in Idrijo.

Četrtek, 16. april

Iz Postojne poročajo o dveh dečkih, ki bosta prebivala v Kopru in na Vrhniki, deklico pa bodo poslali v Ilirsko Bistrico. V Šempetru se je rodil deček iz Ozeljana. 


Sreda, 15. april

V Postojni so na svet pomagali devetim malčkom, v Šempetru pa štirim.

V Postojni je tehtnica na strani deklic, kar 7 jih je. Odhajajo v Gračišče, Ljubljano, Postojno, Ilirsko bistrico, Rakek, dve pa bosta someščanki Logatca. Dva dečka odhajata v Ajdovščino in Ljubljano.

V Šempetru so novo ime zapisali štirikrat. Štiri rojstva, štirje dečki. Doma bodo v Novi Gorici, Ajdovščini, Vitovljah, en pa odhaja v lepo tolminsko vasico Čadrg.

Torek, 14. april

Iz Postojne so tokrat sporočili, da so na svet pomagali deklici, ki odhaja v Ilirsko Bistrico, v Šempetru pa sta se rodila dva dečka, ki gresta v Volče in Renče.

Ponedeljek, 13. april

V Postojni niso zabeležili novih rojstev, v Šempetru pa so na svet prijokali trije novorojenčki. Dve deklici odhajata v Solkan in Tolmin, deček pa bo prebival na Slapu ob Idrijci.

Nedelja, 12. april

V Šempetru se je rodil deček, ki bo prebival v Ajdovščini. V Postojni pa so na svet v zadnjem dnevu prijokali štirje novorojenčki. Dečka odhajata v Ljubljano in Ilirsko Bistrico, deklici pa v Postojno in prav tako v Ilirsko Bistrico.

Sobota, 11. april

Trije dečki so prikojali na svet, dva v Postojni in eden v Šempetru. Dečka iz postojnske porodnišnice odhajata v Štanjel in na Rakek, deček iz šempetrske porodnišnice pa v Dobravlje.

Petek, 10. april

Iz Postojne poročajo o rojstvu dveh deklic, ki odhajata v Ljubljano in Godovič, prvič pa sta zajokala tudi dva dečka, ki bosta doma v Cerknici in Ilirski Bistrici. V Šempetru pa v minulih 24 urah niso zabeležili novih rojstev.

Četrtek, 9. april

 V šempetrski porodnišnici sta prijokala na svet dva novorojenčka, deklica bo prebivala v Renčah, deček pa v Gorenji Trebuši. Iz Postojne poročajo o petih rojstvih, in sicer dečki odhajajo v Obrov, Sežano in Hotedršico. Deklici bosta prebivali v Vipavi in na Vrhniki. Iskrene čestitke vsem staršem in veliko cartanja!

Sreda, 8. april

V Šempetru v minulem dnevu niso zabeležili novih rojstev, v Postojni pa so na svet pomagali dečku iz Ljubljane, ter deklicam iz Logatca, Sežane in Ajdovščine. 


Torek, 7. april

V Postojni je prvič zajokalo pet novorojenčkov, tri deklice odhajajo v Koper, Trst in Ajdovščino, enega dečka bodo odpeljali v Ljubljano, eden pa ostaja v Postojni. Iz Šempetra pa poročajo o rojstvu treh deklic, prebivale bodo v Ajdovščini, Lokavcu in Kostanjevici na Krasu.


Ponedeljek, 6. april

Iz Šempetra poročajo o rojstvu dveh dečkov, doma bosta v Podnanosu in Novi Gorici.  V Postojni je prvič zajokala ena deklica, ki odhaja v Horjul, ter trije dečki, ki jih bodo starši odpeljali v Škofljico, Loški Potok in Kamnik.

Nedelja. 5. april

Deklica, ki se je rodila v šempetrski porodnišnici, odhaja v Novo Gorico. Deček iz postojnske porodnišnice bo prebival v Logatcu, tam pa bo doma še deklica, ki se je tudi rodila v Postojni. Druga deklica pa bo prebivala v Divači.


Sobota, 4. april

 Iz Šempetra so sporočili, da se je rodila deklica, ki jo bodo poslali v Novo Gorico. V Postojni pa so našteli devet novorojenčkov. Dečki bodo prebivali v Cerknici, Postojni, Portorožu in Logatcu. Deklice odhajajo v Prestranek, Pivko, Postojno, Ljubljano in Borovnico.

Četrtek, 2. april

 Dva dečka sta se rodila v zadnjem dnevu. Prvi, iz šempetrske porodnišnice, odhaja v Kanal, drugi, iz postojnske porodnišnice, pa bo prebival na Škofljici.


Sreda, 1. april

V Postojni je tokrat prevladovala modra barva, rodili so se trije dečki, eden bo prebival v Ljubljani, še dva pa odhajata v Ilirsko Bistrico. Iz Šempetra poročajo o rojstvu deklice, ki bo postala prebivalka Vrtovina, en deček pa bo ostal v Šempetru. 

