PRVIČ SO ZAJOKALI

Ponedeljek, 17. april 2017

Petek, 15. december

V Postojni sta na svet prijokali dve deklici, prva odhaja v Šempas, druga v Ilirsko Bistrico. Družbo jima je delal tudi deček, ki bo domoval v Cerknici. V Šempeterski porodnišnici so pozdravili dečka in deklico, oba pa odhajata domov v Ajdovščino.

Četrtek, 14. december

Kar deset novorojenčkov je prijokalo na svet v postojnski porodnišnici - dvojčici odhajata v Idrijo, še tri deklice pa v Rovte, Knežak in Radeče. Štrklja je prinesla tudi pet fantkov. ki bodo svoj dom dobili v Hotedršici, Žireh, Solkanu, Veliki Bukovici in Šempasu. V Šempetru pa so na svet pomagali dečku iz Kobarida.

Sreda, 13. december


Pravljično število 3 je izpisano v poročilu o rojstvih za zadnjih 24 ur v postojnski porodnišnici: 3 dečki so se rodili v tem času, prebivali bodo v  Šmarjah pri Kopru, Dekanih in na Grahovem pri Cerknici. V Šempetru so tudi povili dečka, in sicer iz Ljubinja.

Torek, 12. december

Na Primorskem smo bogatejši za 5 novorojenčkov. V Šempetru sta se rodila delek in deklica, odhajata pa v Dorberk in Dolenje Novake. V Postojni se je rodil en deček, ki odhaja v Ajdovščino, dve deklici pa odhajata na Livek in v Logatec.

Ponedeljek, 11. december

V potojnski porodnišnici sta se rodila dvojčka, ki bosta bivala v Logatcu in še en deček, ki prihaja v Idrijo. Tudi v šempeterski porodnišnici se je rodil deček, ki odhaja v Lokovec ter tri deklice, ki odhajajo v Batuje, Kobarid in Novo Gorica.

Nedelja, 10. december

Jok se je v zadnjih 24 urah razlegal v obeh porodnišnicah. V Postojni sta se rodili deklici iz Pivke in Podnanosa, v Šempetru pa deček iz Batuj in deklica iz Budanj. Čestitamo!

Sobota, 9. december

Zadnjih 24 ur je prineslo 6 novorojenčkov. V Šempetru se je rodila deklica, ki odhaja v Gorenjo Trebušo, V Postojni pa dve deklici, ki bosta postali prebivalki Nove Gorice in Vipave ter trije dečki, ki odhajajo v Cerknico, Ilirsko Bistrico in v Pivko.

Petek, 8. december

V postojnski porodnišnici so se v zadnjem dnevu rodile same deklice, in sicer kar štiri. Odhajajo pa v Volčjo Drago, Borovnico, Ankaran in Dutovlje. V postojnski porodnišnici so se torej rodile same deklice, medtem ko so se v šempetrski porodnišnici rodili sami dečki. Odšli pa bodo v Kal nad Kanalom, Bilje, pravkar rojenega dečka pa bodo starši čez nekaj dni odnesli v Kobarid.

Torek, 5. december

V Postojni to noč na svet ni prijokal niti en novorojenček, upajo, da bo Miklavž prinesel kakšnega. V šempetrski porodnišnici pa je dobremu decembrskemu možu priskočila na pomoč štorklja in prinesla deklico iz Nove Gorice ter dečka iz Kanala.

Ponedeljek, 4. december

V Šempetru se je rodil en deček, ki odhaja v Tolmin, v Postojni pa so na svet prijokali trije novorojenčki: deček odhaja na Vrhniko, deklici pa na Vrhniko in v Dutovlje.

Nedelja, 3. december

Dva novorojenčka so povili v zadnjih 24-ih urah, oba v Postojni. Deček bo doma v Postojni, deklica v Renčah. V Šempetru tudi ta dan niso zabeležili rojstev.

Sobota, 2. december

V minuli noči sta v postojnski porodnišnici na svet prijokali dve deklici. Ena bo ostala v Postojni, druga pa bo svoj dom našla v Ljubljani. V Šempetru rojen deček pa odhaja domov v Renče.

Petek, 1. december

Zadnji novembrski dan je v postojnski porodnišnici prinesel enega dečka, ki ostaja v domači Postojni, ter tri deklice, ki odhajajo v Prvačino, Pregarje in Črniče. V Šempetru je na svet prijokal en fantek, ki bo prebival v Kojskem.

Četrtek, 30. november

V Šempetru se je rodila deklica, ki ne odhaja daleč, ostala bo namreč kar v Šempetru. V Postojni sta se rodili dvojčici, ki odhajata v Lokovec, pa deklica, ki bo bivala v Krškem in ob deklicah še dečka, ki bosta doma v Vipavi in Krškem.

Sreda, 29. november

Noč je v porodnišnicah na Primorskem minila v znamenju pravljičnega števila tri: v Postojni je prinesla deklico iz Ilirske Bistrice ter dva dečka, in sicer iz Cerknice in Postojne. V Šempetru pa izpostavljajo rojstvo deklice iz Kobarida, še ene iz Lokavca in dečka iz Kanala.

Torek, 28. november

9 novorojenčkov je prinesla minula noč. Deček iz šempetrske porodnišnice gre v Prvačino, tri deklice pa v Idrsko, Solkan in Bilje. Dva dečka, ki sta bila rojena v Posotojni odhajata v Ilirsko Bistrico in Logatec, tri deklice pa v Grahovo, Sežano in Borovnico.

Ponedeljek, 27. november.

V preteklih 24-ih urah so v obeh porodnišnicah povili štiri novorojenčke. V Postojni dečka s Cola in deklici iz Ilirske Bistrice in Cerknice. V Šempetru so se razveselili deklice iz Nove Gorice. Čestitamo!

Petek, 24. november

Današnji dan je v znamenju dečkov, kar trije so prijokali na svet v Postojni, dva izmed njih bosta ostala kar tam, tretji pa odhaja v Senožeče. Četrti deček se je rodil v Šempetru, domoval pa bo v Kojskem.

Četrtek, 23. november

V Postojni so se rodili dečka, dvojčka, iz Sodražice in tri deklice iz Postojne, Sežane in z Vrhnike. V Šempetru so povili deklico iz Tolmina. Čestitamo.

Sreda, 22.  november

V Postojni je izkupiček zadnjih 24 ur, kar se novorojenčkov tiče, dva dečka, dvojčka, ki gresta v Kojsko, in tri deklice, katerih stalno prebivališče bo na Colu, v Ajdovščini in Ljubljani. V Šempetru je bilo dogajanje precej bolj skromno, rodila se je deklica iz Mirna.

