PRVIČ SO ZAJOKALI

Ponedeljek, 17. april 2017


Petek, 28. april 2017

Štiri novorojenčke so pozdravili minulo noč v postojnski porodnišnici - eno deklico iz Pivke, ter tri dečke, ki odhajajo v Ivanje selo pri Rakeku, Novo Gorico in Knežak. V Šempetru pa so povili dva dečka, ki ju bodo starši odpeljali v Podmelec in Gorenjo vas.

Četrtek, 27. april 2017

Praznik lepša novica o novih rojstvih. V Postojni sta se v zadnjih 24-ih urah rodila deček iz Postojne in deklica iz Ajdovščine. V Šempetru so povili dvojčka, dečka in deklico iz Nove Gorice, še dva dečka iz Čepovana in Podmelca ter deklico iz Temnice.

Sreda, 26. april 2017

V Postojni so se rodili dečki iz Divače, Cola, Loga pri Brezovici, Ljubljane in Rakeka ter tri deklice - ena iz Ljubljane, druga iz Senožeč, tretja pa iz Postojne. V Šempetru so na svet prijokali trije novorojenčki, deček z Dobrovega ter deklici iz Šempasa ter Nove Gorice.

Ponedeljek, 24. april 2017

V prvi dan zadnjega aprilskega tedna sta se v Postojnski porodnišnici rodili dve deklici, ki bosta bivali v Idriji in Trzinu ter deček, ki bo domoval v  Sečovljah.

Nedelja, 23. april 2017

V zadnjih urah so se v Postoni rodili otroci, ki bodo doma v Palčju pri Pivki - deklica, dvojčka v Podkumu ter fantek v Sodražici. V šempetrski bolnišnici se je rodil fantek, ki bo doma v Kostanjevici na krasu.

Sobota, 22. april 2017

Pester dan je za vse vpletene v obeh porodnišnicah. V Postojni se je rodilo sedem dečkov, in sicer iz Cerknice, Ivančne Gorice, Pivke, Dutovelj, Dobravelj, Postojne, Sežane in deklica iz Ribnice. V Šempetru pa so prijokali na svet trije novorojenčki, dva dečka iz Nove Gorice, deklica pa bo šla v Solkan.

Petek, 21. april  2017

V Postojni je bil izid pretekle noči izenačen: rodili sta se dve deklici iz Rovt in Ljubljane in dva dečka iz Kopra in Sežane. V Šempetru se je rodila ena deklica iz Nove Gorice, sporočajo pa, da je na poti še en novorojenček, o čemer pa pa bodo več vedeli povedati jutri.

Četrtek, 20. 4. 2017

Pestrih 24 ur imajo za sabo v Postojni. Povili so sedem novorojenčkov, in sicer štiri dečke iz Loškega Potoka, Divače, Ilirske Bistrice in Ankarana ter tri deklice, dve iz Ljubljane, ena pa iz Stare Cerkve. V Šempetru sta se rodila dva dečka, iz Ajdovščine in Dornberka. Čestitamo!


Sreda, 19.4.2017

V današnji dans so prvič zajokali štirje dečki in tri deklice. V Postojsnki porodnišnici so povili dečka, ki bosta bivala v Kopru in Ljubljani ter deklico, ki bo domovala na Colu. V Šempeterski porodnišnici sta se rodila dva dečka, odhajata na Vogrsko in v Trnovo in dve deklici, ki bosta bivali v Novi Gorici in Stari Gori.

Torek, 18. 4. 2017

Trije novorojenčki so prijokali na svet v zadnjih 24-ih urah. V Postojni dva dečka iz Slavine pri Postojni in Brezovice pri Ljubljani. V Šempetru so povili deklico iz Prvačine. Čestitamo!


Ponedeljek, 17.4.2017

Danes so v Postojni oprvič zajokali dve deklici, ki odhajata v Knežak in Koper, ter en fantek, ki bo doma v Solčavi. V Šempetru pa so povili dva fantka, ki bosta doma na ajdovskem.

Nedelja, 16.4.2017


Sobota, 15. 4. 2017

V Šempetru so tudi minulo noč lahko malo počivali, v postojnski porodnišnici pa so se rodili trije praznični novorojenčki - ena deklica, ki odhaja na Brezovico pri Ljubljani, dva dečka pa bosta svoj dom dobila v Vipavi in Ljubljani.

Petek, 14. 4. 2017

V Šempetrski porodnišnici se v zadnjih 24 urah ni rodil noben dojenček, v Postojnski pa štirje. Deklica odhaja v Ajdovščino, trije dečki pa bodo postali prebivalci Cerknice, Ilirske Bistrice in Postojne.

Četrtek, 13. 4. 2017

V obeh porodnišnicah se je v preteklih 24-ih urah rodilo 9 novorojenčkov. V Postojni dvojčka, deček in deklica, iz Mengša, dva dečka z Vrhnike, eden iz Cerknice, eden pa iz Idrije. Med vsemi fanti so povili še eno deklico iz Ilirske Bistrice. Tudi v šempetru sta jokala dečka, in sicer iz Bilj ter Grgarja. Čestitamo!

Sreda, 12. 4. 2017

Tehtnica se danes ne nagiba ne v eno, ne v drugo stran. Rodile so tri deklice in prav toliko dečkov. Iz Postojnske porodnišnice deklice odhajajo v Koper, Ljubljano in Rakek, deček pa v prestolnico Slovenije, v Ljubljano. Dečka rojena v Šempeterski porodnišnici bosta bivala v Vrtojbi in Novi Gorici.

Torek, 11. 4. 2017

Polna luna je naredila svoje - kar šest novorojenčkov je prijokalo na svet v postojnski porodnišnici. Dve deklici odhajata v Ajdovščino in Koper, ena pa ostaja v Postojni. Tehnico so uravnovesili prav tako trije dečki. Starši jih bodo odpeljali v Ilirsko Bistrico, Sežano in na Vrhniko. Novega prebivalca, ki so ga povili šempetrski porodničarji, je dobil Tolmin, rodila pa se je še ena deklica, ki odhaja v Novo Gorico.

Ponedeljek, 10. 4. 2017

V Šempetru se je v minuli noči rodila ena deklica, ki odhaja v Piran, v Postojni pa trije dečki, ki bodo postali prebivalci Borovnice, Spodnje Idrije in Dola pri Ljubljani, ter štiri deklice. Od tega gresta po ena v Hotedršico in Dolenji Logatec, dvojčici pa sta razveselili starše iz Pivke.