Torek, 31. marec

Iz Postojne danes poročajo o rojstvu deklice, ki bo postala prebivalka Kozine. Rodili so se še trije dečki, eden odhaja v Podnanos, dvojčka pa bosta doma v Ilirski Bistrici. V Šempetru pa sta prvič zajokali dve deklici, ki sicer nista dvojčici, a obe ostajata v Šempetru.

Ponedeljek, 30. marec

V Postojni so se rodile štiri deklice, ki bodo prebivale v Postojni, Žireh, Divači in Ljubljani. V Šempetru pa sta na svet prijokala dva dečka - iz Mirna in Solkana. Iskrene čestitke!

Nedelja, 29. marec

 Tokrat poročamo o štirih rojstvih. V šempetrski porodnišnici se je rodil deček, ki bo prebival v Kostanjevici na Krasu, deklica pa odhaja v Kanal. V postojnski porodnišnici sta se rodili deklici, ki bosta odšli v Logatec in Črni Vrh nad Idrijo.

Sobota, 28. marec

 Tokrat poročamo o rojstvih samih dečkov. Deček, ki se je rodil v šempetrski porodnišnici odhaja v Renče. Dečki iz postojnske porodnišnice pa bodo doma v Ankaranu, Loškem Potoku, Laškem in Grosuplju.

Petek, 27. marec.

 Z včerajšnjim tempom še naprej nadaljujejo v postojnski porodnišnici. Dečki odhajajo v Novo Gorico, Sežano in Stari trg pri Ložu. Deklice bodo prebivale v Postojni, Novi Gorici, Ljubljani in Kanalu. V Šempetru sta se rodila dečka, ki odhajata v Branik in Tolmin.

Četrtek, 26. marec

Kar pestro je bilo tokrat v porodnišnicah. Iz Postojne poročajo o rojstvu štirih dečkov, ki odhajajo na Most na Soči, Vrhniko, v Sežano, eden pa ostaja v Postojni. Rodili sta se tudi deklici, ki gresta v Dutovlje in Novigrad. V Šempetru je bilo tokrat izenačeno, prvič sta zajokala dva dečka, ki bosta prebivala v Vipavi in Brdih, ter dve deklici, ki ju bodo starši odpeljali v Miren in Volčjo Drago.

Sreda, 25. marec

V Šempetru se je rodila deklica, ki odhaja v Anhovo, v postojnski porodnišnici pa so prvič zajokali štirje dojenčki. Ena deklica, ki ostaja v Postojni, in trije dečki, ki bodo šli v Koper, Škofije in na Vrhniko.

Torek, 24. marec

Iz šempetrske porodnišnice poročajo o rojstvu deklice, ki odhaja v Lokovec, v Postojni pa so prvič zajokali trije dečki, doma bodo na Vrhniki, Rakeku ter v Pivki.

Ponedeljek, 23. marec

V Postojni sta se rodila deček in deklica, prvi odhaja v Polhov Gradec, druga v Ljubljano. V šempetrski porodnišnici pa so na svet pomagali dečku, ki ga bodo starši odpeljali v Budanje.

Nedelja, 22. marec

 Iz Šempetra poročajo o rojstvu dečka, ki bo prebival v Vipavi. V Postojni pa sta na svet prijokali deklici iz Vremskega Britofa in Ajdovščine.

Sobota, 21. marec

 V Postojni so v preteklem dnevu zabeležili tri rojstva, dečka odhajata v Stari trg pri Ložu in Postojno, deklica pa v Rovte. V šempetrski porodnišnici sta na svet pokukali deklici, ki bosta prebivali v Brjah in v Slapu pri Vipavi.

Petek, 20. marec

Šest malih štručk so povili v postojnski porodnišnici. Dečki odhajajo v Tolmin, Ljubljano in Portorož, deklice pa v Ljubljano, Dobravlje in Šempeter. Prav tam, v šempetrski porodnišnici, pa v zadnjem dnevu niso zabeležili novih rojstev.

Četrtek, 19. marec

V Postojni so na svet pomagali dvema dečkoma in dvema deklicama, dečka odhajata v Cerknico in Hruševje, deklici pa v Štanjel in Log pri Brezovici. V Šempetru pa so tokrat počivali.

Sreda, 18. marec

Dve deklici sta prijokali na svet v Postojni, doma bosta v Ajdovščini in Cerknici. Iz Šempetra pa poročajo o rojstvu dečka, ki odhaja v Kobarid, in deklice, ki gre v Novo Gorico.


Torek, 17. marec

Malce več dela so imeli tokrat v Šempetru. Štirje dečki so se rodili, doma bodo v Šempasu, Ajdovščini, Desklah in Kobaridu. Pridružila se jim je tudi ena deklica, ki odhaja v Idrijo. Iz Postojne pa so poročali o rojstvu treh dečkov, ki grejo v Logatec, Cerknico in Ilirsko Bistrico.


Ponedeljek, 16. marec

V Postojni sta na svet prijokala deček, ki odhaja v Knežak ter deklica, ki potuje v Ajdovščino. V Šempetru pa je prvič zajokala deklica, ki odhaja v Novo Gorico in še dva dečka, ki bosta doma v Ajdovščini in Šempasu.


