PRVIČ SO ZAJOKALI

Sobota, 17. april 2021

Četrtek, 22. april

V Šempetru so imeli miren dan, veliko bolj živahno pa je bilo v Postojni. Tam so se rodile deklice iz Ilirske Bistrice, Sežane in Vrhnike, ter dečki, ki odhajajo v Radomlje, Žiri, Krško, Vrhniko in Logatec.


Sreda, 21. april

V Šempetru so v zadnjih 24 urah prevladovali dečki. 3 so se rodili, domov pa odhajajo v Renče-Vogrsko, Volčjo Drago in  Šempeter. V Postojni so na svet pozdravili 3 deklice, dvojčici odhajata v Koper, ena deklica pa v Hruškovje, 4 dečki pa odhajajo v Ljubljano, Grosuplje, Šmarje pri Jelšah in na Hrvaško. 


Torek, 20. april

V Postojni so se razveselili deklic iz Ajdovščine, Logatca, Pivke, Črnič, Vrhnike in Kozine, ter dečka iz Kamnika.
V Šempetru sta se rodili deklici iz Dornberka in Rovt.

Ponedeljek, 19. april

V Postojni so na svet pozdravili 4 dečke, ki odhajajo na Ptuj, v Pivko, Radomlje in Štanjel, ter deklico, ki odhaja v Kojsko. V porodnišnici v Šempetru so pozdravili dečka, ki bo doma ostal kar v Šempetru, deklica pa bo odšla domov v Dornberg.


Nedelja, 18. april

V šempetrski porodnišnici je na dan prijokal deček, ki ostaja kar tam, v Šempetru, v Postojni pa so se rodile deklice, ki se bodo odpeljale v Idrijo, Logatec in v Senožeče, ter trije dečki, ki odhajajo na Ig pri Ljubljani, v Vipavo ter v Ljubljano.


Sobota, 17. april

V Šempetru sta se rodili deklici, ki odhajata v Novo Gorico in Kostanjevico na Krasu. V Postojni pa prevladujejo dečki, ti odhajajo v Vipavo, Borovnico in Ljubljano. Deklica prihaja v Tolmin.

Petek, 16. april

V Postojni so na svet pozdravili 6 novorojenčkov. Deklice odhajajo v Vipavo, Logatec in Ajdovščino. Dečki pa na Vrhniko, v Dolenjo vas in v Novo Gorico. V Šempetru so se razveselili dečka, ki odhaja v Novo Gorico in deklice, ki odhaja domov v Deskle.


Četrtek, 15. april

V šempetrski porodnišnici se je rodila deklica, ki bo odšla v Breginj. V Postojni so našteli pet novorojenčkov. Dečka bosta prebivala v Ribnici in Ljubljani, deklice pa v Logatcu, Cerknici in Postojni.


Sreda, 14. april

"Pestro smo imeli" je bilo prvo sporočilo iz porodnišnice v Postojni. Zabeležili so namreč kar 9 rojstev v zadnjih 24 urah. 4 deklice so pozdravili na svet, odhajajo pa na Col, v Grgar, Borovnico in Loški potok. Prav tako so pozdravili 5 dečkov, ki odhajajo v Šmarje pri Kopru, Kranj, Prestranek, Ilirsko Bistrico in Velike Lašče. V Šempetru so se razveselili 2 dečkov, odhajata pa domov v Brda in Branik.


Torek, 13. april

V Šempetru se je rodila deklica iz Prvačine in deček iz Nove Gorice. V Postojni pa so se rodili trije dečki, iz Podgrada, Vrhnike in Krke.

Ponedeljek, 12. april

V Postojni se je rodila deklica iz Ljubljane in deček, ki odhaja v Izolo.

Nedelja, 11. april

V Postojni je na svet prišlo kar pet deklic in nič dečkov. Deklice odhajajo v Dobravlje, Ljubljano, Laze v Tuhinju, Stari trg pri Ložu in v Cerknico. V Šempetru pa so se razveselili le enega dečka, ki odhaja v Branik.

Sobota, 10. april

V Postojni so se rodili trije novorojenčki. Dečka odhajata v Pivko in Ajdovščino, deklica pa bo prebivala v Ilirski Bistrici. V Šempetru pa so na svet privekali trije dečki, odhajajo na Most na Soči, v Tolmin in Breginj.


Petek, 9. april

V Šempetru so se razveselili dveh deklic, ki ju bodo starši odpeljali v Novo Gorico. Iz Postojne pa so z nami delili informacijo, da sta se pri njih rodili deklici iz Sevnice in Ribnice, ter dečka iz Rovt in Logatca.

Četrtek, 8. april

V Šempetru se je rodila deklica s Slapa ob Idrijci in deček iz Branika.
V Postojni se je rodila deklica, ki odhaja v Jelšane in dečki iz Sodražice, Rovt, Nove Cerkve in Logatca.

Sreda, 7. april

V Postojni so se razveselili 3 deklic, ki odhajajo domov v Pivko, Postojno in Logatec, ter 2 dečkov, ki odhajata v Borovnico in Postojno. V Šempetru tudi v zadnjih 24 urah novih rojstev niso zabeležili.


Torek, 6. april

V Postojni sta se rodila dečka iz Prema in Postojne.
V Šempetru rojstev niso zabeležili.

Ponedeljek, 5. april

V Postojni sta se rodila dva dečka, en odhaja v Pivko, drugi v Črni Kal.
V Šempetru pa se je v zadnjem dnevu rodila deklica, ki odhaja v Novo Gorico.

Nedelja, 4. april

V Postojni so se razveselili dveh novorojenčkov, ene deklice in enega dečka. Deček odhaja v Medvode, deklica pa v Ilirsko Bistrico. V Šempetru pa so se starši razveselili ene deklice, ki odhaja v Lokovec.

Sobota, 3. april

V Šempetru se je rodil deček, ki odhaja v Ajdovščino. V Postojni pa so našteli pet novorojenčkov. Deklica bo prebivala v Šmartnem pri Litiji, dečki pa odhajajo v Solkan, Spodnjo Idrijo, Blanko in Podnanos.


Petek, 2. april

V Šempetru so se razveselili treh deklic, ki odhajajo v Tolmin, Dobrovo v Brdih in v Miren.
Tudi v Postojni so se rodile tri deklice in sicer dve iz Ljubljane in ena iz Anhovega. Pridružila sta se jim dva dečka iz Postojne in Kočevja.

Četrtek, 1. april

V Šempetru se je rodila deklica, ki bo odšla v Vrtojbo. Pet novorojenčkov pa se je rodilo v Postojni. Deklici odhajta v Prestranek in Beograd. Enega dečka bo štorklja odnesla v Izolo, dva pa bo pustila v Idriji.

Sreda, 31. marec

Trije dečki so se rodili v Postojni, prebivali bodo v Srpenici, Pivki in Starem trgu pri Ložu. Deklica, ki se je rodila v šempetrski porodnišnici, bo prebivala v Novi Gorici.

Torek, 30. marec

Tudi v zadnjem dnevu je bilo v Postojni živahno. Deklici, ki sta se rodili pri njih, odhajata v Šmarje pri Jelšah in v Ljubljano. Pridružili so se jima štirje dečki iz Ilirske Bistrice, Logatca, Ajdovščine in Ljubljane.
V Šempetru se je rodil deček iz Renč.

Ponedeljek, 29. marec

V Postojni so se rodile tri deklice, ki odhajajo v Log pri Brezovici, Ig pri Ljubljani in Vremski Britof.
Deklicam so se pridružili trije dečki, dva iz Prestranka in en iz Rakeka.
V Šempetru niso zabeležili rojstev.

Nedelja, 28. marec

V Postojni so zabeležili rojstvi dveh dečkov, ki odhajata V Postojno in na Vrhniko. V Šempetru pa sta se rodila dva novorojenčka, ena deklica, ki odhaja v Renče in en deček, ki bo dom našel v Biljah.

Sobota, 27. marec

V Šempetru se je rodil deček, ki bo prebival v Ajdovščini. Štirje novorojenčki pa so privekali na svet v Postojni. Dečki odhajajo v Beltince, Koper in na Vrhniko, deklica pa bo prebivala v Novi Gorici.


Petek, 26. marec

Osem navihancev se je rodilo v Postojni. Dečki odhajajo v Izolo, Cerknico, Postojno, Sežano, Divačo in na Col. Deklici pa bosta prebivali v Ljubljani in Sežani. V Šempetru so povili tri novorojenčke. Idrsko in Šempeter sta kraja, v katerem bosta prebivala dečka, deklica pa je postala prebivalka Nove Gorice.


Četrtek, 25. marec

Ob materinskem dnevu čestitamo prav vsem super mamicam.