Nedelja, 9. 4. 2017

Dečki so bili glavni minulo noč v postojnski porodnišnici. Trije so prijokali na svet, odhajajo pa v Cerknico, Ljubljano in na Vrhniko. V Šempetru pa je bil rezultat izenačen. Na svet so pomagali eni deklici iz Seče, iz Šempetra pa prihaja novorojeni deček.

Sobota, 8. 4. 2017

V Postojni so se v pretekli noči rodile tri deklice, ki bodo odšle domov v Grgar, Dobravlje in Vipavo ter dva dečka, ki odhajata v Kanal in Sežano. V porodnem bloku šempetrske porodnišnice sta se rodila dva dečka, ki bosta svoj dom dobila v Trnovem in Ajdovščini. 

Petek, 7. 4. 2017

V Postojni so v pretekli noči povili dve deklici, eno iz Pirana, drugo pa iz Nove vasi pri Rakeku, rodil se je tudi deček s Kozine. V porodnem bloku šempetrske bolnišnice je bila noč mirna, novih rojstev pa se nadejajo v urah, ki še prihajajo in o čemer bomo oporočali jutri.

Četrtek, 6. 4. 2017

Delavnih 24 ur je za postojnskimi porodničarji - štirim deklicam so pomagali na svet. Svoj dom bodo dobile v Sežani, Planini, Cerknem in Kamniku. Pridružil se jim je tudi en fantek iz Kojskega. V Šempetru pa se je rodila ena deklica, ki odhaja v Bovec, ter dva dečka. Drnovo in Nova Gorica bosta njuni prebivališči.

Sreda, 5. 4. 2017

V današnjem tekmovanju med primorskima porodnišnicama v številčnosti rojstev so številke na strani Šempetra. Tam so se v zadnjih 24 urah rodili 4 otroci, dečka bosta odšla v Šmartno in v Dobravlje, deklici pa v Šempeter in Solkan. Iz Postojne pa bodo dva dečka poslali v Ljubljano in v Ustje pri Ajdovščini. 

Torek, 4. 4. 2017

V Postojni so danes prevladovale deklice - tri so se rodile, ena odhaja v Hotedršico, dve pa na obalo, v Izolo. V šempetrski porodnišnici je na svet prijokala ena predstavnica nežnejšega spola, svoj dom bo dobila v Vitovljah. Dva dečka pa sta se rodila starešm iz Nove Gorice in Ajdovščine.

Ponedeljek, 3. 4. 2017

V Postojni so se tokrat razveselili štirih novorojenčnkov. Deklici bosta šli v Logatec in Ljubljano, dečka pa v Vipavo in na Vrhniko. V Šempetru se je rodil deček iz Ajdovčine in deklica iz Gorice.

Nedelja, 2. 4. 2017

Trije novoroječnki so danes zajokali prvič. V postojnski porodnišnici deček, ki bo bival v Knežaku in deklica, ki bo bivala v Sežani. V šempeterski porodnšnici so danes povili deklico, ki odhaja v Ajdovščino.

Sobota, 1. 4. 2017

Ne, ni prvoaprilska šala, čisto zares se je danes rodilo 7 novorojenčkov v Postojni in Šempetru! :) V postojnski porodnišnici ena deklica iz Kobarida ter dva dečka, ki odhajata v Podnanos in Bukovje. Tudi v Šempetru so imeli pestro - dve deklici sta prijokali na svet - ena iz Sedla pri Kobaridu, druga pa iz Renč. Tudi fantje niso zaostajali - dva sta ugledala luč sveta. Prvi bo dom dobil v Vipavi, drugi pa v Desklah.

Petek, 31. 3. 2017 

Trije so zaznamovali zadnjih 24 ur v Postojni, vsi trije najbrž težko pričakovani: deklica, ki odhaja na Slap ob Idrijci, ter dva dečka, eden s Škofij, drugi pa s Predmeje. V Šempetru je na svet prijokal samo en deček iz Kobarida.

Četrtek, 30. 3. 2017

Pet novorojenčkov so povili v današnji dan. V Šempeterski porodnišnici dečka, ki bo bival v Podkraju in deklico iz Zatolmina. V Postojnski porodnišnici sta prvič zajokali deklici iz Izole in Dekanov in deček, ki ostaja v Postojni.

Sreda, 29. 3. 2017

V Postojni so zajokali: deklica iz Idrije ter trije dečki - iz Hotedršice, Rakeka, Postojne.
V porodnem bloku šempetrske bolnišnice pa sta zajokala dva novorojenčka: deček, ki ostaja v Šempetru, ter deklica, ki odhaja v okolico Tolmina.

Torek, 28. 3. 2017

V postojnski porodnišnici so danes prevladovali dečki, trije so se rodili, eden ostaja v Postojni, dva pa odhajata v Škofije in Bilje. Ravno obratno pa je bilo v Šempetru, tam sta na svet prijokali dve deklici. Svoj dom bosta dobili v Novi Gorici in Idriji pri Bači.

Ponedeljek, 27.3. 2017

V nov teden je prvič zajokalo osem novorojenčkov, med njimi štiri deklice in štirje dečki. V Postojnski porodnišnici dečki, ki bodo bivali v Borovnici, Štanjelu in Grahovem pri Cerknici in deklica, ki odhaja v Novokračine. V šempeterski porodnišnici, deček, ki bo bival v Medani, deklice pa v Novi Gorici, Gajačah in Cerknem.

Nedelja, 26. 3. 2017

Pestro je bilo v zadnjih 24-ih urah v Porodnišnici Postojna. Rodilo se je šest novorojenčkov, dečka iz Postojne in Ljubljane in deklice iz Idrije, Dobravelj, Rovt in Mengša. V Šempetru ni bilo rojstev. Čestitamo!

Sobota, 25.3. 2017

Na dan vseh mater babice prav vsem voščijo lep dan. V Šempeterski porodnišnici sta se rodila deček in deklica, ki odhajata v Višnjevik in Poljubin. Bolj pestra noč je bila v Postojnski porodnišnici, kjer so prvič zajokale tri deklice, te odhajajo v Cerknico, Dolenjo vas in Vrhpolje; rodil pa se je tudi deček, ki bo bival v Logatcu.

Petek, 24. 3. 2017

Iz Šempetra sporočajo, da je za dežurnimi babicami precej mirna noč, v kateri se je rodila le ena deklica iz Stare Gorice.

Četrtek, 23. 3. 2017

Šest novorojenčkov so povili v preteklih 24-ih urah v obeh porodnišnicah. V Postojni so prijokali na svet fantek iz Kobarida in deklici iz Postojne ter Horjula. V Šempetru so se rodili dečka iz Šempetra in Plač pri Ajdovščini ter deklica iz Šempasa. Čestitamo!