Torek, 21. november

Tokrat po številu rojstev prednjači šempetrska porodnišnica - tam so povili deklico iz Podrage ter tri dečke, ki odhajajo v Vipavo, Dobrovo in Tolmin. V Postojni pa je štorklja prinesla deklici iz Pivke in Logatca ter fantka, ki bo svoje prebivališče imel v Prestranku.

Ponedeljek, 20. november

V šempeterski porodnišnici so povili dečka, ki bosta bivala v Tolminu in Novi Gorica ter deklici, ki odhajata v Novo Gorico in Kovk. V Postojni sta se rodila deček, ki odhaja v Ljubljano in deklica, ki odhaja v Logatec.

Nedelja, 19. november

Po včerajšnjem kar pestrem dnevu, so danes v Šempetru malo pavzirali in se pripravljali na prihajajoča rojstva. V Postojni pa si zabeležili tri rojstva - deklico in Pivke ter dva dečka iz Ajdovščine in Hrašč.

Sobota, 18. november

Minulih 24 ur je prineslo 9 novorojenčkov. V Šempetru sta se rodila dvojča, ki gresta v Anhovo, še en deček pa gre v Tolmin, ena deklica pa v Novo Gorico. V Postojni pa so povili 2 deklici, ki bosta odšli v Drago in Spodnjo Idrijo ter tri dečke, ki bodo postali prebivalci Podnanosa, Postojne in Logatca.

Petek, 17. november

V Postojni danes prevladuje moški spol, tam so se namreč rodili trije fantki. Eden bo ostal doma v Postojni, druga dva pa odhajata v Sežano in Snežatno. Deklic v Postojni  ni bilo, zato pa je ena prijokala na svet v Šempetru. Domov bo šla v Novo Gorico, fantek, ki pa se je tudi rodil tam, bo ostal v Šempetru.

Sreda, 15. november

Za našimi porodničarji je bolj mirna noč. Dva novorojenčka sta prijokala na svet v Postojni, odhajata pa v Cerknico in Stari Trg pri Ložu. V šempetrski porodnišnici pa v zadnjih 24 urah niso zabeležili rojstev.

Torek, 14. november

O petih rojstvih poročamo danes. V postojnski porodnišnici sta na svet prijokali deklici iz Sežane in Ljubljane ter dečka, ki odhajata na Pregarje in v Grčarevec. V Šempetru pa so se razveselili dečka, ki bo svoj dom dobil v Novi Gorici.

Ponedeljek, 13. november

V Šempetru je bilo zadjih 24 ur mirno, v Postojni pa se je rodilo 5 novorojenčkov: dva dečka in tri deklice. Dečka odhajata v Koče in Rovte, deklice pa bodo postale prebivalke Tolmina, Prestranka in Kopra.

Nedelja, 12. november

V postojnski porodnišnici je bilo minulih 24 ur v znamenju deklic - štiri so prijokale na svet. Starši jih bodo odpeljali v Ljubljano, Cerknico, Stari trg pri Ložu, Slavino in Ajdovščino. V Šempetru pa je na svet prijokal en deček, ki bo svoj dom dobil v Volčah.

Sobota, 11. november

V Šempetru so se rodili trije novorojenčki. Deček bo odšel v Dornberk, deklici pa odhajata v Novo Gorico. V postojnski porodnišnici so se prav tako rodili trije novorojenčki. Deklica bo odšla v Dekane, dečka pa v Vnanje Gorice in Begunje pri Cerknici. Iskrene čestitke!

Petek, 10. november

V Postojni je bila noč pestra, devet novorojenčkov jo je zaznamovalo: rodili so se dečki iz Izole, Sežane, Rakeka, Postojne in Il. Bistrice ter deklice iz Sežane, Notranjih Goric, Prestranka in Sodražice. V Šempetru pa sporočajo, da v času, kar smo se nazadnje slišali, niso zabeležili nobenega rojstva.

Sreda, 8. november

V Postojni so na svet tokrat pomagali dvema dečkoma iz Ljubljane in Sežane ter dvema deklicama iz Metlike in Cerknice. V Šempetru pa so v preteklih 24 urah povili dečka iz Cerknega in deklico iz Nove Gorice. Čestitamo!

Torek, 7. november

Za odtenek ali dva manj dela so imeli porodničarji minulih 24 ur v obeh primorskih porodnišnicah. V Posotjni se je rodila deklica iz Žirov ter deček iz Obrova. V šempetrski porodnišnici pa so na svet pomagali dečku, ki odhaja v Renče.

Ponedeljek, 6. november

Pestra noč je bila v postojnski porodnišnici. Številke na strani fantov. Kar pet se jih je rodilo, odhajajo pa v Borovnico, Ribnico, dva v Logatec, en fant pa ostaja v Postojni. Med dečki pa sta zajokali tudi deklici, ki odhajata v Košano in Ig pri Ljubljani. Bolj mirno je bilo v Šempetru, rojen deček ostaja v Šempetru.

Nedelja, 5. november

V postojnski porodnišnici so danes na svet prijokali dva dečka in dve deklici. Dečka bosta nova prebivalca Ljubljane in Logatca, deklici pa odhajata domov v Sodražico in v Ilirsko Bistrico. V Šempetru je bila noč mirna. Rodila se je deklica, ki bo svoj dom dobila v Vrtovčah.

Sobota, 4. november

Danes bo svoj rojstni dan praznovalo osem novorojenčkov. Štiri deklice in prav toliko dečkov. Deklici rojeni v Postojni, bosta bivali v Ljubljani in Cerknici,  deklici rojeni v Šempetru pa v Renčah in Dornberku. Dečka rojena v Šempetru odhajata v Ljubljano, še dva dečka pa iz Postojne v Solkan in Novo Gorico.

Četrtek, 2. november

Tudi danes so v postojnski porodnišnici na svet pomagali šestim novorojenčkom. Štiri deklice so povili, odhajajo pa v Cerknico, Ajdovščino, Logatec in Vipavo, dva dečka pa bosta svoj dom dobila v Dragi in Postojni. Iz Šempetra pa v zadnjih 24 urah ni novic o novih rojstvih.

Sreda, 1. november

Pester dan je za babice v Postojni, kjer so povili šest novorojenčkov. Štirje fantki bodo šli na Vrhniko, v Ljubljano, Hrašče in Begunje pri Cerknici. dve deklici pa v Ajdovščino in Koper. V Šempetru je bilo mirneje, rodil se je deček iz Nove Gorice. Čestitamo!

Torek, 31.oktober

Pestro je bilo v preteklih urah, v obeh porodnišnicah - v Šempetru so povili štiri novorojenčke, dve deklici, ki bosta ostali v Novi Gorici in dečka, ki bosta bivala v Tolminu in Solkanu. V Postojni je  bilo še bolj veselo, šest deklic je prvič zajokalo, bivale bodo v Pivki, Sežani, Portorožu, Idriji, Logatcu, Starem trgu pri Ložu. Med deklicami tudi dva dečka, ki odhajata v Postojno in Dobravlje.