Nedelja, 15. marec

 Iz Postojne danes poročajo o rojstvu dečka, ki odhaja v Vipavo. Deklico pa bodo poslali v Sežano. Trije pa so prvič zajokali v Šempetru. Deklica je postala prebivalka Zalošč, dečka pa prebivalca Vogrskega in Šempetra.


Sobota, 14. marec

 Veliko dela imajo v teh dneh tudi v porodnišnicah. Iz Postojne poročajo o devetih rojstvih. Dečka odhajata v Prestranek in na Rakek. Deklice bodo doma v Šentrupertu, Ljubljani, Šembijah, Dolenji vasi, Sežani, Jeličnem Vrhu in na Vrhniki. V Šempetru pa se je rodil deček, ki bo doma v Solkanu. Iz obeh porodnišnic so sporočili, da so obiski na vseh oddelkih prepovedani, v Postojni pa od danes naprej ni več dovoljena prisotnost partnerja pri porodu. Dodatne informacije najdete tudi na njihovih spletnih straneh. Petek, 13. marec

 Iz Šempetra poročajo o rojstvu treh novorojenčkov. Dečka odhajata v Kostanjevico na Krasu in Šempeter, deklica pa v Brda. Trije so prijokali na svet tudi v postojnski porodnišnici. Deček odhaja v Grosuplje, deklici pa bosta prebivali v Štanjelu in na Igu pri Ljubljani.

Četrtek, 12. marec

V Postojni sta prvič zajokala dva dečka, ki bosta prebivala v Ilirski Bistrici in Knežaku, ter dve deklici, ki odhajata v Logatec in Celje. Iz šempetrske porodnišnice pa poročajo o rojstvu dečka, ki odhaja v Novo Gorico.Sreda, 11. marec

Iz Postojne poročajo o rojstvu štirih dečkov, med njimi sta dvojčka, ki bosta prebivala v Horjulu, še dva pa odhajata v Ljubljano in Žiri. Nežnejši spol pa zastopa deklica, ki bo postala nova prebivalka Cerkna. V Šempetru pa sta se rodila deček in deklica, oba gresta v sosednjo Novo Gorico.


Torek, 10. marec

V obeh porodnišnicah so se rodili po trije novorojenčki. V Postojni sta se rodili deklici, ki bosta doma v Ljubljani in Ajdovščini, na svet so pomagali tudi enemu dečku, ki bo prav tako odšel v Ajdovščino.
V Šempetru pa se je rodila ena deklica, ki bo prebivala v Mirnu, ter dva dečka, doma bosta v Novi Gorici in Šempasu.


Ponedeljek, 9. marec

Enega dečka so se tokrat razveselili v Šempetru, prebival bo v Kanalu. V Postojni pa so prvič zajokali štirje novorojenčki, dva dečka odhajata v Cerknico in Novo Gorico, dve deklici pa v Borovnico in Vipavo.

Nedelja, 8. marec

V Postojni sta se rodila deček in deklica, prvi odhaja v Črniče, druga v Novo vas pri Rakeku. Iz šempetrske porodnišnice pa poročajo o rojstvu deklice, ki jo bodo starši odpeljali v Kobarid.

Sobota, 7. marec

V minuli noči sta v Postojni na svet prijokala deček in deklica. Deklica odhaja v Cerknico, deček pa v Pivko. V Šempetru so se rodili deček, ki odhaja v Šempeter, in tri deklice, ki bodo nove prebivalke Črnič, Sežane in Tolmina.

Petek, 6. marec

 Z našim klicem v Šempeter smo ravno zmotili porodničarje, ki so prisostvovali pri porodu, zato bomo o rojstvih poročali jutri. V Postojni je trenutno mirno, dva dečka sta prijokala na svet, odšla pa bosta v Stari trg pri Ložu in Izolo.

Četrtek, 5. marec

Deček in deklica sta se rodila v Postojni, prvi gre v Portorož, druga v Staro Cerkev. V Šempetru pa je bilo vse v znamenju roza barve, tri deklice so prvič zajokale, prebivale pa bodo v Ajdovščini, Braniku in Dornberku.

Sreda, 4. marec

Skupno sedem novorjenčkov je tokrat prvič zajokalo. Iz Postojne poročajo o rojstvu deklice, ki bo postala prebivalka Borovnice, ter treh dečkov, ki odhajajo v Cerkno, Log pri Brezovici in Črniče. V Šempetru pa se je prav tako rodila ena deklica, ki gre v sosednjo Novo Gorico, in dva dečka, ki bosta doma v Volčji Dragi in Goriških Brdih.

Torek, 3. marec

Tokrat je bilo malce bolj pestro v Šempetru, šestim novorojenčkom so pomagali na svet, trem deklicam in trem dečkom. Deklice odhajajo v Drežniške Ravne, Komen in sosednjo Novo Gorico, dečki pa v Batuje, Šempas in Goriška Brda. V Postojni pa so prvič zajokali trije dojenčki, deklica, ki v Postojni tudi ostane, ter dva dečka, ki bosta prebivala v Cerknici in na Vrhniki.

Ponedeljek, 2. marec

V Šempetru se je rodil deček, ki bo prebival v Tolminu, v Postojni pa so na svet pomagali deklici, ki bo postala prebivalka Ljubljane in dečku, ki gre v Dutovlje.