Sreda, 22. 3. 2017

Štirje dojenčki so se rodili v zadnjih 24 urah, vsi v Postojnski porodnišnici. Deček bo odšel v Ilirsko Bistrico, tri deklice pa bodo postale prebivalke Divače, Rakeka in Vrhnike.

Torek, 21. 3. 2017

Če so se prejšnji dan lahko malce spočili, pa so v postojnski porodnišnici v zadnjih 24 urah vse nadoknadili. Na svet so pomagali dvema deklicama iz Pivke in Kozine ter trem dečkom, ki bodo postali najmlajši prebivalci Pivke, Nove Gorice in Ilirske Bistrice. V Šempetru sta se prav tako rodili dve deklici, ki odhajata v Novo Gorico in Ajdovščino, prvič pa je zajokal tudi deček, katerega bodo starši odpeljali v Opatje Selo.

Ponedeljek, 20.3. 2017

Zadnjih 24 ur je bilo, kar se rojstev tiče, nekoliko bolj pičlih kot ponavadi. Zapišemo lahko le rojstvo dečka, ki se je rodil v Šempetru in odhaja v Novo Gorico. Prav gotovo pa bo nov teden dal zagona tudi Postojnski porodnišnici, kjer pa včeraj niso zabeležili rojstev.

Sobota, 18. 3. 2017

Šest novorojenčkov je ugledalo luč sveta v zadnjih 24 urah v postojnski in šempetrski porodnišnici. V prvi sta se rodili dve deklici, ki odhajata v Materijo in Logatec, in en deček iz Raven na Koroškem. V Šempetru pa je bil izid ravno obraten - ena deklica iz Šempetra je prijokala na svet, dva dečka pa bosta svoj dom dobila v Ajdovščini in Novi Gorici. 

Petek, 17. 3. 2017

Tudi preteklih 24 ur je bilo v Postojni pestro. Na svet so prijokale štiri deklice, in sicer iz Logatca, Ilirske Bistrice, Starega trga pri Ložu in Nove Gorice ter dva dečka iz Ljubljane in Pobegov. V Šempetru so povili enega dečka iz Nove Gorice. Čestitamo!

Četrtek, 16. 3. 2017

V Posotojni so imeli ponovno veliko dela. 6. novorojenkam so pomagali na poti na svet ter enemu paru dvojčkov. Logatec, Bevke, Koper, Ajdovščina, Cerkno in Sežana bodo bogatejše za najmlajše prebivalke ženskega spola, v Sodražici pa se lahko veselijo prihoda dvojčkov, bratca in sestrice. V Novo Gorico pa se podaja deček, ki je bil rojen v šempetrski porodnišnici.


Sreda, 15. 3. 2017

V postojnski porodnišnici poročajo o rekordni noči, ki sta jo zmogli zgolj dve babici: rodilo se je sedem fantov iz Postojne, Dobrovega, Prvačine, Spodnje Idrije, Ljubljane, Škofljice in Ilirske Bistrice. Deklice so se rodile tri, ena iz Ilirske Bistrice, druga iz Kopra in tretja iz Ljubljane. V Šempetru pa sta se rodila dva dečka iz Kobarida, Slapa ob Idrijci.

Torek, 14. 3. 2017

Izenačen rezultat je bil danes v postojnski porodnišnici. Na svet so prijokale tri deklice, ki odhajajo v Brje, Ajdovščino in Drskovče pri Pivki, dečki pa bodo svoj dom dobili v Izoli, Ilirski Bistrici in Postojni. V Šempetru pa se je rodil le en deček, ki ostaja v tem kraju.

Ponedeljek, 13. 3. 2017

Zadnjih 24 ur je v primorskih porodnišnicah prineslo 4 novorojenčke. V Šempetru dečka in deklico. Deček odhaja v Vipavo, deklica pa v bližnjo Novo Gorico. V Postojni pa sta na svet prišla dva fanta. Postala bosta prebivalca Vremskega britofa in Ljubljane.

Sobota, 11. marec 2017

Na včerajšnji praznik moških, dan mučenikov, so prevladovali ravno fantje. Kar štirje so prijokali na svet v postojnski porodnišnici, svoj dom bodo dobili v Solkanu, Novi vasi pri Rakeku, Žireh in Cerknici. Štorklja pa je prinesla tudi dve deklici, ena od njih ostaja doma v Postojni, druga pa odhaja v Osilnico. Četverici dečkov iz Postojne pa se je v Šempetru pridružil še mali Novogoričan.

Petek, 10. marec 2017

V današnjo statistiko bomo vknjižili 6 rojstev. V Šempetru sta se rodila deček, ki odhaja na Žago ter deklica, ki postaja Goričanka. V postojnski porodnišnici pa so na svet pokukali 4 dojenčki. 3 dečke bodo starši odpeljali v Hotedršico, Sežano in Ljubljano, 1 deklica pa odhaja v Ilirsko Bistrico.

Četrtek, 9. marec 2017

Pet novorojenčkov je danes zajokalo prvič. Med njimi v postojnski porodnišnici deček in deklica odhajata v Pivko, še ena deklica pa v Grahovo pri Cerknici. V šempeterski porodnišnici bo rojen deček bival v Tomaju, deklica pa v Poljubinju.

Sreda, 8. marec 2017

Tista dekleta in žene, ki so z današnjim dnem postale mame, so bile kar dvakratno obdarovane: najlepše darilo ob dnevu žena so svojim mamicam in staršem pripravili novorojenčki, in sicer v Postojni deček iz Izole, deklica iz Postojne, še ena iz Hotedršice, deček s Knežaka, pa še eden iz Pliskovice ter kar trije novorojenčki iz Sežane, dve deklici in deček. V Šempetru so bili skromnejši, povili so eno deklico iz Tolmina.

Torek, 7. 3. 2017

Kot včeraj, so tudi danes na svet prijokali trije dečki, tokrat brez ene same deklice. Iz postojnske porodnišnice novorojenček odhaja v Rakek, v Šempetru pa sta se rodila nova prebivalca Grgara in Volč.

Ponedeljek, 6. 3. 2017

V Postojni je v preteklih 24-ih urah na svet prijokal deček iz Begunj pri Cerknici, v Šempetru pa dva dečka z Dobrovega in iz Nove Gorice ter ena deklica iz Dobravelj. Čestitamo!


Nedelja, 5.3. 2017

Danes pa tehtnica uravnotežena. Štiri deklice in štirje dečki so prvič zajokali na današnji dan. V postojnski porodnišnici dečka odhajhata na Vrhniko in Sežano, deklice pa v Kuteževo pri Ilirski Bistrici, Krško in na Vrhniko. V šempeterski porodnišnici sta zajokala dva dečka, s starši se bosta crkljala na Dobrovem in Mirnu in deklica, ki bo bivala v Novi Gorici.