Ponedeljek, 30. oktober

V Šempetru sta se rodila deček in deklica. Oba odhajata v Novo Gorico. V Postojni pa so na svet pomagali dečku, ki gre v Renče, ter dvema deklicama, ki bosta postali prebivalki Postojne in Ilirske Bistrice.

Nedelja, 29. oktober 2017

V Šempetru minulo noč niso imeli dela s porodi, v postojnski porodnišnici pa se je rodila ena deklica iz Cola ter trije dečki, ki odhajajo v Logatec, Pivko in Dutovlje.

Sobota, 28. oktober

Iz šempetrske porodnišnice pošiljajo dve deklici v Tolmin, v Postojnski porodnišnici pa je bil rojen en deček, ki gre v Grahovo pri Cerknici, dve deklici pa v Postojno in na Vrhniko.

Petek, 27. oktober

Dva novorojenčka sta prijokala na svet v postojnski porodnišnici. Deček bo odšel v Sežano, deklica pa v Ajdovščino. Trije dečki so prijokoli na svet v šempetrski porodnišnici, ki pa bodo odšli na Most na Soči, v Tolmin in Šempeter.

Četrtek, 26. oktober

V Postojni so povili deklico, ki bo bivala na Vrhniki in dva dečka, ki odhajata v Ilirsko Bistrico in Pivko.

Sreda, 25. oktober

Iz Postojne sporočajo, da sta prijokala v zadnjih 24 urah na svet dva dečka, ki bosta imela stalni prebivališči v Žireh in v Poljubinju, v Šempetru pa sta se prav tako rodila dva dečka, eden bo prebival v Ajdovščini, drugi pa v Desklah. 

Torek, 24. oktober

Rezultat je tokrat izenačen v postojnski porodnišnici - ena deklica in en fantek sta prijokala na svet. Prva odhaja v Novo vas pri Rakeku, fantek pa v Logatec, iz šempetrske pa bodo starši novorojenčico odpeljali v Miren, dva dečka pa odhajata v Brda in Ajdovščino.

Ponedeljek, 23. oktober

Po trije novorojenčki so zajokali v vsaki od obeh primorskih porodnišnic. V Šempetru sta na svet prišla dva dečka, ki odhajata v Tolmin in Prvačino, deklica pa v Novo Gorico.

V Postojni pa sta bila rojena dva dečka, postala bosta prebivalca Starega trga pri Ložu in Ilirske Bistrice, ter ena deklica, ki gre v Kobarid.

Nedelja, 22. oktober

Tudi v tem jutru smo poklicali v postojnsko in šempetrsko porodnišnico. V Postojni se je rodilo pet otrok. Dečka bosta odšla v Loški Potok in Spodnjo Idrijo. Deklice pa v Vodice, Dobrovo in Vrbovo. V Šempetru so se rodili trije novorojenčki. Deček in  deklica bosta postala prebivalca Nove Gorice, druga deklica pa bo odšla v Miren.

Deček iz šempetrske porodnišnice bo odšel v novo gorico prav tako deklica, še ena deklica ki se je tam rodila pa bo postala prebivalka Mirna

Sobota, 21. oktober

V postojnski porodnišnici so na svet pomagali dvema deklicama in trem dečkom. Predstavnici nežnejšega spola odhajata v Kobjeglavo in Cerknico, prav tako v Cerknico pa bo đel en fantek, ostala dva pa v Sežano in Izolo. V Šempetru pa sta se rodila en deček in ena deklica, ki jima ne bo treba daleč - Šempeter in Nova Gorica sta namreč njuni prebivališči.

Petek, 20. oktober

Iz Postojne sporočajo, da so se rodili štirje novorojenčki, vsi štirje dečki, ki bodo svoje prve poti naredili v Tolmin, Ljubljano, Sežano in Vremski Britof. V Šempetru so zabeležili rojstvo dveh dečkov iz Nove Gorice, eden ostaja v Šempetru, deklica, ki jima dela družbo, pa bo prebivala v Saksidu.

Četrtek, 19. oktober

Današnja otroška statistika bo nekoliko bornejša. Rodil se je namreč le en deček v šempetrski porodnišnici, ki odhaja v Novo Gorico.

Sreda, 18. oktober

Dve deklici sta prijokali na svet v Postojni, odhajata pa v Radeče in Novo Gorico, pridružili so se jima tudi trije dečki iz Ljubljane, Harij (Ilirska Bistrica) in Kilovč (Prem). V šempetrski porodnišnici pa sta se rodila ena punčka iz Nove Gorice in fantek iz Vipave.

Torek, 17. oktober

Pester dan v zadnjih 24 urah v obeh porodnišnicah. V Postojni so povili šest novorojenčkov, štiri dečke iz Obrova, Ilirske Bistrice, Šmartna pri Litiji in Sežane ter dve deklici iz Podnanosa in Rakitne. V Šempetru so prijokali na svet štirje novorojenčki, in sicer dva dečka iz Bukovice in Nove Gorice ter dve deklici iz Šempetra in Ajdovščine.

Ponedeljek, 16. oktober

Štorklja je v nov teden prinesla pet dečkov in deklico, ki se je rodila v Postojni in odhaja na Vrhniko. Štrije dečki so bili rojeni v postojnski porodnišnici, bivali bodo v Ilirski Bistrici, Ajdovščini, na Vrhiniki in Svetem pri Komnu. Deček se je rodil tudi v Šempetru in tam tudi ostaja.

Sobota, 14. oktober

V postojnski porodnišnici se je to noč povilo 7 dojenčkov. Dečki bodo odšli domov v Ajdovščino, Žiri, Begunje pri Cerknici, Postojno in Vipavo. Deklici pa bosta novi prebivalki Postojne in Kopra. 

V Šempetru sta se rodili 2 deklici, ki odhajata v Ajdovščino in Kobarid.

Petek, 13. oktober

10 novorojenčkov se je rodilo v zadnjih 24 urah. V Posotojni so bila rojstva enakomerno razporejena med dečke in deklice, štirim dečkom, ki odhajajo v Pivko, Ajdovščino, Dobravlje in v Novo Gorico, se na drugi strani približujejo še štiri deklice, ki pa gredo v Ljubljano, Radomlje, Log pri Brezovici in v Loški potok.

V Šempetru pa sta bila rojena dva dečka, ki odhajata v Novo Gorico.

Četrtek, 12. oktober

Dečku s Cola, ki se je v preteklem dnevu rodil v Postojni, bodo delale družbo tri deklice, in sicer iz Postojne, Ilirske Bistrice in Sežane. V Šempetru so povili še eno deklico, ki bo šla v Novo Gorico. Čestitamo!