Nedelja, 1. marec

 Umirjeno je bilo v zadnjem dnevu v obeh porodnišnicah, rodila sta se le dva dečka. Deček iz Šempetra ne odhaja daleč, ampak bo ostal kar v Šempetru. Deček iz Postojne pa prihaja v Idrijo.

Sobota, 29. februar

 Iz Šempetra poročajo o rojstvu dečka, ki bo prebival v Ajdovščini. V Postojni pa so povili štiri novorojenčke. Deček odhaja v Kresnice, deklice pa v Staro Cerkev, Marezige in Novo Gorico. Med njimi pa so tudi že trije smolčki, če se jim bo pridružil še kakšen, pa sporočimo v jutrišnji rubriki Prvič so zajokali! Vse najboljše vsem in iskrene čestitke staršem :)

Petek, 28. februar

Iz Postojne poročajo o štirih rojstvih. Dečka odhajata v Pivko in na Vrhniko, deklici pa bosta prebivali v Ankaranu in Ilirski Bistrici.

Četrtek, 27. februar

V šempetrski porodnišnici se je rodila deklica, ki odhaja v Solkan. Iz Postojne pa so sporočili, da so se pri njih rodili trije dečki, ki odhajajo v Ljubljano, Spodnjo Idrijo in Črnomelj, ter ena deklica, ki bo nova prebivalka Ljubljane.

Sreda, 26. februar

Iz šempetrske porodnišnice tudi danes poročajo o rojstvu ene deklice, ki bo doma v Novi Gorici. Trem novorojenčkom pa so na svet pomagali v Postojni, en deček bo doma v Vipavi, dve deklici pa v Logatcu in Borovnici.

Torek, 25. februar

V šempetrski porodnišnici se je rodila deklica, ki bo prebivala v Novi Gorici. Ena deklica je prišla na svet tudi v Postojni, doma bo v Solkanu, poleg nje pa sta se rodila še dva dečka, ki gresta v Ljubljano in Unec.

Ponedeljek, 24. februar

V Šempetru niso zabeležili novih rojstev, v Postojni pa so na svet prišli trije novorojenčki. Ena deklica ostaja v Postojni, druga gre v Ajdoščino, še en deček pa bo prebival v Ilirski Bistrici.

Nedelja, 23. februar

Iz postojnske porodnišnice poročajo o rojstvu treh dečkov, dva ostaneta v Postojni, en pa bo prebival v Pivki. Rodili sta se še dve deklici, ki gresta v Cerknico in Dobrovo. V Šempetru so na svet pomagali dečku in deklici, prvi gre v Branik, druga pa na Col.

Sobota, 22. februar

 Dečka iz postojnske porodnišnice odhajata v Kobarid in Izolo, deklica pa na Unec. V Šempetru sta se rodili deklici iz Nove Gorice in Planine pri Ajdovščini.

Petek, 21. februar

 Dečki prevladujejo v postojnski porodnišnici, ti bodo odšli v Sežano, Koper in na Črni Kal. Deklici pa bosta prebivali v Tolminu in Postojni. Iz Šempetra poročajo o rojstvu deklice in dečka. Deček bo doma v Novi Gorici, deklica pa v Ajdovščini.

Četrtek, 20. februar

V Postojni so se rodile tri deklice, ki odhajajo na Vrhniko, v Ribnico in v Domžale. Trem deklicam se je pridružil tudi deček, ki odhaja v Logatec.


Sreda, 19. februar

V Postojni so se rodili trije dečki, eden tam tudi ostane, dva pa starši odpeljejo v Ajdovščino in Kozino. V porodnišnici jim družbo dela še ena deklica, ki bo odšla v Koper. V Šempetru pa so na svet pomagali enemu dečku iz Spodnje Idrije ter štirim deklicam. Ena bo doma v Novi Gorici, tri pa v Ajdovščini - med njimi sta tudi dvojčici.

Torek, 18. februar

Iz Šempetra ponovno poročajo o enem rojstvu, na svet so pomagali dečku, ki bo odšel v Šempas. V Postojni pa so se rodili trije dečki, ki grejo v Vipavo, Novo Gorico in Izolo, ter tri deklice, ena bo prebivala v Logatcu, dve pa v Ankaranu.


Ponedeljek, 17. februar

V šempetrski porodnišnici so na svet pomagali deklici, ki bo šla v Novo Gorico, v Postojni pa so se rodili trije dečki, ki bodo prebivali v Cerknici, Sežani in Sodražici, ter deklica, ki bo postala prebivalka Borovnice.Nedelja, 16. februar

Iz Postojne poročajo o treh rojstvih, deklica bo odšla v Ilirsko Bistrico, en deček v Videm - Dobrepolje, drugi pa ostaja v Postojni. Tudi v Šempetru so na svet pomagali trem novorojenčkom, enemu dečku, ki bo postal prebivalec Ajdovščine, in dvema deklicama, ki gresta v Novo Gorico. Petek, 14. februar

Tik pred praznikom ljubezni je v minulih 24 urih v primorskih porodnišnicah kar precej staršev spoznalo svojo novo ljubezen. V Šempetru so na svet pomagali deklici in dečku, ki bosta doma v Novi Gorici, še en deček pa bo odšel v Vipolže. V Postojni pa je bilo še bolj pestro. Rodile so se tri deklice, ki odhajajo v Logatec, Godovič in Drskovče, ter štirje dečki, ki bodo postali prebivalci Podnanosa, Ilirske Bistrice, Prestranka in Sodražice.