In koliko je novopečenih mamic? V Šempetru se je rodila deklica iz Nove Gorice. V Postojni pa je bilo precej bolj pestro in živahno. Deklici odhajata v Idrijo in Ankaran. Dva dečka pa sta se rodila staršem iz Ajdovščine in Radomelj.


Sreda, 24. marec

V Postojni so na svet pozdravili kar 5 novorojenčkov. Dve deklici odhajata v Idrijo, ena v Ljubljano, dečka pa odhajata v Ajdovščino in na Vrhniko.


Torek, 23. marec

V Postojni so se razveselili deklice, ki odhaja v Koper, ter dveh dečkov, ki bosta prebivala v Cerknici in Vrhniki. Tudi v Šempetru so na svet pomagali dvema dečkoma, ki bosta odšla v Deskle in Vogrsko.

Ponedeljek, 22. marec

Zelo mirno je bilo v porodnišnicah na našem koncu Slovenije. V Postojni so se razveselili deklice iz Borovnice.

Nedelja, 21. marec

V Postojni sta na dan prijokali deklici, ki odhajata v Cerknico in v Loški Potok, novorojeni deček pa v Horjul. V šempetrski prorodnišnici sta se rodila deček, ki se bo odpeljal v Deskle in deklica, ki ostaja v Šempetru.


Sobota, 20. marec

V Postojni se je rodilo pet otrok. Dečki odhajajo v Postojno, Sežano in Tolmin, deklici pa bosta prebivali v Kopru in Pivki. Trije dečki so se rodili še v Šempetru. Prebivali bodo v Ajdovščini, Tolminu in Rožicah.


Petek, 19. marec

V Postojni sta se rodila deklica in deček. Deklica odhaja v Stari trg pri Ložu, deček pa bo prebival v Idriji. V Šempetru pa se je rodil deček, ki odhaja v Miren.

Četrtek, 18. marec

Danes je bilo pestro tako v Postojni kot tudi v Šempetru. V Postojni sta se rodili deklici, ki odhajata v Sežano in na Brezovico pri Ljubljani, ter trije dečki, ki odhajajo v Rakek, Novo vas in Ajdovščino. V Šempetru pa je bil dan v znamenju dečkov. Trije dečki odhajajo domov v Volče, na Ponikve in v Miren. Vsem staršem iskreno čestitamo.


Sreda, 17. marec

V Postojni so se v minulem dnevu razveselili 3 deklic, ki odhajajo v Novo Gorico in Ljubljano, eno deklico, pa bo pot peljala v tujino. Razveselili so se tudi 2 dečkov, ki odhajata v Dekane in Ljubljano. V Šempetru pa je veselje prinesel deček, ki odhaja v Bilje.


Torek, 16. marec

Tako v Šempetru kot v Postojni so se razveselili enega dečka in ene deklice. In kam odhajajo?
V Šempetru se je rodila deklica iz Podbele in deček z Mosta na Soči.
V Postojni pa deklica iz Ilirske Bistrice in deček iz Grahovega pri Cerknici.

Ponedeljek, 15. marec

Iz Postojne so nam sporočili, da so se v zadnjem dnevu razveselili deklice iz Idrije, ter dveh dečkov, iz Kočevja in Borovnice. V Šempetru pa sta se rodili dve deklici in en deček, deklici odhajata v Renče in Novo Gorico, deček pa v Goriška Brda.

Nedelja, 14. marec

V Postojni sta na dan prijokala deček, ki odhaja v Ljubljano in deklica, ki gre v  Borovnico. V šempetrski porodnišnici pa sta se rodila deček, ki odhaja v Dobrovo pri Brdih in deklica, ki se bo odpeljala v Novo Gorico.


Sobota, 13. marec

Šest novorojenčkov se je rodilo v Postojni. Dečki bodo prebivali v Črničah, Pivki in Italiji. Deklice pa odhajajo v Prestranek, Ljubljano in Stari trg pri Ložu.

Petek, 12. marec

V Šempetru se je rodil deček, ki odhaja v Brje, deklica pa bo prebivala v Solkanu. Pet novorojenčkov se je rodilo v Postojni, dečka odhajata v Knežak in Lukovico, deklice pa v Ilirsko Bistrico, Miren in na Bloke.

Četrtek, 11. marec

V Postojni so pozdravili dva fantka, ki se odpravljata domov v Anhovo in v Stahovico. V Šempetru pa so pozdravili dve deklici, obe pa se odpravljata v Brda.


Sreda, 10. marec

V Šempetru se je rodil deček, ki odhaja v Bilje, v Postojni pa deklici iz Postojne in Ljubljane, ter deček iz Ljubljane.

Torek, 9. marec

V Postojni so se rodile štiri deklice, dve iz Ljubljane, ena iz Logatca in ena iz Ilirske Bistrice. Na svet so pomagali tudi trem dečkom, ki odhajajo v Miren, Dol pri Hrastniku in Rakek.
V Šempetru se je rodila deklica iz Kanala.

Ponedeljek, 8. marec

V Šempetru se je rodila deklica, ki jo bodo starši odpeljali v Tolmin, v Postojni pa so se razveselili dveh deklic, ena odhaja v Cerknico, druga pa čez mejo, na Hrvaško. Deček pa odhaja v Rovte.

Nedelja, 7. marec


V Postojni sta se rodili 2 deklici, ki odhajata v Ljubljano in v Koper. Dokaj mirno dogajanje pa so imeli tudi v Šempetru, kjer se je rodil deček, ki odhaja v Novo Gorico.

Sobota, 6. marec

V Šempetru  se je rodil deček, ki odhaja v Tolmin, deklica pa bo prebivala v Novi Gorici. Šest novorojenčkov so našteli v Postojni. Dva dečka odhajata v Ajdovščino, tretji pa v Bovec, deklice pa bodo domovale v Ajdovščini, Starem trgu pri Ložu in Ljubljani.


Petek, 5. marec

V Šempetru v zadnjem dnevu niso zabeležili rojstev, je pa bilo toliko bolj živahno v Postojni. Na svet so pomagali dvema deklicama, ki odhajata v Ljubljano in Ilirsko Bistrico. Deklicama se je pridružilo kar šest dečkov, iz Ajdovščine, Pivke, Logatca, Planine, Tolmina, en pa odhaja čez mejo, v Italijo.Četrtek, 4. marec

V Postojni sta se rodili deklici iz Postojne in Divače, ter dečka iz Divače in Rogaške Slatine. V Šempetru so na svet prijokali trije dečki, iz Bovca, Vipave in Kanala.

Sreda, 3. marec

V Postojni so se rodile tri deklice in trije dečki. Deklice odhajajo v Ilirsko Bistrico, Vipavo, ena ostaja v Postojni. Dečki pa odhajajo v Pivko, Prem in Pobege.
V Šempetru sta se rodila dečka iz Goriških Brd in s Cola.Torek, 2. marec

V Postojni se je rodila deklica iz Notranjih Goric in kar pet dečkov, trije ostajajo v Postojni, en odhaja v Šempas in en v Idrijo. V Šempetru se je rodila deklica iz Gorice in dva dečka, iz Brd in Ljubljane.

Ponedeljek, 1. marec

V Šempetru so se razveselili rojstva deklice, ki odhaja v Novo Gorico, v Postojni pa so na svet pomagali trem deklicam in dvema dečkoma. Deklice odhajajo v Pivko, Ilirsko Bistrico in Črni vrh nad Idrijo, dečka pa bosta prebivala v Sežani in Postojni.


Nedelja, 28. februar

Iz porodnišnice Postojna poročajo o dveh rojstvih. Rodil se je en deček, ki odhaja v Ankaran in ena deklica, ki se bo odpeljala v Štanjel. V Šempetru pa v zadnjih štiriindvajsetih urah niso zabeležili nobenega rojstva.

Sobota, 27. februar

V Šempetru se je rodila deklica, ki odhaja v Novo Gorico. V Postojni pa so povili štiri novorojence. Dečki odhajajo v Logatec, Dol pri Ljubljani in Vremski Britof, deklica pa bo prebivala v Pivki.

Petek, 26. februar

V Postojni so se razveselili treh deklic, ki odhajajo v Ljubljano, Ajdovščino in Sežano, ter enega dečka iz Kamnika. V Šempetru se je rodil deček, ki odhaja v Kobarid.

Četrtek, 25. februar

V Postojni se je rodila deklica, ki ostaja v Postojni. V Šempetru pa sta se rodila dva dečka, ki odhajata v Miren in Budanje pri Vipavi.

Sreda, 24. februar

V Šempetru so tokrat počivali, v Postojni pa so zabeležili štiri rojstva. Dečka odhajata v Ljubljano, deklici pa bosta prebivali v Murski Soboti in na Kozini.

Torek, 23. februar

Iz Šempetra so nam sporočili, da je bil zadnji dan v znamenju deklic. Rodile so se štiri, dve odhajata v Tolmin, po ena pa v Prvačino in na Planino pri Ajdovščini.
V Postojni je bilo nekoliko bolj mirno, rodila se je deklica iz Ilirske Bistrice in dva dečka, iz Nove Gorice in Krškega.