Sobota, 4. 3. 2017

Danes so prednjačili fantje - v Šempetru sta se rodila dva, ki odhajata v Novo Gorico in Čepovan. V postojnski porodnišnici pa jih je na svet prijokalo kar šest. Svoj dom bodo dobili v Sežani, Grahovem pri Cerknici, Solkanu, Komnu, Dobravljah in Vipavi. Žensko čast je obranila ena deklica iz Loga pri Brezovici.

Petek, 3. 3. 2017

V Postojni sta se rodili dve deklici iz Dobravelj in Cerknice in deček iz Logatca. Iz Šempetra podatke še pričakujemo ...

Četrtek, 2. 3. 2017

Veselo je bilo v postojnski porodnišnici, kjer so povili kar šest novorojenčkov, med njimi tri deklince odhajajo v Idrijo, Pivko in Korte in trije dečki, ki bodo bivali na Vrhniki, v Ljubljani in Senožečah. V šempeterski porodnišnici so povili dečka, ki ne odhaja daleč od porodnišnice, bival bo namreč v Novi Gorici.

Sreda, 1. 3. 2017

Današnji prvi marčevski dan in obenem postno sredo so v Postojni pričeli s prav nič postnim vzdušjem: rodila sta se dva dečka, eden iz Jelšan, drugi iz Podnanosa, ter tri deklice - iz Kranja, Ajdovščine in Portoroža. V Šempetru se postijo čisto zares, tudi pri porodih, za popustno postno vzdušje pa po besedah dežurnih babic upajo, da  ne bo trajalo predolgo ...

Torek, 28. 2. 2017

Današnji pustni dan lepša novica o šestih novih rojstvih v obeh porodnišnicah. V Postojni so se rodili štirje dečki, in sicer iz Dola pri Ljubljani, Ljubljane, Ribnice in z Vrhnike ter deklica iz Logatca.V Šempetru so povili dečka s Ceglega. Čestitamo!

Ponedeljek, 27. 2. 2017

V teh razposajenih dneh v porodnišnicah ne mirujejo: v postojnski sta se rodila dva dečka iz Rovt in Prestranka in dve deklici iz Logatca in Divače. Iz Šempetra pa sporočajo, da so noč preživeli v pripravljenosti, da pa se spogledujejo z izzivi, ki jih prinaša nov dan. Več o tem pa jutri.

Nedelja, 26. 2. 2017

Niti v Postonjski niti v Šempetrski porodnišnici v tej noči niso kaj veliko pustovali – so pa pestovali. V Šempetru 1x, tam je namreč na svet prijokal deček, ki ostaja v Šempetru; v Postojni pa so v zadnjih 24 urah zabeležili 3 rojstva. Dva dečka sta prvič ugledala svet, eden ostaja v Postojni, drugi odhaja na Vrhniko, pridružila pa se jima je tudi deklica, ki odhaja v Renče.

Sobota, 25. 2. 2017

V Šempetru jih je z dnodnevnega počitka danes prebudila deklica, ki bo odšla v Novo Gori;, močno prednjačila pa je tokrat Postonjska porodnišnica, ki je prvi otroški jok zaslišala kar sedem krat. Razveselile so jih 3 delice iz Sežane, Starega trga pri Ložu in Vrhnike, ter 4 dečki iz Anhovega, Dobrepolja, Ajdovščine in Tolmina.


Petek, 24. 2. 2017

Tako kot včeraj, se v šempetrski porodnišnici tudi danes ni rodila noben novorojenček. V postojni pa so imeli več dela - na svet so pomagali trem deklicam iz Nove Gorice, Hruševja in Ljubljane. Luč sveta pa sta prvič uzrla tudi dva dečka, eden odhaja v Ajdovščino, drugi pa v Koper.

Četrtek, 23. 2. 2017

Danes so prevladovali dečki - kar štirje so se rodili v postojnski porodnišnici. Dva odhajata na Vrhniko, po eden pa v Štanjel in Ajdovščino. Na svet pa je prijokala tudi ena deklica iz Ilirske Bistrice. V Šempetru pa so tokrat počivali in si nabirali moči za prihajajoči dan.

Sreda, 22. 2. 2017


22. februar so si za rojstni dan izbrali novorojenčki, ki so jih v zadnjih 24 urah povili v Postojni in Šempetru: v Postojni so se rodili štirje dečki, ki gredo v Postojno, Štanjel, Col, Ljubljano, dve deklici pa v Žiri in Prestranek. V Šempetru pa se je rodil en deček, ki z mamico čez dan ali dva odhaja k domačim v Renče. 

Torek, 21. 2. 2017

Med štirimi dečki bo na današnji dan slavila tudi deklica. Dva fanta sta se rodila v postojnski porodnišnici, bivala bosta v Ilirski Bistrici in Loškem potoku; prav tako se je v Postojni rodila tudi deklica, ki odhaja v Logatec. Fanta, rojena v šempeterski porodnišnici bosta bivala v Mirnu in Sežani.

Ponedeljek, 20. 2. 2017

V nov teden vstopamo s sedmimi novorojenčki. V Šempetru se je rodila ena deklica, ki odhaja v Brje pri Komnu, v Posotjni pa so se razveselili rojstev treh dečkov in treh deklic. Dečki bodo postali prebivalci Pivke, Loga pri Brezovici in Babne police, deklice pa bodo prinesle veselje v Pivko, Planino pri Ajdovščini in v Ajdovščino.

Nedelja, 19. 2. 2017

Pet deklic in en fant je pogumno pogledalo na svet v preteklih 24-ih urah. V Šempetru se je rodila deklica iz Vipave, v Postojni štiri deklice iz Krškega, Kopra, Pivke in Sežane ter deček iz Kozine. Čestitamo!

Sobota, 18. 2. 2017

Tokrat so v obeh porodnišnicah, kjer vsak dan preverjamo nova rojstva, prevladovale deklice. V Postojni so na svet prijokale tri - ena odhaja v Ajdovščino, druga v Ljubljano, tretja pa ostaja v Postojni. Povili pa so tudi dva dečka, ki odhajata v Sežano in na Col. V Šempetru so se razveselili dveh deklic - ena bo dom dobila v Prvačini, druga pa v Lokavcu. Moško čast pa je obranil fantek iz Nove Gorice. Vsem novopečenim staršem iskrene čestitke!