Sreda 11. oktober

Cerkno, Cerknica in Vremski Britof so kraji kamor odhajajo deklice, ki so bile v zadnjih 24 urah rojene v postojnski porodnišnici. Tudi dantje so prispevali svojo kvoto - dva sta prijokala na svet, prebivališče pa bosta dobila v Idriji in Brezovici pri Ljubljani. Izenačen rezultat pa so zabeležili v Šempetru, en deček iz Čepovana in deklica iz Nove Gorice sta ugledala luč sveta.

Torek, 10. oktober

V današnjem dnevu so v prednosti dekleta. Tri so zajokale prvič, dve v postojnski porodnišnici, bivalali bosta v Ljubljan in Pivki, tretja, rojena v Šempetru bo, prav tako danes rojeni deček, bivala v Renčah.

Ponedeljek, 9. oktober

V Postojni so tokrat v knjigo rojstev vpisali dve deklici iz Ribnice, Vipave, ter dva dečka iz Postojne in Šempetra. V šempetrski bolnišnici pa sporočajo, da so se rdoili trije novorojenčki, dva dečka in deklica, vsi trije so novi prebivalci Nove Gorice.

Nedelja, 8. oktober

Tri dečke je prinesla štorklja v postojnsko porodnišnico, staršem iz Brezovice pri Ljubljani, Ajdovščine in Postojne. V Šempetru pa je na svet prijokala deklica, ki bo odšla v Goriška Brda, natančneje v Dobrovo.

Sobota, 7. oktober

V Postojni je bil tudi tokrat dekliški dan; povili so namreč 2 deklici iz Sežane in Ljubljane. V Šempetru, pa je bil izid zadnjih 24 ur bolj izenačen. Ravno tako sta na svet prijokali 2 deklici, ki odhaja domov v Drežniške Ravne in Prvačino, družbo pa jima delata 2 dečka, iz Ajdovščine in Kanala. Iskrene čestitke!

Petek, 6. oktober

V Postojni so se v zadnjih 24 urah rodile tri deklice: iz Kozine, Pivke, in Obrova, še dva dečka jim delata družbo, in sicer iz Ajdovščine in Sežane. Iz Šempetra pa so sporočili, da so se razveselili enega dečka, ki odhaja čez nekaj dni v Miren. 

Četrtek, 5. oktober

Danes je dan za deklice. Dvema so na svet pomagali v Šempetru, ena od njih bo postala Novogoričanka, druga pa gre v Arčone, še ena deklica pa se je rodila v Postojni, odhaja pa v Stari trg pri Ložu.

Sreda, 4. oktober

V Postojni je noč minila dokaj mirno: rodili so se deček iz Postojne in dve deklici, ena bo prebivala v Dekanih, druga pa v Postojni. V Šempetru pa se je rodil en deček iz Bilj. So pa zaupali še, da še enemu pomagajo, da prijoka na svet. Podrobnosti razkrijemo jutri.

Ponedeljek, 2. oktober

Izenačen rezultat tokrat za obe porodnišnici - tri proti tri! V Postojni so se rodile same deklice, odhajajo pa v Logatec, Dolenjo vas in Povir. V šempetrski porodnišnici pa so babice pomagale na svet eni deklici iz Nove Gorice ter dvema dečkoma, ki ju bodo starši odpeljali v Vipavo in Lipo pri Kostanjevici na Krasu.

Nedelja 1. oktober

Danes je v Postojni in Šempetru na svet prijokalo kar 9 dojenčkov. V Postojni so medse sprejeli štiri deklice, ki bodo domovale v Borovnici, Sežani in Kopru, ena pa bo ostala kar v Postojni. Med njimi je bil tudi deček, ki odhaja v Rakek. Deklice so prevladovale tudi v šempeterski porodnišnici, dve odhajata v Novo Gorico, ena v Volče, pa tudi med njimi je bil samo en deček, ki prav tako kot deklici odhaja v Novo Gorico.

Sobota, 30. september

To se pa ne zgodi prav pogosto! Kar DVA PARA dvojčkov sta prijokala na svet v postojnski porodnišnici. Dva fantka odhajata v Koper, drugi par pa sestavljata deček in deklica, ki bosta prebivala v Hrušici. Poleg tega pa sta luč sveta ugledala še dva dečka iz Sežane in Planine. V Šempetru pa so se rodile tri punčke, ena ostaja v Novi Gorici, druga gre v Solkan, tretja pa prihaja v Tolmin. Pridružil se jim je tudi en deček iz Žigonov pri Renčah.

Petek, 29. september

Iz postojnske porodnišnice so sporočili, da je bera pretekle noči spet bogata, dežurne babice pa tudi ponoči nimajo časa počivati: rodila sta se dečka iz Črnič in Sežane ter deklice iz Logatca, Borovnice, Prestranka, Cola, Postojne ter z Rakeka.
V Šempetru pa je izid pretekle noči, prav presenetljivo, enak: osem novorojenčkov se je rodilo - deklice iz Šempetra, dve iz Nove Gorice, dečki pa iz Drežniških Raven, Brd, Šempetra, Žigonov, Nove Gorice. Iskreno čestitamo tudi staršem vseh 16 novorojenčkov, ki so v Postojni ali Šempetru prijokali na svet v zadnjih 24 urah.

Četrtek, 28. september

Danes se spet veselimo številnih rojstev v obeh porodnišnicah. V Postojni se je rodilo 6 fantkov iz Sežane, Kozine, Velikih Žabelj, Sodražice in Zagreba ter deklica iz Logatca. V šempetru sta na svet prijokala dva dečka iz Ozeljana in Vrtoč ter deklica iz Grgarja. Vsem desetim novorojenčkom in njihovim staršem iskreno čestitamo!

Sreda, 27. september

Po včerajšnjem plodnem dnevu, je bil današnji dan veliko bolj umirjen, sploh v Šempetru, kjer tokrat niso zaslišali otroškega joka. Nekoliko pestreje je bilo v Postojni, kjer so zabeležili pravljično število rojstev. Na svet sta prijokala 2 dečka, ki odhajata domov v Sežano in Ribnico, pridružila pa se jima je tudi deklica, ki ostaja v Postojni. Iskrene čestitke!

Torek, 26. september

Zelo ploden dan je za nami - o rojstvu kar 13 novorojenčkov danes poročamo. V Postojni so se starši razveselili dvojčkov, parčka, ki odhaja v Izolo. Poleg tega so se rodile še štiri deklice, ki odhajajo v Loški potok, Velike Lašče, Idrijo in Hruševje. Tudi rojstvo dveh dečkov so pričakali, starši pa ju bodo odpeljali v Logatec in Podgrad. Tudi v šempetrski porodnišnici niso počivali. Na svet so pomagali dvema deklicama, ki bosta prebivališče dobili v Novi Gorici in Orehovljah. Na isti dan pa bo rojstni dan praznovala še trojica dečkov iz Tolmina, Kanala in z Ustij pri Ajdovščini.