Ponedeljek, 22. februar

V Postojni sta se rodili dve deklici, iz Nove Gorice in Ilirske Bistrice, ter trije dečki iz Starega trga pri Ložu, Vipave in Velikih Lašč. V Šempetru se je rodila deklica iz Tolmina.

Nedelja, 21. februar

V Postojni so zabeležili kar šest rojstev, rodile so se tri deklice in trije dečki. Deklice odhajajo v  Ilirsko Bistrico,  Portorož in na Vrhniko. Dečki pa bodo svoj dom našli v Postojni, Ilirski Bistrici in v Kresnicah. V Šempetru sta na svet prijokala ena deklica in en deček. Deček odhaja v Šempas, deklica pa v  Kobjeglavo, na Kras.

Petek, 19. februar

V Šempetru je bilo dogajanje mirno, novih rojstev niso zabeležili. V Postojni so pozdravili 2 deklici, ki odhajata na Col in v Ljubljano, ter 3 dečke, ki odhajajo v Kočevje, Spodnjo Idrijo in na dolgo pot v Maribor. 

Petek, 19. februar

V Postojni sta se rodili deklici iz Branika in Logatca, v Šempetru pa deklica iz Ajdovščine in deček iz Mirna.

Četrtek, 18. februar

V Šempetru sta se rodili deklici iz Nove Gorice in Podbrda, ter deček iz Ajdovščine.
V Postojni pa so na svet pomagali štirim deklicam, iz Ilirske Bistrice, Tolmina, Branika in Logatca, ter enemu dečku, ki odhaja v Koper.

Sreda, 17. februar

V Šempetru sta se rodila deklica in deček. Deček odhaja v Šempeter, deklica pa v Koper. V Postojni so našteli pet novorojenčkov. Deček bo prebival na Rakeku, deklice pa so postale prebivalke Logatca, Ajdovščine, Sečovelj in Nove Gorice.


Torek, 16. februar

V Postojni se je rodila deklica, ki odhaja v Ljubljano, ter trije dečki, iz Vrhnike, Borovnice in Ajdovščine.
V Šempetru se je rodil deček iz Nove Gorice

Ponedeljek, 15. februar

V Šempetru se je rodil deček, ki bo prebival v Desklah, v Postojni pa so na svet pomagali štirim deklicam, ki odhajajo v Dobravlje, Dutovlje, Knežak in Idrijo.

Nedelja, 14. februar

V Šempetru so zadnjih 24 ur preživeli mirno, saj novih rojstev niso zabeležili. So pa imeli precej več dela v Postojni. 5 dečkov je prijokalo na svet, odhajajo pa v Domžale, Prestranek, Ajdovščino, Podnanos in v Postojno. V Vrhovo pri Cerknici pa odhaja deklica.


Sobota, 13. februar

V Postojni so se rodile tri deklice, prebivale bodo v Kranju, Dobravljah in na Colu. Dečka pa odhajata v Rovte in Dobrno. V Šempetru so trenutno polno zaposleni, v pričakovanju novih rojstev. V zadnjem dnevu pa sta se rodila dečka, ki bosta odšla v Renče-Vogrsko in Novo Gorico.Petek, 12. februar

V Postojni so se rodili trije dečki, iz Postojne, Idrije in Divače.
V Šempetru pa sta se rodili dve deklici, obe iz Kanala in deček, ki odhaja v Čepovan.

Četrtek, 11. februar

Iz Šempetra so nam sporočili, da v zadnjem dnevu niso zabeležili novega rojstva, ampak so pa trenutno v pričakovanju novega dojenčka. V Postojni se je rodilo šest novorojencev. Dečka odhajata na Rakek in v Ljubljano. Deklice pa bodo prebivale v Vipavi, Novi Gorici, Pivki in na Vrhniki.


Sreda, 10. februar

V Šempetru sta se rodila deček in deklica. Deklica odhaja v Čepovan, deček pa v Miren. V Postojni so zabeležili pet novih rojstev. Dečki so postali prebivalci Ljubljane, Doba, Dornberka in Vipave. Deklico pa bodo poslali v Ajdovščino.

Torek, 9. februar

V Postojni se je rodil deček, ki odhaja v Cerkno.
Tako v Postojni kot v Šempetru pa so na svet pomagali tudi deklicama iz Ajdovščine.

Ponedeljek, 8. februar

V Postojni se je rodila deklica, ki odhaja v Grosuplje, v Šempetru pa sta se rodila dva dečka, iz Vipave in Dobravelj.

Nedelja, 7. februar

V Šempetru se je rodila deklica, ki odhaja v Novo Gorico. So pa nekaj več dela imeli v Postojni. Na svet so pozdravili 2 fantka, ki odhajata v Ljubljano in Rakek ter 5 deklic, ki odhajajo na Slap ob Idrijci in na Vrhniko, ter v Loški Potok, Ajdovščino, Logatec.


Sobota, 6. februar

Deklica, ki se je rodila v šempetrski porodnišnici, odhaja v Goriška Brda. V Postojni pa se je v minulem dnevu rodilo šest dečkov. Prebivali bodo v Cerknici, Bevkah, Ilirski Bistrici, Divači, Rovtah in na Vrhniki.

Petek, 5. februar

V Šempetru so na svet pomagali dvema deklicama, ki bosta prebivali v Vipavi in Novi Gorici.

Iz Postojne poročajo o rojstvu deklice, ki odhaja v Komen, prvič pa so zajokali še trije dečki, dva gresta v Borovnico in Komen, eden pa ostaja v Postojni.

Četrtek, 4. februar

V Postojni se je v minulem dnevu rodil samo deček, ki odhaja v Ilirsko Bistrico. V Šempetru sta se rodila deklica in deček, slednji odhaja v Dobravlje, deklica pa bo prebivala v Solkanu.

Sreda, 3. februar

Dvojčka, deklica in deček, sta se rodila v Postojni, prebivala pa bosta v Lokavcu. Prvič so tam zajokale še tri deklice iz Ljubljane, Vipave in Hrušovja. Deček pa bo prebival v Sežani. V Šempetru sta se rodila dečka, prebivala bosta v Ajdovščini in Dobravljah.

Torek, 2. februar

V Postojni se je rodila deklica iz Dobravelj in trije dečki, iz Postojne, Iga pri Ljubljani in iz Šempetra pri Gorici. V Šempetru se je rodila deklica iz Brd in deček iz Renč.


Ponedeljek, 1. februar

V Šempetru se je rodil deček iz Nove Gorice. V Postojni so pozdravili tri novorojkenčke, dečke, dva odhajata v Logatec, enega bodo starši odpeljali v Prestranek.

Nedelja, 31. januar

V Šempeteru so v zadnjih 24 urah pozdravili 3 deklice, ki odhajajo v Kanal, Novo Gorico in Dornberg. V Postojni sta se rodila fantek, ki odhaja v Ilirsko Bistrico in deklica, ki odhaja v Idrijo.


Sobota, 30. januar

V Postojni so se danes rodili trije dečki, ki odhajajo v Marjeto na Dravskem polju, Izolo in v Ljubljano, rodila pa se je tudi deklica, ki se bo odpeljala v Begunje pri Cerknici.

Petek, 29. januar

V Šempetru v zadnjem dnevu niso zabeležili nobenega rojstva. V Postojni pa se je rodilo sedem novorojenčkov, dečka odhajata v Novo Gorico in Ljubljano, deklice pa v Komen, Ajdovščino, Knežak, Postojno, zadnja pa bo prebivala v Savi pri Litiji.

Četrtek, 28. januar

V Postojni se je rodila deklica iz Radeč in deček iz Horjula.
V Šempetru so na svet pomagali dečku iz Nove Gorice.

Sreda, 27. januar

V Postojni sta se rodili deklici, ki bosta odšli v Cerkno in Domžale. V Šempetru pa se je rodil deček, ki bo prebival v Kanalu.

Torek, 26. januar

V Šempetru se je rodil deček, ki odhaja v Kobarid. V Postojni pa sta se rodila dva dečka, ki odhajata v Ilirsko Bistrico in Ortnek, ter deklica, ki odhaja v Idrijo.

Ponedeljek, 25. januar

V Postojni se je rodila deklica iz Hotedršice in štirje dečki, dva iz Ajdovščine, ter po en iz Sežane in Vrhnike.
V Šempetru se je rodil deček iz Renč.

Nedelja, 24. januar

V Šempetru se je rodil deček, ki odhaja v Tolmin. V Postojni so na dan prijokali trije dečki, ki se bodo odpeljali v Koper, Prestranek in v Ajdovščino.