Petek, 17. 2. 2017

V postojnski porodnišnici sporočajo, da je za njimi kar pestra noč. Rodili so se štirje dečki, ki bodo prebivali v krajih Pregarje, Ljubljana, Zalog Postojna in Kozina. Rodila se je še ena deklica, ki pa ostaja v Postojni. V Šempetru pa so se rojstev prav tako zelo razveselili, in sicer treh dečkov iz Šempasa, Šempetra in Nove Gorice, rodila se je še deklica, ki pa odhaja v Gradišče nad Prvačino.

Četrtek, 16. 2. 2017

V postojnski porodnišnici so povili eno deklico, ki ostaja doma v Postojni, in dva dečka iz Ljubljane in Ilirske Bistrice. Iz šempetrske porodnišnice pa en deček odhaja v Fojano, na svet pa je prijokala tudi deklica, ki so se je razveselili v Novi Gorici.

Sreda, 15. 2. 2017

Danes poročamo o novem rojstvu v Šempetru; povili so dečka iz Nove Gorice. V Postojni so se rodili trije otroci, dve deklici iz Dekanov in Ljubljane ter en deček iz Hotedršice. Čestitamo!

Ponedeljek, 13. 2. 2017

Ob začetku novega tedna lahko poročamo o rojstvih 2 otrok, ki so jima na svet pomagali v postojnski porodnišnici. Dečka bodo poslali v Ilirsko Bistrico, deklica pa odhaja v Vipavo.

Nedelja, 12. 2. 2017

Minulo noč sta v postojnski in šempetrski porodnišnici na svet prijokala le dva novorojenčka, oba dečka. Prvi gre v Ajdovščino, drugi pa v Trbovlje. 

Sobota, 11. 2. 2017

Trije novorojenčki so bili rojeni v Postojnski porodnišnici. Deček odhaja v Dutovlje, deklici pa v Divačo in Ankaran.

Petek, 10. 2. 2017

V Postojni se je v zadnjih 24 urah rodilo kar nekaj otrok, vse deklice, in sicer  iz Horjula, iz Šentjurja pri Celju in iz Laz v Tuhinju. V Šempetru pa so na svet prijokali štirje novorojenčki: tri deklice iz Komna, Goriških brd, Kanala, za vzorec pa jim dela družbo deček iz Orehovelj. 

Četrtek, 9. 2. 2017

V šempetru danes niso povili nobenega novorojenčka, so pa v polni pripravljenosti, saj več dela pričakujejo v naslednjih urah. V postojnski porodnišnici pa se je rodila ena deklica iz Rakeka in trije dečki, ki odhajajo v Novo vas ob Rakeku, Prestranek in Logatec.

Torek, 7. 2. 2017

Štorklja je imela delovno noč v postojnski porodnišnici - prinesla je kar 7 novorojenčkov. Rodili sta se dvojčici, ki ostajata v Postojni, ena deklica odhaja v Višnjo Goro. Štirje dečki pa bodo svoj dom dobili v Ljubljani, Ilirski Bistrici, Kopru in Cerknici. V Šempetru so na svet pomagali enemu fantku, ki bo postal novi vaščan Dornberga.

Ponedeljek, 6.2.2017

V Postojni so v preteklih 24-ih urah povili tri dečke in sicer iz Ljubljane, Medvod in Senožeč ter eno deklico, ki bo postala prebivalka Rakek. V Šempetru se je rodil deček, ki odhaja v Idrijo pri Bači.

Nedelja, 5.2.2017

Štirje dečki in ena deklica bodo praznovali na današnji, 5. februar. Dva dečka so povili v šempeterski porodnišnici, s starši odahajata v Grgar in Branik. Dva dečka rojena v postojnski porodnišnici odhajata v Zagorje pri Privki in Ljubljani. Med dečki pa tudi deklica, rojena v postojnski porodnišnici, bivala pa bo v Pivki.

Petek, 3.2.2017

Tudi na današnji petek je razmerje na strani dečkov. Kar pet se jih je rodilo v postojnski porodnišnici, domovali bodo v Pivki, Ljubljani, Ribnici, Podkraju in Rakeku. So pa v postojnski porodnišnici povili tudi deklico, ki bo bivala v Mirnu, prav tako pa so deklico povili tudi v šempeterski porodnišnici, ta prihaja na Most na Soči.

Četrtek, 2.2.2017

Če so na včerjašnji dan povprečje dvigovale deklice, pa je današnji dan bolj fantovski. V postojnski porodnišnici so povili tri fante iz Ajdovščine, Divače in Pivke, fanta so povili tudi v šempeterski porodnišnici, ta bo bival v Novi Gorici. Med štirimi fanti, pa bo na današnji dan slavila tudi deklica, rojena v postojnski porodnišnico, s starši pa odhaja v Ljubljano.

Sreda, 1.2.2017

Na prvo februarsko sredo so se v postojnski porodnišnici rodile tri deklice, ki bodo domovale v Novi Gorici, Borovnici in Tolminu. Trem deklicam pa je družbo delal tudi fantek, ki s starši odhaja v Sežano.

Torek, 31. 1. 2017

Zadnji januarski dan je v obeh porodnišnicah prinesel štiri otroke. V Šempetru deček iz Brezovice pri Ljubljani, deklica pa iz Povirja pri Sežani. V Šempetru so povili dva dečka, in sicer iz Nove Gorice in Vipave. Čestitamo!

Ponedeljek, 30. 1. 2017

Petih novorojenčkov so se tokrat razveselili v postojnski porodnišnici, od tega dvojčic, ki odhajata v Koper. Še dve deklici sta se rodili, ena odhaja v Ljubljano, druga pa v Medvode. Moško čast sta zastopala dva dečka, eden s Ptuja, drugi pa iz Vrhnike. V Šempetru pa so na svet pomagali deklici z Mosta na Soči in dečku, ki bo svoj dom dobil v Novi Gorici.

Nedelja, 29. 1. 2017

V Postojni so v preteklih 24-ih urah povili štiri deklice, in sicer iz Postojne, Cerknice, Logatca in Obrova ter enega dečka iz Starega trga pri Ložu. V Šempetru pa eno deklico iz Šempetra pri Gorici. Čestitamo!

Sobota, 28. 1. 2017

Postojnski porodničarji so imeli včeraj in danes ponoči veliko dela - kar sedmim novorojenčkom so pomagali na svet. Rodile so se tri deklice, ki  odhajajo v Ljubljano, Cerknico in Stari trg pri Ložu. Štirje dečki pa bodo svoj dom dobili v Postojni, na Colu, v Ajdovščini in Grahovem pri Cerknici. V Šempetru pa sta se rodili dve deklici, staršem iz Prvačine in z Mosta na Soči.