Četrtek, 13. februar

Iz Postojne poročajo o dveh dečkih, ki bosta odšla v Postojno in Cerknico.

Sreda, 12. februar

V Postojni so se rodile tri deklice, ena tam tudi ostaja, dve pa odhajata v Ljubljano in na Vrhniko. Na svet so pomagali še dvema dečkoma, ki bosta doma v Sežani in Vipavi. Iz Šempetra pa poročajo o rojstvu treh dojenčkov, deček in deklica odhajata v sosednjo Novo Gorico, še en deček pa bo doma v Renčah.

Ponedeljek, 10. februar

Iz Postojne poročajo o rojstvu dveh dečkov, doma bosta v Idriji in na Igu pri Ljubljani. V Šempetru pa se je rodila deklica, ki bo prebivala v Ajdovščini.

Nedelja, 9. februar

 Danes poročamo o štirih novorojenčkih. Dečka iz postojnske porodnišnice bosta odšla v Sežano in Prestranek, deklica pa v Vrbovo. Deklica, ki se je rodila v Šempetru, bo doma v Komnu.

Sobota, 8. februar

 Pestra je bera dojenčkov v postojnski porodnišnici.  Šest se jih je rodilo v zadnjem dnevu. Dečki odhajajo v Hrušovje, Ajdovščino, Stari trg pri Ložu in na Vogrsko. Deklici bosta prebivali v Rovtah in Spodnji Idriji. V šempetrski porodnišnici pa kraljuje deček iz Renč.

Četrtek, 6. februar

Iz postojnske porodnišnice poročajo o rojstvu dečka, ki v Postojni tudi ostaja, in deklice, ki bo prebivala v Pivki. Tudi v Šempetru so na svet pozdravili dva novorojenčka, in sicer dve deklici, obe pa ne odhajata daleč, ena v Novo Gorico, druga v Renče.

Sreda, 5. februar

Iz Šempetra poročajo o rojstvu dečka, ki bo prebival v Mirnu, v Postojni pa so imeli malce več dela. Rodila sta se dva dečka, ki bosta doma v Ankaranu in Cerknici, ter tri deklice, ki odhajajo v Materijo, Zabiče pri Ilirski Bistrici ter Belsko pri Postojni.


Torek, 4. februar

Kar pestro je bilo tokrat v obeh porodnišnicah. V Postojni so imeli največ dela, na svet so pomagali osmim novorojenčkom. Pet deklic bo prebivalo v Sežani, Ilirski Bistrici, Mengšu, Borovnici in Brezovici, en deček odhaja v Ljubljano, dva ostajata v Postojni. Iz Šempetra pa poročajo o rojstvu dveh deklic, ki ju bodo starši odpeljali v Tolmin in Dornberk, ter dveh dečkov, ki bosta doma v Novi Gorici in Braniku.

Ponedeljek, 3. februar

O rojstvu dveh dečkov tokrat poročamo, prvi se je rodil v Postojni, doma bo v Sežani, drugi je na svet prijokal v Šempetru, prebival pa bo v Novi Gorici.

Nedelja, 2. februar

V Postojni so tokat zabeležili pet rojstev, tri deklice bodo odšle v Cerknico, Gorenjo vas, ena ostaja v Postojni, dva dečka pa gresta v Ajdovščino in Stari trg pri Ložu. V Šempetru pa so na svet pomagali deklici, ki bo prebivala v Ajdovščini.

Sobota, 1. februar

 Šest novorojenčkov je prijokalo na svet v postojnski porodnišnici. Dečka bosta prebivala v Solkanu in na Vogrskem. Radovedne deklice pa odhajajo v Divačo, Ljubljano, Orehek in Podnanos.

Petek, 31. januar

V Šempetru niso zabeležili nobenega rojstva, v Postojni pa sta se rodili dve deklici, ena iz Prestranka in druga iz Vrhnike, deček pa odhaja v Logatec.

Četrtek, 30. januar

V Šempetru so na svet pomagali trem dečkom, ki bodo doma v Novi Gorici, Solkanu in Kanalu. V Postojni pa sta se tokrat rodili dve deklici, postali bosta prebivalki Ilirske Bistrice in Črnega Kala.

Sreda, 29. januar

Tudi danes so v Postojni na svet pozdravili pet novorojenčkov, dva dečka bosta doma v Medvodah in Logatcu, tri deklice pa odhajajo v Ribnico, Postojno in Krvavi Potok. In tudi tokrat se je v Šempetru rodil deček, ki pa bo postal prebivalec sosednje Nove Gorice.

Torek, 28. januar

V postojnski porodnišnici je tokrat prvič zajokalo pet novorojenčkov, dve deklici in trije dečki. Deklici gresta v Ljubljano in Cerklje na Gorenjskem, dečki pa v Ilirsko Bistrico, Maribor, eden pa ostane v Postojni. V Šempetru se je rodil deček, ki bo prebival v Goriških Brdih.