Sobota, 23. januar

Šest novorojenčkov se je rodilo v Postojni. Dečki bodo prebivali v Rovtah, Ljubljani in Vremskem Britofu. Deklice pa odhajajo v Črnomelj, Izolo in Knežak. V Šempetru sta se rodila deklica in deček. Deček odhaja v Deskle, deklica je postala prebivalka Tolmina.

Petek, 22. januar

Iz Šempetra poročajo o rojstvu dečka, ki odhaja v Kanal, in deklice, ki bo postala prebivalka Cola. V Postojni pa so prvič zajokali štirje dečki, prebivali bodo v Ljubljani, Borovnici, Rakeku in Pivki, rodila se je tudi deklica, ki bo odšla v Sežano.

Četrtek, 21. januar

V Šempetru se je rodil deček, ki bo odšel v Ajdovščino. V Postojni pa so na svet privekali trije dečki; prebivali bodo na Vrhniki, v Ljubljani in Ilirski Bistrici.

Sreda, 20. januar

V Šempetru so se rodili trije dečki, iz Solkana, Tolmina in Nove Gorice.
V Postojni pa sta se rodila dva para. Deklici odhajata v Postojno in na Slap ob Idrijci, dečka pa v Sodražico in Logatec.


Torek, 19. januar

V Šempetru se je rodila deklica, ki odhaja na Kostanjevico na Krasu.
V Postojni se je rodila deklica iz Hruševja in dva dečka, en iz Vipave in en iz Portoroža.

Ponedeljek, 18. januar

V Šempetru se je rodila deklica iz Vipave in deček iz Gorice.
V Postojni pa so na svet pomagali štirim deklicam, iz Starega trga pri Ložu, Grahovega pri Cerknici, Ilirske Bistrice in Sežane.

Nedelja, 17. januar

V postojnski porodnišnici so se rodile tri deklice, ki odhajajo v Novo Gorico, Sežano in v Dol pri Ljubljani. Na dan je prijokal tudi deček, ki se bo odpeljal v Divačo.


Sobota, 16. januar

V Šempetru sta na dan prijokala deklica, ki odhaja v Novo Gorico in deček, ki odhaja v Vipavo. V Postojni pa se je rodil deček, ki se bo odpeljal v Logatec.

Petek, 15. januar

V Šempetru se je rodila deklica iz Deskel.
V Postojni pa so se rodile tri deklice, iz Ljubljane, Komna in Godoviča, ter dva dečka iz Loga pri Brezovici in iz Sežane.


Četrtek, 14. januar

Deček in deklica sta se rodila v Šempetru, deček odhaja v Renče, deklica pa v Deskle. V Postojni so v zadnjem dnevu našteli pet novorojenčkov. Deček bo prebival v Pobegih, deklice pa v Velikih Laščah, Knežaku, Ljubljani in Postojni.


Sreda, 13. januar

V Postojni se je rodilo šest novorojenčkov. Deklice odhajajo v Žiri, Spodnjo Idrijo, Strahovico in na Vrhniko. Dečka pa bosta prebivala v Vipavi in Šentvidu pri Stični. V Šempetru sta se rodila deklica in deček. Deček odhaja v Šempeter, deklica pa v Branik.


Torek, 12. januar

V Postojni se je rodila deklica iz Borovnice in deček iz Ljubljane.
V Šempetru pa so se razveselili deklice iz Dornberka in dečkov iz Kobarida in Slapa od Idrijci.

Ponedeljek, 11. januar

V šempetrski porodnišnici so na svet pomagali deklici, ki bo prebivala v Drežnici, in dečku, ki ga bodo odpeljali v Deskle. Štirje novorojenčki pa so prvič zajokali v Postojni - dve deklici, ki bosta odšli v Podgrad in Ribnico, ter dva dečka, ki ju bodo starši odpeljali v Hruševje in Tolmin.

Nedelja, 10. januar

V Šempetru sta na dan prijokali deklici, ki odhajata v Novo Gorico in v Kobarid. V Postojni sta se rodila dečka, ki se bosta odpeljala na Col in v Dobrovo pri Ljubljani ter deklica, ki odhaja v Pristranek.

Sobota, 9. januar

V Šempetru so se rodili trije dečki, odhajajo v Grgar, Šempas in Renče. V Postojni med deklicami kraljuje deček iz Borovnice. Deklice pa bodo prebivale v Sežani, Ljubljani in Planini pri Sevnici.

Petek, 8. januar

V Postojni sta se rodili deklici, ki odhajata v Miren in Šempeter. Dečka bodo poslali v Novo Gorico. V Postojni so našteli šest novorojenčkov. Dečki odhajajo v Ajdovščino, Ljubljano, dvojčka pa bosta prebivala v Pobegih. Deklici sta postali prebivalki Ribnice in Ljubljane.


Četrtek, 7. januar

V Šempetru so se v zadnjih 24 urah razveselili deklice iz Gorice in dečka, ki odhaja v Brje. Postojnska porodnišnica pa je zabeležila rojstva dveh deklic, iz Postojne in Ljubljane, ter dveh dečkov, iz Ajdovščine in Planine.

Sreda, 6. januar

Štiri rojstva so tokrat zabeležili v postojnski porodnišnici. Dve deklici odhajata na Vrhniko in v Stari trg pri Ložu, dva dečka pa na severnoprimorski konec - v Cerkno in Godovič. V Šempetru pa se je rodil deček, ki ga bodo starši odpeljali na Col.

Torek, 5. januar


Če je bilo dan prej v porodnišnicah mirno, pa so včeraj že nadoknadili vse zamujeno. V zadnjih 24 urah so se je v Postoji rodilo 7 dečkov, ki odhajajo v Postojno, Pivko, Log pri Brezovici, Sežano, dvojčka pa odhajata v Lokev. Rodili sta se tudi 2 deklici, ki odhajata v Spodnjo Idrijo in na Brezovico pri Ljubljani. V Šempetru pa se je rodila deklica, ki odhaja v Ajdovščino.


Ponedeljek, 4. januar

Zadnjih 24 ur so tako v porodnišnici Šempeter kot tudi Postojna preživeli mirno. Novih rojstev niso zabeležili.

Nedelja, 3. januar

V Šempetru se je rodila deklica, ki bo odšla v Novo Gorico. V Postojni pa sta se rodila deklica in deček. Deklica bo prebivala v Novi Gorici, deček pa v Moravčah.

Sobota, 2. januar

Pa so tudi v Šempetru dočakali prvo rojstvo v letošnjem letu. V zadnjem dnevu sta se rodili deklici, ki bosta odšli v Ajdovščino in Novo Gorico. V Postojni se je tudi rodila deklica, prebivala bo na Rakeku.

Petek, 1. januar

V Šemetru še vedno čakajo na prvega dojenčka v letu 2021, v minulih 24 urah niso zabeležili novih rojstev.

Iz postojnske porodnišnice poročajo o štirih rojstvih. Na zadnji dan starega leta so na svet pomagali deklici, ki odhaja v Begunje pri Cerknici ter dečku iz Sežane, zadnji v letu 2020 se je rodil deček Rafael, ki bo odšel v Kočevje, prvi v novem letu pa je bil nekaj minut pred 1. uro zjutraj deček Vid iz Škofljice. 

Deček Vid je bil tudi prvi novorojenček v Sloveniji v letu 2021, dodamo pa še tole informacijo, da je pol Primorec, sej njegova mama prihaja iz Volč pri Tolminu.

Četrtek, 31. december

V Šempetru se je rodil deček, ki odhaja v Štanjel ter deklici, ki odhajata v Deskle in Novo Gorico.V Postojni pa je danes na svet prijokalo kar 8 dojenčkov. 2 dečka odhajata Ljubljano, 1 deček v Žalec in 1 deček v Gozd Martuljek. Deklice pa odhajajo v Cerknico, Pivko, Logatec in Postojno.

Sreda, 30. december

V šempetru se je rodil deček, ki bo odšel v Štanjel, deklica pa odhaja v Kanal. V Postojni so se rodili štirje novorojenčki. Dečki odhajajo v Idrijo, Dekane in Ilirsko Bistrico. Deklica je postala prebivalka Cerknice.

Torek, 29. december

V Šempetru niso zabeležili rojstvev. V Postojni pa sta se rodili dve deklici, iz Logatca in Divače, ter deček iz Logatca.

Ponedeljek, 28. december

V Postojni so se rodile tri deklice, odhajajo v Cerknico, Godovič in Postojno. Ter trije dečki iz Postojne, Vrhnike in Kopra. V Šempetru pa se je rodil deček iz Nove Gorice.

Nedelja, 27. december

V Postojni so povili dečka, ki bo odšel v Ajdovščino. V Šempetru pa se je rodila deklica, ki bo odšla v Novo Gorico.

Sobota, 26. december

V Postojni sta se rodili deklici, ki odhajata v Vipavo in na Vrhniko. V Šempetru pa niso zabeležili novega rojstva.