Petek, 27. 1. 2017

V zadnjih 24. urah se je v primorskih porodnišnicah rodilo 6 otrok. V Šempetru 2 deklici, ki odhajata v Gonjače in Podnanos, v Postojni pa je na svet prijokal deček, ki bo postal prebivalec Idrije, 3 deklice pa bodo srečni starši odpeljali v Sežano in Logatec.

Četrtek, 26. 1. 2017

Tri novorojenčke je štorklja tokrat prinesla v Postojni - deklico, ki odhaja v Sežano, in dva dečka, ki ostajata v Postojni. V šempetrski porodnišnici pa so v preteklem dnevu nadoknadili delo, saj je bilo tam v zadnjem času precej mirno. Danes so na svet pomagali trem dečkom iz Ajdovščine, Nove Gorice in Lukovice, in pa eni deklici, ki ne bo hodila daleč - njeni starši namreč prihajajo iz Šempetra.

Sreda, 25. 1. 2017

V Postojni so v zadnjih 24 urah zabeležili neodločen izid: 2 : 2. Rodili sta se dve deklici, ena iz Postojne, druga s Cola, ter dva dečka, eden iz Dornberka in drugi iz Ljubljane. V Šempetru pa je bilo nekoliko drugače, v premoči so bili fantje: rodil se je deček, ki gre v Kozano, drugi v Ajdovščino, družbo jima dela deklica iz Kostanjevice na Krasu.

Torek, 24.1.2017

Šest novorojenčkov se je rodilo na današnji dan. Štirje izmed njih so se rodili v postojnski porodnišnici, trije fantki bodo domovali v Kamiku, Cerknici in Dilcah, deklica pa v Rakeku. V šempeterski porodnišnici sta se rodila deklica, ki odhaja v Vipavo in deček, ki odhaja v Tolmin.

Ponedeljek, 23. 1. 2017

V zadnjih 24 urah sta srečne starše razveselila dva dojenčka. Deček iz šempetrske porodnišnice odhaja v Brda, v Postojni pa se je rodila deklica, ki prihaja v Novo Gorico.

Nedelja, 22. 1. 2017

V šempetrski porodnišnici je bilo to noč mirno, na svet ni prijokal noben dojenček. V Postojni pa so povili 3 deklice iz Ilirske Bistrice, Postojne in Sežane, ter 1 dečka, ki bo prav tako odšel v Sežano.

Sobota, 21. 1. 2017

V Postojni so v preteklem dnevu povili sedem novorojenčkov, dvojčka - dečka in deklico iz Volčje Drage, dečke iz Ljubljane, Ajdovščine, Šempetra in Postojne in še deklico iz Ajdovščine. V Šempetru pa se je rodil deček iz Planine. Čestitamo!

Petek, 20.1.2017

V šempeterski porodnišnici je bilo vzdušje precej mirno, saj na današnji dan niso povili nobenega malčka. Bolj pestro pa je zato bilo v postojnski porodnišnici, kjer se je rodilo šest otrok. Deklici odhajata na Vrhniko in v Novo vas pri Rakeku, dečki pa v Radomlje, Ljubljano, Verd in Idrijo.

Četrtek, 19. 1. 2017

Sedem je kot kaže res pravljična številka za postojnske novorojenčke. Tako kot včeraj, so v tamkajšnji porodnišnici tudi danes pomagali na svet kar šestim deklicam, ki odhajajo v Grahovo pri Cerknici, Kotlje, na Vojsko, v Ankaran, Hotedršico, ena pa bo ostala v Postojni. Moško čast je branil en deček iz Cerknega. V Šempetru je bilo dela precej manj - rodil se je deček, ki bo dom dobil v Volčji Dragi.

Sreda, 18. 1. 2017

7 novorojenčkov je tudi danes prijokalo na svet, s to razliko, da so vse povili v Postojni. 3 deklice so prijokale na svet. Odhajajo pa v Šempeter, Vipavo in v Črni Vrh nad Idrijo, dečki pa na Vrhniko, v Postojno, Logatec in Branik. V Šempetru so zadnjih 24 bili v pripravljenosti, resnejšega dela pa se jim ni bilo treba lotiti. Napovedujejo pa, da ni daleč, ko bodo spet poprijeli zanj. 

Torek, 17. 1. 2017

7 novorojenčkov so v preteklih 24-ih urah povili v obeh porodnišnicah. V Postojni dva dečka iz Domžal in Podnanosa in tri deklice, dve iz Ilirske Bistrice, ena pa bo šla v Godovič. V Šempetru sta na svet prijokala deček in deklica, oba iz Poljubinja. Čestitamo.

Ponedeljek, 16. 1. 2017

V zadnjih 24 urah sta se v primorskih porodnišnicah rodila 2 otroka. Deček, ki se je rodil v postojnski porodnišnici bo ostal v Postojni, v Šempetru pa so povili deklico, ki odhaja v Solkan.

Nedelja, 15. 1. 2017

Vikend je v postojnski porodnišnici prinesel eno deklico, ki odhaja v Ljubljano in dečka iz Sežane. V Šempetru pa so prosloavili rojstvo dvojčkov - dva fantka sta se rodila staršem iz Vipave.

Petek, 13. 1.


V postojnski porodnišnici so zadnjih 24 ur preživeli dokaj zmerno: rodile so se tri deklice, ki bodo prebivale v Postojni, Logatcu, Planini, ter deček, ki z mamico po prvem okrevanju odhaja v Košano. V Šempetru se je rodila deklica, ki bo doma v Ajdovščini, še en novorojenček pa je na poti.

Četrtek, 12. 1. 2017

V postojnski porodnišnici so to noč pozdravili novorojeni dvojčici, ki odhajata v Koper, na svet pa sta prijokala še dva dečka, eden iz Prestranka, drugi pa iz Pivke. V Šempetru pa je rodila ena deklica, ki bo dom dobila v Slapu ob Idrijci.

Sreda, 11. 1. 2017

V preteklih 24-ih urah se je spet rodilo pravljično število otrok, in sicer 7. V Postojni dečka iz Ajdovščine in Cerknega in deklice iz Kozine, Gradišča pri Vipavi in z Vrhnike. V Šempetru se je rodil deček iz Branika in deklica iz Mirna. Čestitamo!

Torek, 10. 1. 2017

Ponovno je za nami pestrih 24 ur, še posebej za Postojnsko porodnišnico, kjer se je rodilo kar 9 otrok. Tri deklice gredo v Rovte, Posotjno in Renče, dečki pa v Izolo, na Vrhniko, Idrijo, Velike Žablje in Stari trg pri Ložu. V Šempetru pa je na svet pokukal deček, ki bo postal prebivalec Bilj.