Ponedeljek, 27. januar

Iz Šempetra tokrat poročajo o rojstvu dečka, ki bo doma v sosednji Novi Gorici, v Postojni pa je prav tako prevladovala modra barva - na svet so pomagali štirim dečkom, ki bodo prebivali v Logatcu, Kopru, Starem trgu pri Ložu ter Košani. Za malce roza odtenka pa je poskrbela deklica, ki bo postala prebivalka Cerknice. 


Nedelja, 26. januar

 
 O štirih novorojenčkih poročajo iz postojnske porodnišnice. Deček, ki bo odšel v Prevlje, kraljuje med deklicami, ki bodo prebivale v Anhovem, Dutovljah in Cerknici. Iz Šempetra so nam na kratko sporočili, da je bilo v minulem dnevu pri njih mirno in da niso zabeležili novih rojstev. Sobota, 25. januar

 Dvojčka, dečka, sta se rodila v postojnski porodnišnici, prebivala pa bosta v Vipavi. Poleg njiju počiva še deček, ki bo odšel v Dolnje Ležeče. Deklici pa bodo poslali v Ajdovščino in Koper. Iz šempetrske porodnišnice poročajo o rojstvu dečka iz Mirna in deklic in Komna in Smasta.


Petek, 24. januar

Postojnska porodnišnica se je tokrat obarvala modro, trem dečkom so pomagali na svet, doma pa bodo v Ljubljani, Ajdovščini in Kozini. Iz šempetrske porodnišnice pa poročajo o rojstvu deklice, ki bo doma v Šmihelu, in dečka, ki bo postal novi prebivalec Žage pri Bovcu.


Četrtek, 23. januar

V postojnski porodnišnici sta prvič zajokali dve deklici, doma bosta v Cerknici in Šmarju pri Kopru. V Šempetru pa sta se rodila deček, ki gre v Branik, in deklica, ki bo doma v Ajdovščini. 


Sreda, 22. januar

V Postojni so tokrat na svet pomagali štirim deklicam, dve bodo starši odpeljali čez mejo, na Hrvaško, in sicer v Umag in Kaštel, dve pa ostajata v Sloveniji, njuna domova bosta Stari trg pri Ložu in Vrhnika. Rodila pa sta se še dva dečka, ki bosta prebivala v Ljubljani in na Colu. Iz šempetrske porodnišnice pa poročajo o rojstvu dečka, ki bo doma v Šempasu.

Ponedeljek, 20. januar

V šempetrski porodnišnici so v minulih urah na svet pomagali dečku, ki bo doma v Ajdovščini, kot so dejali, pa babice danes čaka še nekaj dela. V Postojni pa je na svet prav tako prijokal deček, prebival pa bo v Ljubljani.

Nedelja, 19. januar

V Postojni sta se rodila deček, ki bo doma v Novi Gorici, in deklica, ki odhaja v Stari trg pri Ložu. V Šempetru pa so na svet pomagali dečku iz Ajdovščine.


Sobota, 18. januar

V postojnski porodnišnici so v preteklem dnevu počivali, v šempetrski pa so se razveselili dečka iz Podnanosa.


Petek, 17. januar

Iz Postojne sporočajo, da so svet kar petih družin polepšali: dve deklici  iz Pivke, Črnega Vrha nad Idrijo ter trije dečki, ki bodo prebivali v Prestranku, Domžalah in Postojni. V Šempetru se je rodila deklica, ki bo prebivala v Tolminu.


Četrtek, 16. januar

V Šempetru so na svet prijokali: deklica iz Šempetra ter trije dečki iz Tolmina, Šempetra in Ajdovščine.
Iz Postojne pa so nam sporočili, da je pod datum 16. januar zapisano rojstvo dečka iz Sežane.Sreda, 15. januar

V Postojni sta se rodili dve deklici, ki so se ju razveselili starši iz Cerknice, ter dva dečka, ki odhajata v Sodražico in Postojno. Tudi v Šempetru so na svet pomagali dvema deklicama in dvema dečkoma. Deklici odhajata v Novo vas in Novo Gorico, dečka pa v Šempas in v Vrtojbo.Torek. 14. januar

Pet novorojenčkov se je rodilo v postojnski in šempetrski porodnišnici, v Šempetru dva dečka, ki bosta postala nova prebivalca Tolmina in Mirna, v Postojni pa deček, ki bo doma v Logatcu, in dve deklici, ena ostaja v Postojni, druga pa gre na Col.


Ponedeljek, 13. januar

V Postojni sta tokrat prvič zajokala deček in deklica, deček bo doma v Portorožu, deklica pa na Rakitni. V šempetrski porodnišnici pa je bilo tokrat mirno, saj niso zabeležili novih rojstev.


Nedelja, 12. januar

V Šempetru sta se rodila deček in deklica, deček gre v sosednjo Novo Gorico, deklica pa v Ajdovščino. V Postojni pa so sta prvič zajokala dva dečka, doma bosta v Podskrajniku in Črničah.