Petek, 25. december

V Šempetru se je rodil deček iz Sežane.
V Postojni pa so se v teh prazničnih dneh razveselili treh deklic, ki odhajajo v Ilirsko Bistrico, Senožeče in Ajdovščino, ter prav tako treh dečkov iz Gorenje vasi, Mengša in Ljubljane.

Četrtek, 24. december

Predčasno božično darilo so v postojnski porodnišnici prejeli starši štirih štručk. Dečka bodo čez nekaj dni odpeljali v Litijo, deklice pa bodo prebivale v Logatcu, Loškem Potoku in Ajdovščini. V Šempetru pa se je pravkar rodila deklica, ki bo prebivala v Mirnu.

Sreda, 23. december

V Šempetru sta se rodila dva dečka, prebivala bosta v Ozeljanu in Šempetru. V Postojni pa se je v zadnjem dnevu rodilo pet novorojenčkov. Dečki odhajajo v Šoštanj, Novo vas pri Rakeku in Pivko. Deklici pa bosta prebivali v Logatcu.

Torek, 22. december

V Postojni sta se rodili deklici iz Ajdovščine in Ljubljane, ter dečki iz Dobravelj, Domžal in Postojne. V Šempetru so se razveselili deklic iz Nove Gorice in Renč.

Ponedeljek, 21. december

V Šempetru se je rodila deklica, ki odhaja v Ajdovščino. Tudi v Postojni so na svet pomagali deklici, ta pa odhaja v Domžale.

Nedelja, 20. december

V Šempetru so zabeležili rojstvo dečka, ki odhaja v Poljubinj. V Postojni pa se je rodila ena deklica, ki odhaja v Pivko in en deček, ki gre v Rakek.


Sobota, 19. december

V Šempetru v zadnjem dnevu niso zabeležili novega rojstva, se pa že pripravljajo na prihod novorojenčka. V Postojni pa se je rodilo šest dojenčkov, šest dečkov. Prebivali bodo v Portorožu, Ljubljani, Komnu, Ajdovščini, Medvodah in Sežani.


Petek, 18. december

V Postojni je bilo v zadnjem dnevu precej pestro. Rodile so se tri deklice ki odhajajo v Ajdovščino, Lokev in Škofljico.  Razveselili so se še štirih dečkov iz Velikih Lašč, Pobegov, Kopra in Žalca.
V Šempetru se je rodil deček iz Ajdovščine, Lokve pa so bogatejše za dvojčka, deklico in dečka.

Četrtek, 17. december

V Šempetru se je rodil deček, ki bo prebival v Kobaridu. V Postojni pa so našteli šest novih dojenčkov. Dečki odhajajo v Idrijo, Zagorje ob Savi in Ilirsko Bistrico, deklice pa bodo prebivale v Kopru, Vipavi in Idriji.

Sreda, 16. december

V Šempetru se je rodila deklica, ki odhaja v Komen.
V Postojni so se razveselili dečka iz Krope, ter treh deklic, iz Postojne, Grahovega pri Cerknici in Ljubljane.

Torek, 15. december

V Postojni sta se rodili deklici iz Izole in Postojne, ter deček iz Medvod. V Šempetru se je rodila deklica, ki odhaja v Tolmin in deček, ki odhaja v Komen.

Ponedeljek, 14. december

Iz Postojne tokrat poročajo samo o rojstvu ene deklice, ki bo prebivala v Ajdovščini. V Šempetru so na svet pomagali dvema deklicama, ki odhajata v Šempas in Dobrovo, ter enemu dečku, ki bo postal prebivalec Ajdovščine.


Nedelja, 13. december

V Postojni je na svet pokukal en deček, ki se bo odpeljal v Tolmin in ena deklica, ki odhaja v Logatec. V šempetrski porodnišnici so se tudi razveselili enega dečka in ene deklice, deček bo dom našel v Novi Gorici, deklica pa v Kostanjevici na Krasu.

Sobota, 12. december

Iz Šempetra poročajo, da sta se rodila dečka, ki bosta odšla na Col in v Vrtojbo, deklica pa bo prebivala v Šempasu. V Postojni pa se je rodilo sedem dečkov. Odhajajo v Hruševje, Postojno, Horjul, dva v Vipavo in še dva v Ljubljano.


Petek, 11. december

V Postojni sta se rodili deklici iz Ljubljane in Izole, ter deček iz Grahovega pri Cerknici.
V Šempetru se je rodil deček, ki tudi ostaja v Šempetru.


Četrtek, 10. december

V Šempetru sta se rodila deklica in deček. Ta odhaja v Tolmin, deklica pa bo prebivala v Novi Gorici.  Dečka sta se rodila še v Postojni, čez nekaj dni bosta odšla v Komen in na Vrhniko.

Sreda, 9. december

V Šempetru se je rodila deklica, ki odhaja v Orehovlje, v Postojni pa so imeli malce več dela. Na svet so pomagali trem deklicam, prebivale bodo v Postojni, Izoli in Ljubljani, ter dvema dečkoma, ki odhajata v Dobravlje in Ilirsko Bistrico.

Ponedeljek, 7. december

V Postojni sta se rodili deklici iz Cerknega in Podnanosa, ter deček, ki odhaja v Žiri.
V Šempetru se je rodil deček iz Ajdovščine. 


Nedelja, 6. december

V postojnski porodnišnici so na svet pomagali eni deklici, ki odhaja v Logatec in enemu dečku, ki se bo odpeljal v Cerknico. V Šempetru pa so se razveselili deklice, ki gre v Branik.

Sobota, 5. december

Trije so prvič zajokali v Postojni, deček odhaja v Koper, deklici pa bosta prebivali v Škofljici in Vojniku. V Šempetru se je rodila deklica, ki odhaja v kraj Kojsko.

Petek, 4. december

Minuli dan je bil v znamenju deklic. V Postojni sta se rodili dve, odhajata v Logatec in Grgar. Tudi v Šempetru sta starše razveselili dve deklici, ti dve pa odhajata v Ajdovščino in Miren-Kostanjevico.

Četrtek, 3. december

Teta Zima, je predčasno, v postojnski in šempetrski porodnišnici odložila kar 15 novorojenčkov. Trije so se rodili v Šempetru. Deklici odhajata v Ajdovščino in Novo Gorico, deček pa bo tudi doma v Novi Gorici. 

V Postojni pa so v minulem dnevu zabeležili 12 novih rojstev, od tega je samo ena deklica, prebivala bo v Logatcu. Dečki pa bodo doma v Cerknici, Postojni, Šmarjah pri Kopru, Ajdovščini, Sodražici, dva odhajata v Ljubljano, še dva pa na Vrhniko in v Postojno.Sreda, 2. december

Dve deklici sta prvič zajokali v Šempetru, ena tam tudi ostane, druga pa bo postala prebivalka Dobrovega. Tudi v Postojni sta se rodili dve deklici, prebivali bosta v Črnem Vrhu nad Idrijo ter v Begunjah pri Cerknici, družbo pa jima v porodnišnici dela tudi deček, ki bo odšel v Pivko. 

Torek, 1. december

V Postojni so se rodile deklice iz Iga pri Ljubljani, Kopra in Pobegov, ter deček iz Vrhnike. Razveselili so se tudi dvojčkov, deklice in dečka, ki odhajata v Sežano.
V Šempetru pa so na svet pomagali dečku iz Kobarida.

Ponedeljek, 30. november

Iz šempetrske porodnišnice poročajo o rojstvu deklice, ki odhaja v Vipavo, v Postojni pa sta se rodila dva dečka, prebivala bosta v Šempasu in Ljubljani.

Nedelja, 29. november

V Postojni so se razveselili deklice, ki odhaja v Hotedršico. V šempetrski porodnišnici pa sta se rodili dve deklici in dva dečka. Dečka odhajata v Hum in Šempas, deklici pa v Miren in Vipavo.

Sobota, 28. november

V Šempetru v minulem dnevu niso zabeležili novega rojstva. V Postojni pa je na svet prikokalo pet novorojenčkov.  Deček odhaja v Vipavo, deklice pa v Postojno, Dutovlje, Ilirsko Bistrico in Dornberk.

Petek, 27. november

V Postojni sta se rodili  deklici Logatca in Domžal, ter trije dečki iz Mengša, Sežane in Postojne.
V Šempetru so na svet pomagali deklicama iz Nove Gorice in Šempetra.

Četrtek, 26. november

Sedem novorojenčkov se je rodilo v Postojni. Dečki bodo prebivali v Ljubljani, Cerknici, Domžalah in Divači. Deklice so postale prebivalke Vipave, Rovt in Postojne. V Šempetru imajo tri nove dojenčke. Deček bo doma v Solkanu, deklici pa v Kanalu in Ajdovščini.