Ponedeljek, 25. september

Današnja noč v postojnski porodnišnici je bila mirna. Povil se je deček, ki odhaja domov na Col. Deklica rojena v šempetrski porodnišnici bo nova prebivalka Mirna. Tudi dva dečka sta se v pretekli noči rodila v Šempetru. Za nova prebivalca bosta bogatejša Selo in Kozana.

Sobota, 23. september

Osem otrok se je rodilo v postojnski porodnišnici. Edina deklica bo odšla v Ajdovščino. Trije dečki pa bodo odšli v Logatec, dva dečka pa v Vipavo. Preostala dva dečka pa bosta odšla v Ajdovščino in Sežano. No, tudi v šempetrski porodnišnici niso počivali, dva novorojenčka sta se rodila pri njih. Deček, ki bo postal prebivalec Nove Gorice in deklica, ki odhaja na Planino pri Ajdovščini.

Petek, 22. september

Zadnji dan koledarskega poletja je v Postojni prinesel rojstvo šestih novorojenčkov - dveh deklic, ki odhajata v Ilirsko Bistrico in Ljubljano, ter štirih dečkov, ki bodo prebivali v Postojni, Slovenskih Konjicah, Žalcu in Ilirski Bistrici. V Šempetru pa so povili enega dečka iz Lukežičev pri Renčah, eden pa je bil v času, ko smo preverjali število rojstev, ravno na poti.

Četrtek, 21. septembe

6 novih Zemljanov lahko danes pozdravimo. Vsaka od primorskih porodnišnic je prispevala po tri. V Šempetru se je rodil deček, ki ostaja v Šempetru, dve dve deklici pa gresta v Prvačino in Dolenjo Trebušo.

V Postojni pa se je rodila ena deklica, ki gre v naše glavno mesto, dva dečka pa v Pivko in v Hrašče.

Sreda, 20. september

V Postojni je bilo zadnjih 24 ur dokaj pestro. Rodili so se štirje novorojenčki, deklice iz Senožeč, Ribnice in Ajdovščine ter deček iz Sežane. V Šempetru pa so v porodno knjigo temno modre barve zabeležili rojstvo deklice iz Črnič.

Torek, 19. september

Šest novorojenčkov se je rodilo v zadnjem dnevu v obeh porodnišnicah. V Postojni so povili dva dečka, in sicer iz Sodražice in Starega trga pri Ložu ter dve deliklici, ena bo šla v Idrijo, ena pa v Ajdovščino. V Še,petru so se razveselili dečka iz Dolenje Trebuše in deklice iz Bilj. Čestitamo!


Ponedeljek, 18. septembra

Na dan zgodovinskega uspeha slovenskega športa bodo svoj rojstni dan praznovali tudi štirje novorojenčki, ki so se rodili v postojnski porodnišnici. Ena deklica iz Ilirske Bistrice je pokukala na svet, pridružili pa so se ji še trije dečki, ki bodo odšli v Begunje pri Cerknici, Sežano in Pivko. V Šempetru pa so imeli preveč dela z navijanjem in so zato vsa rojstva prestavili na danes. :)

Nedelja, 17. september

Na svet so v obeh porodnišnicah prijokali štirje korenjaki. V Postojni sta se rodila dečka iz Kozine in Škofij, v Šempetru pa fanta iz Nove Gorice. Čestitke!

Sobota, 16. september

Minila noč je prinesla 2 novorojenčka v šempeterski porodnišnici. Deček in deklica odhajata v Novo Gorico, v Postojni pa se je rodilo 7 otrok. Dečka bosta postala prebivalca Pobegov in Stare Vrhnike, deklice pa pa bodo odpeljali v Cerkno, Stari trg pri Ložu, Žiri, Grosuplje in Log.

Petek, 15. september

Z nasmehom na obrazu tudi tokrat iz dveh porodnišnic prinašamo lepe novice. V Postojni je bilo v zadnjih 24 urah zelo pestro – kar 6 novorojenčkov je namreč prijokalo na svet. Štirje dečki, ki odhajajo v varna zavetja domov v Ribnico, Prestranek, Piran in v Sečovlje; družbo pa jim delata dve deklici, ki bosta prav taku kmalu odšli domov – v Dol pri Brezovici in Postojno. Nekoliko drugače je bilo tokrat v Šempetru, od koder nam sporočajo, da se pravkar vračajo s poletnih počitnic. V zadnjih 24 urah se namreč pri njih ni dogajalo nič, prav v trenutku klica, pa so preverjali, če še imajo znanjo kako in kaj je streči 'tem stvarem'. Iskrene čestitke!


Četrtek, 14. september

Štirje korenjaki so prijokali na svet v obeh porodnišnicah. V Postojni bosta dečka šla v Logatec in na Vrhniko, v Šempetru pa v Renče in Kobarid. Čestitamo!

Sreda, 13. september

V Postojni je dogajanje že vse od začetka tedna bolj skromno, današnji posredovani podatki navajajo rojstvo ene deklice iz Postojne in enega dečka iz Prestranka. Iz Šempetra pa po včerajšnjem zatišju prav tako poročajo o rojstvu para: v zadnjih 24 urah se je rodila deklica iz Branika ter deček iz Plešivega. Iskrene čestitke.

Torek, 12. september

Tudi današnje poročilo o številu rojstev je bolj skromno. Dve deklici sta prijokali na svet v postojnski porodnišnici, Črni kal in Postojna pa sta kraja, kjer bosta prebivali. Iz Šempetra pa tokrat ni novic, novo rojene otročičke pa obljubljajo za jutri.

Ponedeljek, 11. september

V Postojni v preteklih 24 urah ni bilo slišati joka novorojenčkov, bo pa zato jutri poročilo pestrejše, obetajo dežurne babice. V Šempetru pa se je rodil en deček iz Deskel. Iskreno čestitamo!

Nedelja, 10. september

5 otrok se je rodilo v postojnski porodnišnici. Dva dečka, ki bosta odšla v Koper in Dornberk. Deklice pa odhajajo v varna zavetja domov, in sicer v Vipavo, Postojno in na Unec. V šempetrski porodnišnici je bil izid izenačen. Deček in deklica sta postala novopečena prebivalca Nove Gorice. Čestitamo!

Sobota, 9. september

Fantovsko obarvanih je bilo zadnjih 24 ur v obeh porodnišnicah. V postojnski porodnišnici so na svet prijokali štirje - dva odhajata v Izolo, eden v Sodražico, eden pa v Ljubljano. Žensko čast je obranila ena deklica, ki ne bo hodila daleč, ampak ostaja v domači Postojni. V Šempetru pa je štorklja prinesla dva fantka iz Kobarida in Branika.