Ponedeljek, 9. 1. 2017

V postojnski porodnišnici je štorklja to noč prinesla eno deklico, ki odhaja v Žiri, ter dva dečka - edega iz Postojne, drugega pa iz Cerknice. V Porodnišnici Šempeter pa sta na svet prijokala deklica s Kala na Kanalu in pa deček, ki ga bodo starši odpeljali v Deskle.

Nedelja, 8. 1. 2017

 Tokrat so jokale deklice. V Postojni se je rodila ena, in sicer iz Starega trga pri Ložu, v Šempetru pa dve: iz Volčje Drage in Kozane. Čestitamo.

Sobota, 7. 1. 2017

10 novorojenčkov je prineslo zadnjih 24 ur. V Posotjni 3 in sicer 2 deklici, ki bosta odšli v Novo Gorico, 1 fantek pa na Dobrovo. V Postojni so se rodile 4 deklice. Postale bodo prebivalke Postojne, Hruševja in Trebnjega, ena pa odhaja čez mejo v Poreč. Dečke pa bodo srečni starši odpeljali v Ajdovščino, Gruševje in Kobarid.

Petek, 6. 1. 2017

Tako kot včeraj, je bilo v postojnski porodnišnici tudi danes pestro. Kar šestim novorojenčkom so pomagali na svet - tokrat so prevladovali fantje. Nove najmlajše občane bodo tako dobili v Starem trgu pri Ložu, Postojni, Kopru in Ankaranu. Rodili pa sta se tudi dve deklici, ena odhaja v Koper, druga pa v Novo Gorico. Tja pa odhaja tudi deček, ki se je to noč rodil v šempetrski porodnišnici. Pridružili sta se mu tudi dve deklici iz Arčonov in Ozeljana.

Četrtek, 5. 1. 2017

V Porodnišnici Postojna so imeli v zadnjih 24 urah veliko dela - kar sedem novorojenčkov je prijokalo na svet. Prevladovale so predstavnice nežnejšega spola. Dve deklici odhajata v prestolnico, ena v Spodnjo Idrijo, novi prebivalki pa sta dobila tudi Slap ob Idrijci in Postojna. V Postojno pa odhaja tudi en deček, drugi pa bo svoj dom dobil v Renčah. V šempetrski porodnišnici je bilo nekoliko bolj mirno. Rodila se je ena deklica iz Nove Gorice ter deček, ki ga bodo starši odpeljali v Staro Goro.

Sreda, 4. 1. 

Iz postojnske porodnišnice so sporočili, da so na svet pomagali enemu dečku in eni deklici: po prvem okrevanju odhaja deklica z mamico domov na Črni Kal, deček pa v Novo Gorico. Iz Šempetra pa so sporočili, da so pri njih v zadnjih 24 urah prevladovale deklice iz Nove Gorice, Goriških Brd in Dobravelj.

Torek, 3. 1. 2017

Prvi delovni dan v letu 2017 je v postojnski porodnišnici prinesel deklico, ki odhaja v Komen, v Šempetru pa so na svet pomagali dečku, ki bo svoj dom imel v Velikih Žabljah, ter deklici, ki jo bodo starši odpeljali v Staro Selo pri Kobaridu.

Ponedeljek, 2. 1. 2017

Otroški jok se je v porodnišicah razlegal tudi v preteklih 24-ih urah. V Postojni so povili dečka iz Pobegov in deklici iz Dutovelj ter Sodražice. V Šempetru pa sta na svet prijokali deklici iz Ajdovščine in Šempetra.

Nedelja, 1. 1. 2017

Prva Primorka, ki se je v letu 2017 rodila v šempetrski porodnišnici je deklica, ki je na svet prijokala ob 9. uri. V večernem času ji je sledil še deček, ki odhaja v Novo Gorico. V Postojni pa so na novega leta dan povili 2 deklici. Ena ostaja na Primorskem in odhaja v Dutovlje, druga pa na Dolenjsko, v Sodražico. 

Sobota, 31. 12. 2016

V šempetrski porodnišnici je bil zadnji otrok, ki je na svet prišel leta 2016 deček, ki odhaja v Ajdovščino.  V Šempetru je bilo v letu 2016 skupno 610 porodov, rojenih pa je bilo 618 otrok.

Tudi v postojnski porodnišnici se je leto 2016 zaključilo z dečkom, ki bo postal prebivalec Nove Gorice. Skupno so v letu 2016 v Postojni zabeležili 1514 porodov pri katerih je bilo rojenih 1531 otrok.

Petek, 30. 12. 2016

Zadnji petek tega leta je bil v postojnski porodnišnici precej pester - trije fantje so prijokali na svet, eden odhaja v Bistrico, drugi v Koper, tretji pa bo lepšal dneve staršem v Ljubljani. Žensko čast ohranja ena deklica iz Postojne. Nekaj manj dela so imeli v Šempetru. V tamkajšnji porodnišnici so na svet pomagali enemu dečku, ki bo svoj dom imel v Stari Gori.

Četrtek, 29. 12. 2016

Kolikokrat pa se je tokrat jokalo v zadnjih 24 urah?

Šempeterska porodnišnica je tokrat poročala o mirno preživeti noči, medtem ko so v Postojni zabeležili pravljično število rojstev – 2 dečka sta prijokala na svet, po nekaj dneh pa bosta odšla ''silvestrovat'' v Ajdovščino in Idrijo. Družbo jima dela tudi deklica, ki odhaja v Logatec.


Sreda, 28. 12. 2016

Današnji dan je "fantovski". 5 se jih je rodilo v dveh primorskih porodnišicah. Deček iz šempetrske porodnišnice odhaja v Ajdovščino, štirje fantje iz postojnske porodnišnice pa bodo postali prebivalci Postojne, Prvačine, Košane in Sežane.

Torek, 27. 12. 2016

Medtem ko v Šempetru v preteklih 24-ih urah niso imeli otroškega joka, so v Postojni povili 4 novorojenčke, med zadnjimi letnika 2016 so. Deček bo šel v Vipavo, deklice pa v Ajdovščino, Cerknico in Sv. Ano pri Ložu.

Ponedeljek, 26. 12. 2016

Božič so v postojnski porodnišnici proslavili z rojstvom dveh deklic, ki odhajata v Podgrad in Sodražico. Fantje so rezultat izenačili - otroški jok in smeh se bosta razlegala v Pobegih in Ajdovščini. Tudi v Šempetru so na svet prijokali štirje novorojenčki, tam sami dečki. Božiček je polepšal te praznične dni staršem v Vojščici, na Predmeji, dva dečka pa odhajata v Novo Gorico.