Sreda, 25. november

Iz šempetrske porodnišnice poročajo o rojstvu dečka, ki odhaja v sosednjo Novo Gorico, v Postojni pa so imeli tokrat kar precej dela. Na svet so pomagali trem deklicam, ki bodo prebivale v Sežani, Pobegih in Škofljici, ter petim dečkom, ki odhajajo v Ljubljano, Spodnjo Idrijo, Vipavo, Žalec in na Slap ob Idrijci.

Ponedeljek, 23. november

Bolj mirno je bilo tokrat v naših dveh porodnišnicah. V Šempetru niso zabeležili novih rojstev,  v Postojni pa se je rodil deček, ki tam tudi ostane.

Nedelja, 22. november

V porodnišnici v Postojni so zabeležili dve rojstvi deklic, ena odhaja v Gorenjo vas, druga pa v Vipavo. V Tolmin pa se bo pripeljal en deček, ki se je rodil v šempetrski porodnišnici.

Sobota, 21. november

V Šempetru sta se rodila dečka, ki bosta prebivala v Novi Gorici in Grgarju. Štirje dečki so se rodili tudi v Postojni, prebivali pa bodo v Postojni, Črnem Vrhu nad Idrijo, dva pa odhajata v Ajdovščino. Upamo, da se jim danes pridruži še kakšna deklica ... :)


Petek, 20. november

V Postojni so se razveselili deklice, ki odhaja v Ljubljano. V Šempetru pa se je rodil deček, ki se bo odpeljal v Branik.

Četrtek, 19. november

V Šempetru se je rodila deklica, ki bo odšla v Branik. V Postojni pa se je rodilo sedem novorojenčkov. Dečki odhajajo v Dobravlje, Ljubljano, Logatec, Rovte in Sežano. Deklici pa bosta prebivali v Ljubljani in Kozini.

Sreda, 18. november

Trije so se rodili v Postojni in trije v Šempetru. Deček iz postojnske porodnišnice odhaja v Logatec, deklici pa bosta prebivali v Matenji vasi in na Slapu ob Idrijci. Iz Šempetra pa poročajo, da so pri njih tokrat v celoti obarvani v modro barvo. Dečki odhajajo v Deskle, Vipavo in Novo Gorico.

Torek, 17. november

V Postojni sta se v zadnjem dnevu rodili dve deklici, ena iz Grahovega pri Cerknici in druga iz Postojne, ter dva dečka iz Logatca in Borovnice.
V Šempetru so se razveselili dečka iz Solkana.

Ponedeljek, 16. november

V šempetrski porodnišnici so na svet pomagali deklici, ki bo prebivala v Šempasu, ter dečku, ki odhaja v Novo Gorico. Iz Postojne pa poročajo o rojstvu deklice, ki ostaja v Postojni, ter treh dečkov, dva bodo starši odpeljali v Podnanos in Medvode, eden pa ostane v Postojni.

Nedelja, 15. november

V Postojni se je v zadnjem dnevu rodila samo deklica, ki bo prebivala v kraju Hruševje.

Sobota, 14. november

V šempetru se je rodila deklica, ki bo prebivala v Ajdovščini. V Postojni pa so zajokale tri deklice, prebivale bodo na Vrhniki, v Sodražici in Podnanosu. Pridružil pa se jim je tudi deček z Vrhnike.


Petek, 13. november

Poglejmo, koliko novih obrazkov je v zadnjih 24 urah ugledalo luč sveta. V postojnski porodnišni so imeli polne roke dela. Rodilo se je sedem otrok, štiri deklice in trije dečki. Dečki bodo svoj dom našli v Postojni, Spodnji Idriji in Pobegih. Deklice pa odhajajo v Prestranek, Idrijo, Rakek in Postojno. Še v šempetrsko porodnišnico poglejmo. Tam je bilo precej mirno, rodila se je le ena deklica, ki odhaja v Idrijo.

Četrtek, 12. november

Iz Šempetra so nam prijazne babice sporočile, da so včerajšnji dan preživele v miru in brezskrbnosti, danes pa se že pripravljajo na prihod novega prebivalca Slovenije. Iz Postojne pa so nam sporočili, da so se rodili štirje novorojenčki. Izid je izenačen. Dečka odhajata v Ajdovščino in Logatec, deklici pa v Dobravlje in na Vrhniko.

Sreda, 11. november

Iz Šempetra poročajo o rojstvu deklice, ki bo prebivala v Novi Gorici, in dečka, ki odhaja v Ajdovščino. V Postojni pa so na svet pomagali štirim deklicam, dve bodo starši odpeljali v Ilirsko Bistrico, eno v Koper, ena pa ostane v Postojni.


Ponedeljek, 9. november

V Šempetru se je rodila deklica, ki odhaja v Novo Gorico.
Iz Postojne pa so sporočili, da so pri njih zabeležili rojstvo deklice, ki odhaja v Ljubljano, ter štirih dečkov iz Ajdovščine, Senožeč, Črnega Kala in Spodnje Idrije.

Nedelja, 8. november

Iz Postojne so nam sporočili, da sta se pri njih rodila dva dečka, ki odhajata v Pivko in Logatec. V Šempetru pa sta se rodili dve deklici, ena iz Tolmina, druga iz Nove Gorice.

Sobota, 7. november

Štorklja je v minulem dnevu v postojnski porodnišnici odložila pet novorojenčkov. Starši jih bodo čez nekaj dni odpeljali v naslednje kraje; deklici bosta prebivali v Sežani in Planini, dečki pa odhajajo v Sežano, Ljubljano in Idrijo. Deček se je rodil tudi v šempetrski porodnišnici, prebival bo v Ajdovščini. Staršem iskreno čestitamo in jim želimo veliko cartanja z malimi zakladki! :)

Petek, 6. november

V Postojni se je rodila deklica iz Ljubljane, ter dečki iz Vipave, Prestranka, Ajdovščine in Brezovice pri Ljubljani.
Iz Šempetra pa so nas obvestili o rojstvu deklice, ki tudi ostaja v Šempetru, ter dečka, ki odhaja v Čezsočo.

Četrtek, 5. november

Sedem novorojenčkov se je rodilo v Postojni, dečki odhajajo v Dutovlje, Pivko, Branik in Grahovo pri Cerknici, dve deklici bosta prebivali v Črničah, tretjo pa bodo poslali na Črni Kal. Deklica iz šempetrske porodnišnice pa bo prebivala na ajdovskem koncu.

Sreda, 4. november

V šempetrski porodnišnici tokrat niso zabeležili novih rojstev, v Postojni pa so na svet pomagali dvema dečkoma iz Borovnice in Sežane ter trem deklicam, ki bodo odšle v Dobrovo, Ilirsko Bistrico in Lukovico.

Torek, 3. november

V Postojni sta se rodili dve deklici iz Pobegov in Podgrada, ter štiri dečki, ki odhajajo v Ajdovščino, Dekane, Na Vrhniko in v Ig pri Ljubljani. V Šempetru pa so se razveselili dečka iz Modrejc.

Ponedeljek, 2. november

V Šempetru so na svet pomagali dvema dečkoma, ki bosta postala prebivalca Vipave in Ajdovščine. Iz postojnske porodnišnice pa poročajo o petih rojstvih, deček odhaja v Ljubljano, štiri deklice pa bodo prebivale v Ilirski Bistrici, Kopru, Ljubljani in Postojni.

Nedelja, 1. november

V šempetrski porodnišnici je na svet prijokala deklica, ki bo svoj novi domek našla v Taboru pri Dornberku. Iz Postojne pa poročajo o treh rojstvih. Rodila se je ena deklica, ki odhaja v Črniče. Poleg nje pa so se starši razveselili še dveh dečkov, eden odhaja v Pivko, eden pa v Dobravlje.

Sobota, 31. oktober

V Šempetru sta se rodila dečka, ki odhajata v Dornberk in Ajševico, deklica pa bo prebivala v Ajdovščini. Šest dečkov pa se je rodilo v Postojni, prebivali bodo v Cerknici, Starem trgu pri Ložu, Ljubljani, Idriji, Sodražici in Grahovem pri Cerknici.


Petek, 30. oktober

Najprej se odpravljamo v Postojno. Tam so se rodile tri deklice, ki odhajajo v Postojno, Cerkno in Novo vas pri Rakeku. Pridružila sta se jim dva dečka iz Vrhnike in Starega trga pri Ložu.
V Šempetru sta se rodila ena deklica in en deček, oba odhajata v Novo Gorico.

Četrtek, 29. oktober

V Postojni se je rodilo pet otrok. Dečki odhajajo v Brezovico pri Ljubljani, Sežano in Borovnico. Deklici pa bosta svoj dom našli v Pivki in Postojni. Preverimo še za Šempeter. Tam se je rodil le en deček, ki bo prebival na Vojskem.