Petek, 8. september

Kot včeraj se je v Postojni in Šempetru tudi v zadnjih 24-ih urah rodilo šest novorojenčkov. V postojnski porodnišnici so povili dva dečka iz Ajdovščine in Logatca ter deklici iz Izole in Ribnice. V Šempetru so se razveselili dečka iz Volčje Drage in deklice iz Nove Gorice. Čestitamo!


Četrtek, 7. september

6 otrok je prišlo na svet v primorskih porodnišnicah. V Šempetru se je rodil en deček, ki odhaja v bližnji Podmark, ter dve deklici, ki tudi ne bosta odšli prav daleč, v Novo Gorico in Solkan. V Postojni pa sta na svet prišla dva dečka, ki bosta postala prebivalca Kopra in Ilirske Bistrice, prav tja pa odhaja tudi deklica, ki se je prav tako rodila v Postojni.

Sreda, 6. september

Minulih 24 ur je bilo vznamenju dečkov v obeh porodnišnicah. Trije so se rodili v Postojni, odhajajo pa v Sežano, Planino in Idrijo. Dva pa sta prijokala na svet v Šempetru, svoj dom pa bosta dobila v Dornberku in Ponikvah.

Torek, 5. september

V Postojni se je v preteklih 24-ih urah rodilo šest novorojenčkov, tri deklice in trije dečki. Deklice bodo imele dom v Novi Gorici, Divači in Dekanih, dečki pa v Ljubljani, Medvodah in na Colu. V šempetrski porodnišnici so pavzirali, so pa po besedah babice v pripravljenosti na nova rojstva.

Nedelja, 3. september

Veliko dela so imeli v postojnski porodnišnici - jok kar osmih novorojenih otročičkov je odmeval tam. Rodilo se je pet deklic, ki odhajajo v Kozino, Ajdovščino, Škofije, Ilirsko Bistrico in Dutovlje. Na isti dan pa bodo svoj rojstni dan praznovali tudi trije dečki, ki bodo naslednje leto ob takem času svojo prvo svečko upihnili v Idriji, Rovtah in Ajdovščini. No, v Ajdovščiuni pa bo prebival tudi fantek, ki se je minulo noč rodil v šempetrski porodnišnici.

Sobota, 2. september

V šempeterski porodnišnici rojena deček in deklica odhajata v Novo Gorico, iz postojnske porodnišnice pa dečki odhajajo v Ljubljano, Litijo in Portorož, deklice pa v Rovatrske Žibrše in Begunje pri Cerknici.

Petek, 1. september

Na prvi šolski dan bo rojstni dan praznovalo sedem novorojenčkov. Pet njih v postojnski porodnišnici: dva dečka, ki bosta bivala na Slapu ob Idrijci in Pobegih ter tri deklice, ki odhajajo v Vipavo, Novo Gorico in Divačo. V šempeterski porodnišnici sta prvič zajokala deček, ki odhaja v Dolnje Cerovo in deklica, ki bo bivala v Velikem dolu.

Četrtek, 31. avgust

Na zadnji avgustovski dan so se v obeh porodnišnicah rodili štirje otroci. V Postojni dve deklici, in sicer iz Pivke in Nove vasi pri Rakeku, v Šempetru pa deček iz Dolge Poljane ter deklica iz Nove Gorice. Čestitamo!

Sreda, 30. avgust

Obe porodnišnici je tokrat zaznamovala štirica. Četverica novorojenčkov je prijokala na svet v postojnski porodnišnici - tri deklice, ki bodo prebivale v Ankaranu, Portorožu in Cerknici. "Moško čast" je ubranil deček, ki ostaja v domači Postojni. Ravno obratna situacija pa je bila v Šempetru - tam so na svet pomagali eni deklici iz Nove Gorice in trem dečkom, ki odhajajo v Dobrovo, Čepovan in Orehovlje. 

Torek, 29. avgust

V Šempetru so danes na svet pomagali dvema novorojenčkoma. Deček odhaja v Poljubinj, deklica pa v Novo Gorico. V Postojni so babice in porodničarji preživeli nekoliko bolj pester dan, saj se je včeraj tam rodilo kar 8 otrok. Dečki odhajajo v Ljubljano, Šmartno ob Paki, Postojno in Prestranek, deklice pa na Vrhniko, v Postojno, na Dobrovo in v Kamnik.


Ponedeljek, 28. avgust

Preteklih 24 ur je bilo precej mirnih v obeh porodnišnicah, v katerih vsako jutro preverjamo število rojstev. Ena deklica iz Begunj pri Cerknici se je rodila v Postojni, v šempetrski porodnišnici pa je na svet prijokal deček, ki bo prebival v Novi Gorici. Kot so nam povedali, pa bodo več dela imeli v prihajajočem dnevu, saj kar nekaj bodočih mamic čaka na porod. 


Sobota, 26. avgust Danes se je sreča naselila v srca staršev 3 novorojenčkov, ki so v zadnjih 24 urah prijokali na svet v Postojni in Šempetru. V Postojnski porodnišnici je na svet prijokal fantek, ki odhaja domov v Ljubljano; družbo pa mu dela in mu jo bo -tudi v nadaljevanju- delala deklica, ki prav tako odhaja v varno zavetje doma v Ljubljano. V Šempetru so dan preživeli nekoliko mirneje, na svet je namreč pokukal le en fantek, ki bo odšel v Volče. Iskrene čestitke in ne pozabite, da je potrebno izkoristiti čisto vsak trenutek – čas namreč (pre)hitro beži. 


Petek, 25. avgust

Rutinsko delo je babicam v Šempetrski porodnišnici v zadnjih 24 urah nekoliko popestrila nemška turistka, ki jo je na počitnicah v Sloveniji dohitel porod. Malemu Nemcu bodo tako kot kraj rojstva vpisali Šempeter pri Gorici. Ob njem sta bili rojeni še dve deklici, ki pa ostajata v Sloveniji in sicer gresta v Dobravlje in Novo Gorico.

V Postojni je šlo vse po ustaljenem redu, šest rojstev so zabeležili. Fantje odhajajo v Hotedršico, Izolo in Novo vas pri Rakeku, deklice pa v Sodražico, Ljubljano in Postojno.


Četrtek, 24. avgust

V Šempetru so preteklih 24 ur pavzirali, v Postojni pa so na svet pomagali štirim novorojenčkom. Dečka bosta šla v Idrijo in Novo vas pri Rakeku, deklici pa v Postojno in Dobrovo v Brdih. Čestitamo!


Sreda 23. avgust

V postojnski porodnišnici so se razveselili joka dveh novorojenčkov - deklice, ki odhaja v Idrijo, in dečka, ki ostaja v domači Postojni, natančneje v Belskem. Dvojica je prav tako zaznamovala minulo noč  Šempetru. Tam pa sta luč sveta ugledali dve deklici, ki ju bodo starši odpeljali v Novo Gorico in Vogrsko.