Nedelja, 25.12.2016

Danes lahko poročamo o dveh rojstvih. Božična noč je v porodnišnici Postojna prinesla fantka, ki odhaja v komen, v Šempetru pa se je rodila deklica, ki bo dom imela na Mostu na Soči.

Sobota, 24. 12. 2016

Sedem novorojenčkov se je rodilo v preteklih 24-ih urah v obeh porodnišnicah. V Postojni se je rodil deček iz Ajdovščine in štiri deklice iz Dola pri Ljubljani, Postojne, Rovt in Ajdovščine. V Šempetru so na svet pomagali dvama junakoma: deklici z Vogrskega in dečku iz Nove Gorice.

Četrtek, 22. 12. 2016

Prvi zimski dan je pozdravil štiri novorojenčke v postojnski porodnišnici. Novo občanko bo dobil Koper, dečki pa bodo veselje prinesli v domove v Kočevju, Ljubljani in Sečovljah. V Porodnišnici Šempeter pa so na svet pomagali deklici, ki odhaja v Koprivo pri Dutovljah, dva dečka pa bodo starši odpeljali v Prvačino in Orehovlje.

Sreda, 21. 12. 2016

V postojnski porodnišnici je v tej noči zajokalo kar sedem novorojenčkov: 2 deklici iz Sežane in 5 dečkov iz Sežane, Nove Gorice, Rakeka, Idrije, Cerknega.V Šempetru je za babicami mirna noč, jih pa čaka nekoliko bolj buren dan, saj nestrpno pričakujejo 2 novorojenčka, da se odločita pokukati na plano. 

Torek, 20. 12. 2016

V postojnsko porodnišnico je štorklja prinesla dve deklici, ki odhajata v Marezige in Sežano, prav tako pa sta na svet prijokala tudi dva dečka, ki bosta dom dobila v Ljubljani. V Porodnišnici Šempeter pa so danes prevladovali fantje - eden bo staršem krajšal noči v Novi Gorici, drugi pa v Šempetru.

Ponedeljek, 19. 12. 2016

6 novih Primorcev lahko pozdravimo danes. V Šempetru je bil rojen deček, ki odhaja v Solkana, prebivalka istega mesta bo postala tudi deklica, ki je bila prav tako rojena v Šempetru. V Postojni pa so na svet prišli 4 novorojenčki. Trije dečki bodo odšli v Rakek, Idrijo in Podkraj, deklico pa bodo poslali v Rovte.

Nedelja, 18. 12. 2016

Tudi danes - k otroškemu joku in neizmerni in čisti ljubezni...tokrat so pestovali v Postojni in sicer kar 4x, v Šempetru pa še vedno čakajo in čakajo.

Po včerajšnji prevladi deklic, je tokrat stanje malce drugačno, 3 dečki so prijokali na svet v Postojni, odhajajo pa v varna zavetja domov v Materijo, Horjul in Škofije, družbo pa jim dela deklica, ki so se jo razveselili v Ljubljani.


Sobota, 17. 12. 2016

Praznične decembrske dni je v postojnski in šempetrski porodnišnici popestril še otroški jok. V Postojni je bil tokrat ''rezultat'' izenačen – na svet sta namreč prijokala 2 fantka, ki odhaja v varna zavetja domov v Rakek in Prem, družbo pa jima bosta v naslednjih nekaj dneh delali tudi 2 deklici, ki bosta zatem odšli v Prestranek in Divačo. V Šempetru pa so na svet prijokale kar 3 deklice – 2 odhajata v objem Ajdovščine, 1 pa v Solkan.

Ob tako velikem številu novorojenih deklet - prebivalci Šempetra držite pesti za lepo vreme. 


Petek, 16. 12. 2016

V Porodnišnici Postojna danes ni odmeval otroški jok, v šempetrski pa se je rodila ena deklica, ki odhaja v Kanal, dečka pa bodo pestovali v Dobrovem.


Četrtek, 15. 12. 2016

Danes v obeh porodnišnicah beležimo pravljično število rojstev. V Postojni sta prijokala na svet deček iz Divače in deklica iz Ljubljane, v Šempetru pa se je rodila deklica iz Nove Gorice.


Sreda, 14. 12. 2016

V Postojni danes deklici, ki bo po prvem okrevanju odšla domov v Preserje, delata družbo dva dečka - iz Grgarja in Ljubljane. V Šempetru se je v zadnjih 24 urah rodila le ena deklica - iz Ajdovščine.


Torek, 13. 12. 2016

Za razliko od šempetrske porodnišnice, kjer se v zadnjih 24-ih urah ni rodil niti en novorojenček, so v postojnski imeli precej dela. Na svet so prijokale tri deklice, ki odhajajo v Koper, Preserje in na Vrhniko. Pridružila sta se jim tudi dva dečka, ki bosta dom dobila v Dobravljah in Senožečah. 


Ponedeljek, 12. 12. 2016

Številke so danes bolj na strani fantov. V Šempteru je bil rojen deček, ki odhaja v Vitovlje, 3 fantki iz Postojnske porodnišnice pa bodo postali prebivalci Pivke, Rakeka in Vrhnike.


Nedelja, 11. 12. 2016

4 novorojenčki so prijokali na svet v preteklih 24-ih urah, vsi v Postojnski porodnišnici, v Šempetrski pa pravijo, da so danes v pripravljenosti. Rodila sta se 2 dečka iz Leskovca pri Krškem in Postojne ter 2 deklici, obe iz Ilirske Bistrice.


Sobota, 10. 12. 2016

Štorklje so danes prinesle 5 novorojenčkov. 1 punčka bo iz Šempetrske porodnišnice odšla v Šempas, 4 fantje, ki so na svet pokukali v Postojnski porodnišnici pa odhajajo v Rakek, Sežano, Vipavo in Velike Lašče.

 

Petek, 9. 12. 2016

V zadnjih 24 urah se je v Porodnišnici Šempeter rodila ena deklica, ki odhaja v Renče. V Porodnišnici Postojna pa je na svet prijokala prav tako ena deklica, ki bo doma v Novi Gorici, rodil pa se je tudi en deček iz Šebrelj. 


 


Komentarji

Oddajte svoj komentar

Za komentiranje se morate prijaviti. Če še nimate uporabniškega računa, si lahko tega ustvarite brezplačno!

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Primorskega vala. Prosimo, da se pri komentiranju držite teme in ne uporabljate sovražnega govora.

Bodite prvi pri komentiranju novice, oddajte svoj komentar!Pozabljeno geslo?

 

petek
28.04.2017
8°C / 18°C
sobota
29.04.2017
5°C / 20°C
nedelja
30.04.2017
6°C / 19°C