Sreda, 28. oktober

V Postojni so se v zadnjem dnevu razveselili štirih dečkov. Ti odhajajo v Spodnjo Idrijo, Idrijo, Postojno in Ljubljano. Pridružila se jim je deklica iz Ilirske Bistrice.
V Šempetru se je rodil deček iz Podsabotina.

Torek, 27. oktober

V Postojni se je rodilo pet deklic, te odhajajo v Postojno, Planino, Pivko, Kočevje in Ljubljano. Na svet so pomagali še 4 dečkom iz Novega Mesta, Ajdovščine, Grahovega pri Cerknici in Idrije.
V Šempetru se je rodil deček, ki odhaja v Novo Gorico.

Ponedeljek, 26. oktober

V Šempetru se je rodila deklica iz Grahovega ob Bači.
V Postojni pa so na svet pomagali deklici iz Ajdovščine in štirim dečkom, ki odhajajo v Ljubljano-Črnuče, Kobarid, Ljubljano in Prestranek.

Nedelja, 25. oktober

Dva nova prebivalca Slovenije sta se rodila včeraj, deček iz šempetrske porodnišnice odhaja v Ajdovščino, deklica iz postojnske porodnišnice pa bo doma v Kanalu.


Sobota, 24. oktober

V Šempetru sta se rodila dva novorojenčka, oba odhajata v Novo Gorico.
V Postojni pa so zabeležili šest rojstev. Rodili sta se dve deklici, ki odhajata v Begunje pri Cerknici in Vrhniko. Na jok pa so prijokali tudi štirje dečki, ti bodo svoj dom našli v Ljubljani, Grosuplju, Komnu in Hotedršici.

Petek, 23. oktober

Zelo mirno je bilo v porodnišnicah Postojna in Šempeter v minulem dnevu. Iz Šempetra poročajo o rojstvu dveh deklic, ki odhajata v Tolmin in Novo Gorico.


Četrtek, 22. oktober

V Postojni se je rodilo šest novorojenčkov. Deklici odhajata v Pivko in na Vrhniko, dečki pa v Postojno, Divačo, dva pa bosta prebivala v prestolnici. V Šempetru se je rodil deček, ki bo odšel v Ajdovščino, deklica pa bo prebivala v Novi Gorici.

Sreda, 21. oktober

V Šempetru sta se rodila deklica in deček. Deček odhaja v Ajdovščino, deklica pa v Novo Gorico. Šest novorojenčkov se je rodilo v Postojni. Izid je tudi tu izenačen. Deklice odhajajo v Borovnico, Dekane in na Planino. Dečki bodo prebivali v Cerknici, Studencu in Kojskem.

Ponedeljek, 19. oktober

Iz šempetrske porodnišnice poročajo o rojstvu deklice, ki bo prebivala v Novi Gorici, v Postojni pa sta prvič zajokala dva dečka, eden ostaja v Postojni, drugi odhaja v Cerknico.

Nedelja, 18. oktober

V Šempetru sta se rodili dve deklici, ki odhajata v Novo Gorico in Prvačino. V Postojni pa se je rodilo kar sedem otrok, največ deklic. Dve deklici odhajata v Koper, ena v Ljubljano, ena v Postojno in še ena deklica odhaja v Miren. Na svet sta v Postojni prijokala še dva dečka, ki bosta svoj dom našla v Postojni in v Rovtah.

Sobota, 17. oktober

V Postojni so se rodile štiri deklice, odhajajo v Vipavo, Sežano, Koper in na Brezovico, ter dva dečka, ki odhajata v Postojno in Cerknico. V Šempetru pa sta se rodili dve deklici, ena staršem v Čepovanu, druga pa v Novi Gorici.

Petek, 16. oktober

V Šempetru se v zadnjem dnevu ni rodil nihče, so pa porodničarji v stalni pripravljenosti, ker bo kaj kmalu na svet prijokal novorojenček. V Postojni se je v zadnjem dnevu rodilo pet otrok. Dečki odhajajo v Pivko, Hruševje, dva pa bodo poslali v Maribor. Deklica bo prebivala v Grgarju.

Četrtek, 15. oktober

V šempetrski porodnišnici so se v zadnjem dnevu rodili štirje novorojenčki. Dečka odhajata v Novo Gorico, deklici pa v Vipavo in prav tako v Novo Gorico. Sedem navihancev pa se je rodilo v Postojni. Deklici odhajata v Ilirsko Bistrico in Ljubljano, dečki pa v Portorož, Notranje Gorice, Koper, Ilirsko Bistrico in Logatec.

Sreda, 14. oktober

V Šempetru so na svet pomagali dečku, ki bo prebival v Novi Gorici, malce več dela pa so imeli v Postojni. Rodile so se štiri deklice, dve bosta postali prebivalki Ljubljane, dve pa odhajata v Komen in Laze v Tuhinju. Pridružil pa se jim je tudi deček, ki ga bodo starši odpeljali v Ilirsko Bistrico.

Torek, 13. oktober

V Šempetru je bilo v zadnjem dnevu mirno, so pa imeli toliko več dela v Postojni. Štorklja jih je obiskala kar 8-krat. Rodilo se je pet deklic, ki odhajajo v Postojno, Volčjo Drago, Kobarid, Col in Stari trg pri Ložu. Deklicam so se pridružili trije dečki, iz Vipave, Izole in Ljubljane.

Ponedeljek, 12. oktober

Iz šempetrske porodnišnice poročajo o rojstvu deklice, ki bo odšla v Ajdovščino, in dečka, ki ostaja v Šempetru. V postojnski porodnišnici pa so na svet pomagali deklici, ki ostaja v Postojni.

Nedelja, 11. oktober

V Postojni sta se rodila deklica in deček, deček ostaja v Postojni, deklica pa bo prebivala v Ajdovščini.

Sobota, 10. oktober

V Postojni sta se rodili dve deklici, obe odhajata v Ljubljano. Prav tako sta se tam rodila dva dečka, en odhaja v Struge na Dolenjskem, drugi v Ilirsko Bistrico.
V Šempetru so na svet pomagali deklici iz Nove Gorice in dečku iz Črnič.

Petek, 9. oktober

Devet novorojenčkov se je rodilo v postojnski porodnišnici, od tega dva para dvojčkov. Prevladujejo pa dečki, in sicer bodo čez nekaj dni odšli v Marezige, Novo vas in Ajdovščino, prvi par dvojčkov bodo poslali v Sežano, drugi par pa v Novo Gorico. Dve deklici pa bosta prebivali v Murski Soboti in na Colu. V Šempetru je bilo bolj mirno, saj se je tam rodil samo deček, ki bo odraščal v Novi Gorici.


Četrtek, 8. oktober

V Šempetru sta se rodila dva otroka. Deček odhaja v Volčjo Drago, deklica pa v Ajdovščino. V Postojni pa se je v zadnjem dnevu rodilo šest otrok. Dečki bodo doma v Preserjah, Braniku in Ljubljani, deklice pa v Ljubljani, Postojni in Poreču.

Sreda, 7. oktober

Iz šempetrske porodnišnice poročajo o rojstvu dveh dečkov, ki odhajata v Novo Gorico in Ajdovščino ter dveh deklic, ki bosta prebivali v Novi Gorici in Mirnu. V Postojni pa sta se rodila dva dečka, ki bosta postala nova prebivalca Mosta na Soči in Rakeka.

Torek, 6. oktober

Zadnjih 24 ur so imeli veliko dela v Postojni. Na svet so pomagali petim deklicam, ki odhajajo v Obrov, Spodnjo Idrijo, Komen in dve v Ljubljano. Pridružilo se jim je še sedem dečkov, ki odhajajo v Kozino, Novo vas pri Rakeku, Idrijo, Ljubljano, Sežano in dva v Postojno.
V Šempetru se je rodila deklica Iz Mirna in dva dečka, en iz Ozeljana in drugi iz Ajdovščine.

Ponedeljek, 5. oktober

Poglejmo najprej v šempetrsko porodnišnico. Tam se je v minulih 24 urah rodila ena deklica, ki odhaja v Grgar, družbo pa ji delajo še trije dečki, dva bosta odšla v Ajdovščino in Dobrovo, eden pa ostaja v Šempetru. Tudi v Postojni so imeli štiri rojstva, ena deklica odhaja v Novo mesto, ena ostaja v Postojni, dva dečka pa bosta prebivala v Kopru in Postojni.

Nedelja, 4. oktober

V Postojni so zabeležili tri rojstva. Dečka odhajata v Škofije in Logatec, deklica pa v Medvode. V Šempetru pa so imeli polne roke dela, rodilo se je namreč kar šest otrok, od tega štirje dečki in dve deklici. Deklici bosta svoj dom našli v Novi Gorici in Anhovem. Dečki pa s starši odhajajo v Ajdovščino, Goriška Brda, Šempeter in Tolmin. 