Torek, 22. avgust

V postojnski porodnišnici se je tudi v zadjem dnevu rodilo pet novorojenčkov. Deklici bosta odšli v Koper in Podkraj. Dečki pa bodo odšli v Ankaran, Dobravlje in Sežano. V šempetrski porodnišnici pa so se rodili trije novorojenčki. Deklici bosta odšli v Ajdovščino in Tolmin, deček pa v Novo Gorico. 


Ponedeljek, 21. avgust

V izteku starega oziroma v pričetku novega tedna se je v postojnski porodnišnici rodilo pet novorojenčkov. Dve deklici sta razveselili starše iz Vipave in Sežane. Pridružili so se jima še trije dečki, ki bodo odšli v Rovte, Cerknico in Sežano. V Šempetru pa so minulo noč povili deklico iz Ajdovščine in dečka iz Kanala. 


Nedelja, 20. 8. 2017

Trije korenjaki so se rodili v porodnišnicah Postojna in Šempeter. V postojnski so tako povili dva dečka, in sicer iz Ilirske Bistrice in Štanjela, v šempetrski pa dečka in Kanala. Čestitamo!


Sobota, 19. avgust

Pestra noč je za nami, bogatejši smo za kar deset malih korenjakov. V Postojni so se povili trije dečki, ki bodo svoj dom našli v Ljubljani, Pivki in Horjulu. Na svet so v postojnski porodnišnici pomagali tudi trem deklicam, ki bodo odšle domov v Ljubljano, Domžale in Podnanos. Tudi v šempetrski porodnišnici je bil rezultat izenačen. Povila sta se dva dečka, ki bosta postala nova prebivalca Vrtojbe in Mirna. Deklici pa bosta svoj dom našli v Volčah in na Gradišču. 


Četrtek, 17. avgust

Dokaj mirna noč glede rojstev je za nami. V šempetrski porodnišnici se je povil deček, ki odhaja domov v Novo Gorico. V Postojni so se rodili trije dečki, ki bodo svoj dom našli v Vipavi, Kisovcu in Ljubljani. V Postojni rojena deklica pa bo nova prebivalka Logatca. 


Sreda, 16. avgust

Po pestrem začetku tedna, pa je bil včerajšnji praznični torek za porodničarje šempetrske in postojnske porodnišnice mirnejši. V slednji so se rodili trije novorojenčki, ena deklica iz Logatca ter dva dečka iz Rovt in Vrhnike. V Šempetru pa minulih 24 ur niso zabeležili rojstva. 


Torek, 15. 8.

Kar osem novih otroških jokov se je v tej noči razleglo v postojnski porodnišnici. Rodila sta se dvojčka, fantek in deklica, ki bosta bivala v Dobravljah, pa štirje dečki, ki bodo bivali v Postojni, Ljubljani, Ajdovščini in Pivki in tri deklice, prva med njimi bo bivala v Vipavi, dve pa prihajata v naše konce: v Hotederšico in Spodnjo Idrijo. Bolj mirno pa je bilo v šempeterski porodnišnici, tam se je rodila deklica, doma bo v Renčah.


Ponedeljek, 14. 8.

Preteklih 24 ur je bilo pestrih. V Postojni se je rodilo 6 otrok, in sicer pet dečkov iz Cerknice, Črnega Vrha, Idrije in Dekanov ter deklica iz Postojne. V Šempetru sta na svet prjokala dečka iz Šempetra in Ajdovščine ter deklica iz Komna. Čestitamo!


Nedelja, 13. avgust

V preteklem dnevu sta se rodili dve deklici. Ena v postojnski in ena v šempetrski porodnišnici. Doma pa bosta v Žireh in Ajdovščini.


Sobota, 12. avgust

Treh dojenčkov so se razveselili v postojnski porodnišnici - dve deklici, ki odhajata v Staro Cerkev in Ankaran, ter deček, ki bo prebival v Hotedršici. Iz Šempetra pa poročajo o dveh rojstvih. Na svet je prijokala ena punčka iz Kobarida in fantek iz Nove Gorice. 


Petek, 11. avgust

V Postojni so na svet pomagali eni deklici iz Škofljice ter trem dečkom, ki odhajajo v Novo Gorico, Koper in Ankaran. V šempetrski porodnišnici pa je štorklja prinesla dečka, ki bo svoj dom dobil v Kamniku ter dve deklici - ena bo šla v Dornberk, druga pa ostaja v domačem Šempetru.


Četrtek, 10. avgust

O treh dojenčkih lahko poročamo danes. V Šempetru je bila rojena deklica, ki ostaja v Šempetru, v Postojni pa dva dečka, ki gresta v Logatec in v Vipavo.

Sreda, 9. avgust

Polna luna kot kaže ni sprožila prav veliko rojstev. Le dva dečka sta se rodila v postojnski porodnišnici, odhajata pa v Portorož in Rakek.

Torek, 8. avgust

Rezultat današnjega osmega avgustovskega dne je izenačen: tri deklice in trije dečki. V postojnski porodnišnici rojen deček ostaja v Postojni, deklici pa bosta bivali v Godoviču in Logatcu. V šempeterski porodnišnici sta se rodila dečka, odšla bosta v Ajdovšino in Kobarid, v Ajdovščino pa odhaja tudi tamkaj rojena deklica.

Ponedeljek, 7. avgust

Medtem ko v Šempetru ni bilo rojstev, pa je bila bolj pestra noč v postojnski porodnišnici, kjer se je rodilo 8 otrok. 2 dečka odhajata v Idrijo, ostali pa v Ilirsko Bistrico, Brezovico, Lokev in v Izolo. Deklici pa bosta postali prebivalki Postojne in Dobrove.

Nedelja, 6. avgust

Tokrat je bilo več rojstev v šempetrski porodnišnici - petim novorojenčkom so pomagali na svet. Dva nova prebivalca bo dobila Nova Gorica, deklice pa odhajajo v Solkan, Šempas in Selo. V Postojni pa sta luč sveta ugledala ena deklica iz Ljubljane ter deček iz Logatca.

Petek, 4. avgust

Bolj mirno je bilo minulih 24 ur v obeh porodnišnicah - v Postojni sta se rodila dva dečka iz Ljubljane in Hotedršice, več rojstev pa pričakujejo danes tekom dneva. Prav tako so dvema novorojenčkoma pomagali na svet v šempetrski porodnišnici - deklica bo ostala v domačem Šempetru, deček pa prav tako ne odhaja daleč. Svoj dom bo dobil v Novi Gorici.