Sobota, 11. januar

 Mirno je bilo v preteklem dnevu v obeh porodnišnicah. V Postojni se je rodil deček, ki odhaja v Kranj. V Šempetru pa so se razveselili deklice iz Sežane.

Petek, 10. januar

 Deček iz šempetrske porodnišnice odhaja v Kostanjevico na Krasu. Dečka iz postojnske porodnišnice pa na Vrhniko in Hrušovje. Tam so se razveselili tudi dvojčic, ki bosta prebivali v Postojni.


Četrtek, 9. januar

V šempetrski porodnišnici je tokrat prevladovala roza barva, štiri deklice so se rodile, doma pa bodo v Kanalu, Tolminu, Grahovem ob Bači in Ajdovščini. Za modro barvo pa je poskrbel deček, ki bo doma v Velikih Žabljah. V Postojni pa je bilo ravno obratno, rodila se je ena deklica, ki bo odšla v Ilirsko Bistrico, ter štirje dečki, katerih domovi bodo v Renčah, Vipavi, Dobravljah in Ilirski Bistrici.Sreda, 8. januar

Tudi v minulih 24 urah v Postojni in Šempetru niso kaj dosti počivali. V postojnski porodnišnici so na svet pomagali dvema deklicama in štirim dečkom, deklici bosta prebivali v Ljubljani in Notranjih Goriceah, dečki pa grejo v Loški Potok, Obrov, Vodice in Kozino. V šempetrski porodnišnici pa sta na svet prijokala deček, ki bo doma v Vipavi, in deklica, ki bo nova Cerkljanka.


Torek, 7. januar

Tokrat je v primorskih porodnišnicah na svet prijokalo kar 14 novorojenčkov,  6 v šempetrski porodnišnici, 8 v postojnski. V Šempetru sta se rodili deklici, ki bosta doma v Vipavi in Črničah, ter 4 dečki, ki grejo v Dobravlje, Ajdovščino, Kanal in Saksid. V Postojni pa so prav tako pomagali na svet deklicama, ki odhajata v Cerknico in Studeno pri Postojni, poleg tega pa še 4 dečkom, katerih novih domovi bodo v Izoli, Notranjih Goricah, Dobravljah in Kozini. Poleg tega pa je v Postojni ene starše doletela še dvojna sreča, rodila sta se dvojčka, deček in deklica, ki gresta v Prestranek.

Ponedeljek, 6. januar

Bolj mirno je bilo tokrat v primorskih porodnišnicah. V šempetrski so se razveselili dečka, ki bo doma v Ajdovščini, v Postojni pa je na svet prijokala deklica, ki bo postala prebivalka Ljubljane.


Nedelja, 5. januar

V Postojni se veselijo treh novih življenj. Deklica bo odšla v Ajdovščino, dečka pa na Col in v Postojno. V šempetrski porodnišnici pa so zaslišali jok dveh dečkov. Eden gre v Novo Gorico drugi pa v Levpo.

Sobota, 4. januar

Tri deklice so se rodile v šempetrski porodnišnici - ena bo odšla v Kanal, druga bo odpotovala na Col, tretja pa se bo odpeljala v Branik. V Postojni pa sta na svet prijokala dva dečka in deklica. Fanta se odpravljata v Ljubljano in Loški Potok, deklica pa gre v Ajdovščino. 


Petek, 3. januar

 Pet malih štručk je pridobitev postojnske porodnišnice, dečki bodo prebivali v Ilirski Bistrici, Postojni in Ljubljani, deklici pa v Osilnici in Kopru. Dva nagajivčka pa v dobro voljo spravljata šempetrske porodničarje in starše iz Mirna in Zalošč.


Četrtek, 2. januar

V Šempetru po prvem novorojenčku v novem letu niso zabeležili novih rojstev, v Postojni pa je bilo nadaljevanje prvega dne novega leta kar pestro. Na svet so pomagali še trem deklicam, ki bodo odšle v Pivko, Izolo in Dutovlje, rodil pa se je tudi deček, ki bo postal prebivalec Ljubljane.

Sreda, 1. januar 2020

V Postojni so v prvih urah novega leta na svet pomagali dečku, ki bo odšel v Podgraje pri Ilirski Bistrici. V šempetrski porodnišnici pa se je na zadnji dan leta rodila deklica, ki bo odšla v Novo Gorico, prvi v novem letu pa je bil v jutranjih urah deček, ki odhaja v Krasno v Goriška Brda.


Ponedeljek, 30. december

V Šempetru se je rodil deček, ki prihaja v Tomin. V Postojni pa deklici, ki odhajata v Ljubljano in Ilirsko Bistrico ter trije dečki, ki odhajajo na Vrhniko, Col in v Postojno.

Nedelja, 29. december

V postojnski porodnišnici je danes prvič zajokala deklica, ki bo prebivala v Novi vasi pri Rakeku, v Šempetru pa so povili dečka in deklico, ki odhajata v Tolmin.


Sobota, 28. december

 V šempetrski porodnišnici sta se rodila dvojčka, deklica in deček, ki bosta odšla v Orehovlje. Družbo pa jima v porodnišnici delata še dečka, ki bosta odšla v Bilje in Tolmin. V Postojni se je rodil deček iz Črnega Kala.