Sobota, 3. oktober

V Šempetru sta se rodili deklici, ki bosta prebivali v Anhovem in Bovcu. Iz Postojne pa poročajo o rojstvu petih otrok. Deklici odhajata v Kanal in Ajdovščino, dečki pa v Postojno, dva odhajata v Ljubljano.


Petek, 2. oktober

V Šempetru so se razveselili dveh novorojenčkov, deček odhaja v Ajdovščino, deklica pa v Miren. No v Postojni pa so imeli malce več dela. Rodili so se štirje dečki in ena deklica. Dečki skupaj s starši odhajajo v Mengeš, Materijo, Ajdovščino in v Portorož. Deklica pa se bo odpeljala v Vipavo.

Četrtek, 1. oktober

V Šempetru sta se rodili deklici, ki odhajata v Novo Gorico in Tolmin. Deklici iz postojnske porodnišnici bosta prebivali v Vipavi in Ajdovščini, deček pa ostaja v Postojni.

Sreda, 30. september

V Šempetru sta se rodila dečka iz Grgarja in Solkana. Dečki prevladujejo tudi v Postojni. Prebivali bodo v Ilirski Bistrici, Portorožu in Ljubljani, deklico pa bodo poslali v Koper.

Torek, 29. september

V Postojni so imeli v zadnjem dnevu zelo pestro.
Na svet so pomagali 6-im deklicam, ki odhajajo v Žiri, Tolmin, Hruševje, Postojno in dve v Logatec. Ter trem dečkom, ki odhajajo v Ljubljano-Črnuče, Žiri in Postojno.

V Šempetru so se razveselili dečka iz Ajdovščine.

Ponedeljek, 28. september

Poklicali smo v šempetrsko in postojnsko porodnišnico. Iz Postojne so sporočili, da so na svet pomagali štirim novorojenčkom. Dečki se bodo odpeljali v Divačo, Litijo in Grahovo pri Cerknici. Deklica pa odhaja v Sežano. Iz Šempetra pa poročajo o rojstvu dveh dojenčkov. Deček bo svoj dom našel v Šempetru pri Gorici, deklica pa se bo s starši odpeljala v Novo Gorico.

Nedelja, 27. september

V Postojni so imeli kar veliko dela. Rodilo se je namreč kar sedem otrok, pet dečkov in dve deklici. Dečki odhajajo v Tolmin, Vrhniko, Cerkno, Postojno in Prestranek. Deklici pa bosta svoj dom našli v Šmarju pri Kopru in Ljubljani.  V šempeterski porodnišnici pa so se starši razveselili dveh deklic, ki odhajata v Miren in Kobarid.


Sobota, 26. september

Pet novorojenčkov se je tokrat rodilo v Šempetru. Dečki odhajajo v Renče, Komen in Bravo, deklici pa bosta prebivali v Kanalu in Kromberku. Šest pa se jih je rodilo v Postojni. Dečki bodo doma v Planini, Logatcu in Postojni, deklice pa v Vipavi, Ravnah na Koroškem in v Sežani.


Petek, 25. september

Iz Šemperta so sporočili, da se je pri njih rodil deček iz Ajdovščine.
V Postojni so na svet pomagali trem deklicam, iz Nove Gorice, Kojskega in Ilirske Bistrice. Pri njih se je rodil tudi deček iz Cerkelj na Gorenjskem.

Četrtek, 24. september

V Šempetru se je rodil deček, ki bo prebival v Renčah. Iz Postojne pa poročajo o rojstvu dečka, ki bo prebival v Rovtah. Dvojčici odhajata v Solkan, eno deklico pa bodo čez nekaj dni odnesli na Col.Sreda, 23. september

V Postojni sta se rodili deklici iz Ilirske Bistrice in Ljubljane, ter dva dečka, ki prav tako odhajata en v Ilirsko Bistrico in drugi v Ljubljano.


Torek, 22. september

V Postojni se je rodila deklica iz Ilirske Bistrice, pridružili so se ji štiri dečki, iz Kočevja, Cerknice, Vrhnike in Kopra.
V Šempetru se je zgodba ponovila. Na svet so pomagali deklici iz Nove Gorice in štirim dečkom, in sicer iz Branika, Tolmina, Volčje Drage in Kanala.

Ponedeljek, 21. september

V Šempetru se je rodila deklica, ki odhaja v Novo Gorico, ter dva dečka iz Deskel in Plav.
V Postojni so se razveselili dveh deklic, ki odhajata v Postojno in Ajdovščino.

Nedelja, 20. september

Iz Šempetra so sporočili, da so na svet pomagali trem dečkom, vsi trije odhajajo v Novo Gorico, pa niso trojčki.  V Postojni se je rodila deklica iz Nove vasi pri Rakeku in dva dečka, iz Ljubljane in Logatca.


Sobota, 19. september

V Postojni so se razveselili dvojčkov, deklice in dečka iz Starega trga pri Ložu. Sicer pa so na svet pomagali še dvema deklicama iz Ajdovščine in Kamnika, ter trem dečkom, ki odhajajo v Veliko Loko, Sodražico in Strari trg pri Ložu. V Šempetru pa je na svet prijokal deček, ki odhaja v Novo Gorico.


Petek, 18. september

V Šempetru se je rodil deček, ki bo prebival v Lokavcu. Iz Postojne pa poročajo o rojstvu sedmih otrok. Dečki odhajajo v Ljubljano, Stari trg pri Ložu in na Col. Deklice pa bodo doma v Starem trgu pri Ložu, Postojni, dve pa odhajata v Knežak.


Četrtek, 17. september

Iz Šempetra poročajo o dečku, ki odhaja v Grahovo ob Bači, deklica pa bo prebivala v Spodnji Idriji. V Postojni se je rodilo pet otrok, dečka odhajata v Maribor in Vipavo, deklice pa v Grahovo pri Cerknici, Postojno in Cerkno.


Sreda, 16. september

Iz Šempetra poročajo o treh rojstvih, dečka odhajata v Spodnjo Branico in Tolmin, deklica pa bo doma v Goriških Brdih. V Postojni so našteli osem rojstev. Dečki bodo doma v Ilirski Bistrici, Ajdovščini in Ljubljani. Deklice pa odhajajo v Dobrovo, Stari trg pri Ložu, Sežano, Ilirsko Bistrico, ena pa bo prebivala v tujini.


Torek, 15. september

Dve rojstvi so imeli v Šempetru, deklica bo šla v Bilje, deček pa ostane v Šempetru. Iz Postojne poročajo o rojstvu dveh dečkov, ki odhajata v Ilirsko Bistrico in Prestranek, na svet pa so pomagali tudi trem deklicam, ena ostane v Postojni, dve pa bodo odpeljali v Pivko in Begunje pri Cerknici.

Ponedeljek, 14. september

Iz šempetrske porodnišnice poročajo o rojstvu dečka, ki odhaja v Miren, v Postojni pa je prvič zajokala deklica, ki bo postala prebivalka Brezovice pri Ljubljani, ter trije dečki, ki odhajajo v Dutovlje, Žiri ter Log pri Brezovici.

Nedelja, 13. september

V Postojni so na dan prijokali trije dečki, ki odhajajo v Ajdovščino, Ljubljano in v tujino, novorojena deklica pa odhaja v Grahovo pri Cerknici. V šempetrski porodnišnici novorojeni deček se bo odpeljal v Šempeter, deklica pa v Novo Gorico.


Sobota, 12. september

V Šempetru se je rodil deček, ki bo prebival v Ajdovščini. V Postojni pa se je v zadnjem dnevu rodilo pet otrok. Dečka odhajata v Logatec in Ribnico, deklice pa v Dobravlje, Podnanos, Ljubljano in Begunje pri Cerknici.


Petek, 11. september

V Šempetru se je rodil deček, ki bo prebival v Ajdovščini. V Postojni pa so na svet prijokali trije novorojenčki. Deček odhaja v Drago, deklici pa v Pobege in Borovnico.


Četrtek, 10. september

V Postojni so v zadnjem dnevu zabeležili osem rojstev. Dečki odhajajo v Kočevje, Novo mesto, Logatec in na Vrhniko. Deklice pa bodo prebivale v Kopru, Logatcu, Izoli in Velikih Laščah. Iz Šempetra poročajo o rojstvu deklice, ki jo bodo poslali v Novo Gor

Komentarji

Oddajte svoj komentar

Za komentiranje se morate prijaviti. Če še nimate uporabniškega računa, si lahko tega ustvarite brezplačno!

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Primorskega vala. Prosimo, da se pri komentiranju držite teme in ne uporabljate sovražnega govora.

Bodite prvi pri komentiranju novice, oddajte svoj komentar!Pozabljeno geslo?

 

četrtek
22.04.2021
6°C / 17°C
petek
23.04.2021
7°C / 22°C
sobota
24.04.2021
7°C / 22°C