Petek, 27. december

 V Postojni se je rodila deklica, ki bo ostala v Postojni.

Četrtek, 26. december

 Kljub temu da je danes dela prost dan, pa imajo v obeh porodnišnicah precej dela. V Postojni se je rodilo šest novorojenčkov, dečka odhajata v Ljubljano in Pivko, deklice pa v Cerknico, Ajdovščino, Koper in Notranje Gorice. Iz Šempetra poročajo o štirih rojstvih, dečka bosta prebivala v Desklah in Vipavi, deklici pa v Mirnu in Vipavi. Miren dan želimo vsem porodničarjem!

Sreda, 25. 12.

 V Postojni so se rodili trije novorojenčki. Dečka gresta v Stari trg pri Kolpi in Vipavo, deklica pa v Logatec. Iz šempetrske porodnišnice poročajo o dečku, ki bo prav tako odšel v Vipavo, deklica pa bo prebivala v Mirnu.


Torek, 24.12.

V Šempeterski porodnišnici so se rodile tri deklice in odhajajo V Šempeter, Col in Komen. V Postojni so imeli pestro noč, rodili sta se dve deklici, ki odhajata v Knežak in Podgrad ter kar pet fantov, ki bodo bivali v Logatcu, Novi Gorici, Starem trgu pri Ložu, Sežani in Premu.

Ponedeljek, 23.12

V Šempetru sta se rodila deček in deklica, ki odhajata v Ajdovščino in Novo Gorico. Iz Postojne pa tudi poročajo o dečku in deklici, katera pa bosta prebivala v Cerknici in Ljubljani.

Nedelja, 22. december

V primorskih porodnišnicah je bilo tokrat vse v znamenju roza barve, dve deklici sta se rodili v Postojni, prebivali bosta v Cerknici in Cerknem. Tudi iz šempetrske porodnišnice poročajo o rojstvu deklice, ki pa bo odšla na Grahovo ob Bači.


Sobota, 21. december

Iz šempetrske porodnišnice poročajo o rojstvu dveh deklic in dveh dečkov, dečka bosta odšla v Cerkno in Ajdovščino, deklici pa ostajata blizu, ena v Šempetru, druga pa bo doma v Novi Gorici. V Postojni pa so na svet pomagali trem novorojenčkom, deklici, ki bo doma v Ajdovščini in dvema dečkoma, ki bosta postala prebivalca Pirana in Divače.


Petek, 20. december

V Šempetru sta se rodila dva dečka, ki odhajata v Podnanos ter Cerkno, ena deklica pa gre v sosednjo Novo Gorico. V Postojni pa so na svet privekali štirje fantki, ki bodo živeli v Ajdovščini, Ribnici, Izoli ter Ljubljani. Pridružili sta pa se jim tudi dve deklici, ki odhajata na Vrhniko in Brezovico.


Sreda, 18. december

V Šempetru se je rodila deklica, ki odhaja v Novo Gorico, v Postojni pa je bilo bolj pestro. Rodilo se je namreč kar pet dečkov, ki odhajajo v Begujne pri Cerknici, Prestranek, Sežano, Šmarje pri Jelšah, en pa ostaja v Postojni. Pridružila pa se jim je tudi deklica, ki gre v Cerknico.


Torek, 17. december

V Postojni so povili dve deklici, ki odhajata v Šempas in Cerknico ter dva dečka, en bo ostal v Postojni, drugi gre na Vrhniko. V Šempetru pa so danes počivali.


Ponedeljek, 16. december

Danes je bilo v Primorskih porodnišnicah bolj mirno. V Šempetru so povili deklico, ki odhaja v sosednjo Novo Gorico, v Postojni pa dečka in deklico, ki pa bosta ostala kar v svojem rodnem kraju.Nedelja, 15. december

V postojnski porodnišnici sta prvič zajokala dečka, ki odhajato v Logatec in Novo Gorico ter deklica, ki ostaja v Postojni. Dve deklici so povili tudi v Šempetru, prebivali bosta v Tolminu in Kostanjevici na Krasu.


Sobota, 14. december

 Dvojčiči sta se tudi danes rodili v postojnski porodnišnici, prebivali pa bosta v Sodražici. Ostale tri deklice pa odhajajo v Logatec, Dobravlje in na Ravne na Koroškem. V šempetrski porodnišnici so na svet prijokali trije dečki, ki se bodo napotili v Orehovlje, Ajdovščino in Kanal.Petek, 13 december

V Postojni so zopet povili dvojčka, ki odhajata v Ilirsko Bistrico, punce pa odhajajo v Portorož,

Komentarji

Oddajte svoj komentar

Za komentiranje se morate prijaviti. Če še nimate uporabniškega računa, si lahko tega ustvarite brezplačno!

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Primorskega vala. Prosimo, da se pri komentiranju držite teme in ne uporabljate sovražnega govora.

Bodite prvi pri komentiranju novice, oddajte svoj komentar!Pozabljeno geslo?

 

nedelja
09.08.2020
17°C / 34°C
ponedeljek
10.08.2020
17°C / 34°C
torek
11.08.2020
19°C / 33°C