Četrtek, 3. avgust

Šest otrok se je rodilo v zadnjih 24. urah. V Šempetru je na svet prijokala deklica, ki bo postala prebivalka Nove Gorice, v Postojni pa se je rodilo 5 otrok. Dečki odhajajo v Črni Kal, Postojno in Dolgo Poljano, deklici pa v Sežano in Idrijo.

Sreda, 2. avgust

Precej dela so minulo noč imeli v postojnski porodnišnici - sedmim novorojenčkom so pomagali na svet. Tokrat je tehtnica na strani dečkov - štirje so se rodili, odhajajo pa v Črni vrh nad Idrijo, Ankaran ter Divačo, eden pa ostaja v Postojni. Deklice pa bodo starši odpeljali v toplo zavetje doma na Vrhniki, v Idriji ter Vremskem Britofu. Še v šempetrsko porodnišnico pokukajmo. Tam so se starši razveselili dveh deklic iz Mirna ter Branika, pridružil pa se jima je tudi en deček, ki bo postal prebivalec Nove Gorice.

Torek, 1. avgust

Na prvi avgustovski dan smo iz obeh porodnišnic prejeli informacijo, da so se v zadnjem dnevu rodili štirje novorojenčki. V postojnski porodnišnici so se rodili trije novorojenčki, in sicer deklici, ki bosta odšli v Knežak in Ljubljano. Deček pa odhaja v Divačo, medtem ko bo deček iz šempetrske porodnišnice ostal kar v domačem Šempetru.


Ponedeljek, 31. julij

Zadnji julijski dan je v postojnski porodnišnici prinesel dve deklici - ena gre v Stari trg pri Ložu, druga pa ostaja v Postojni. Pridružili so se jima tudi trije dečki, ki pa odhajajo v Logatec, Šempeter pri Novi Gorici ter Ljubljano. Tri novorojenčke pa je štorklja prinesla v šempetrsko porodnišnico - deklico, ki bo dobila dom v Šempasu ter dva dečka iz Kanala in Ajdovščine.

Nedelja, 30. julij 

30. julij bodo med drugim zaznamovali tudi naši najmlajši. Zelo pestro je bilo namreč zadnjih 24 ur, ko je v Postojnski in Šempetrski porodnišnici na svet prijokalo, skupno, kar 10 novorojenčkov. Najbolj pestro je bilo tokrat v Šempetru, kjer so povili 3 deklice in 3 dečke. Deklice odhajajo v Tolmin in Novo Gorico, ena pa prihaja tudi v Cerkno. Dečki bodo odšli v varna zavetja domov v Črniče, Dornberg in Ajdovščino. Veliko smeha in otroškega joka pa so v zadnjih 24 urah slišali tudi v Postojni. Ta isti smeh in jok, pa bosta že čez nekaj dni odzvanjala tudi v Planini in Ivanjem Selu, kamor odhajata dva dečka, ter pa v Rakitniku in v Postojni, kamor odhajat dve deklici, rojeni v Postojnski porodnišnici. 

Sobota, 29. julij

Pestrih 24 ur je za porodnišnici Postojna in Šempeter. V postojnski se je rodilo šest novorojenčkov, štiri deklice, ki bodo šle dve v Ljubljano, po ena pa v Logatec in Ilirsko Bistrico, in dečka iz Kopra ter Šempetra pri Gorici. V šempetrski porodnišnici so se razveselili dečka iz Prvačine in deklici iz Cerknega in Tolmina.

Petek, 28. julij

Tokrat se je v postojnski porodnišnici rodilo pet otrok. Dečki odhajajo na Col, Rakek, v Laze pri Logatcu in  Rodik. Deklico bodo starši odpeljali v Jelšane. V šempetrski porodnišnici pa so na svet pomagali deklici, ki bo odšla v Tolmin.


Sreda, 26. julij

V Postojni je bilo ponovno pesto - kar osem novorojenčkov je prijokalo na svet. Deklice odhajajo v Begunje pri Cerknici, Divačo, Kozino ter Ljubljano. Rodila sta se tudi dvojčka - fantka. Dvojno veselje bo napolnilo dom v Kozini. Še dva dečka sta ugledala luč sveta, svoj dom pa bosta dobila na Jesenicah in v Ošani. V Šempetru je bilo bolj mirno - rodila se je punčka, ki jo bodo starši odpeljali v Preserje, pridružil pa se ji je tudi en deček s Plešivega v Brdih.

Torek, 25. julij

V postojnski porodnišnici sta se v pretekli noči povila dva dečka, ki odhajata domov na Vrhniko in v Dežuljak. Tudi jok treh deklic je odmeval v postojnski porodnišnici, odšle pa bodo domov v Prestranek, Vipavo in Hotedršico. V Šempetru sta se povila deček in deklica, ki odhajata domov v Novo Gorico.

Ponedeljek 24. julij

Tokrat je rezultat izenačen, a diametralno nasproten. Nov delovni teden je v postojnski porodnišnici prinesel dva fantka iz Pograda in Unca. V Šempetru pa sta se rodili dve deklici - ena odhaja v Novo Gorice, druga pa v Bilje.

Nedelja, 23. julij

Štirje otroci so se rodili v postojnski porodnišnici, deček, ki bo postal prebivalec Tolmina. Deklice pa odhajajo v Žiri, Logatec in na Col.

V šempetrski porodnišnici tokrat ni odmeval otroški jok. Zaupali pa so nam, da pravkar pomagajo novorojenčku na svet.

Iskrene čestitke staršem!


Sobota, 22. julij

V zadnjem dnevu so se v postojnski porodnišnici rodili trije otroci, in sicer dva fanta, eden odhaja v Knežak, drugi pa bo ostal doma v Postojni. Deklica pa bo v naslednjih dneh odšla v Jelšane. V šempetrski porodnišnici so se prav tako rodili trije otroci, dve deklici in en deček. Vsi trije odhajajo v Novo Gorico.


Petek, 21. julij

Mnogo otroških glasov je v tej noči odmevalo v postojnski porodnišnici. Osem novorojenčkov je ugledalo luč sveta. Deklice odhajajo domov v Koper,  na Most na Soči, v Postojno in Sežano. Dečki pa bodo svoj dom našli v Postojni, Črničah, Ilirski Bistrici in Cerknici. V Šempetru je bilo mirneje, rodila sta se dva dečka, ki bosta postala nova prebivalca Nove Gorice. Iskrene čestitke vsem novopečenim staršem!


Četrtek, 20. julij

Pestro je bilo v današnji noči in tudi jutru v postojnski porodnišnici. Kar sedem novorojenčkov so povili. Med njimi predvladujejo deklice. Tri ostajajo v Postojni, ostale tri pa bodo bivale v Novi Gorici, Divači in ena gospodična prihaja v Cerkno. Med šestimi dekleti tudi fantek, ki bo domoval v Lučinah. V šemepterski porodnišnici je bilo mirno, prišepnili pa so nam da v tem jutru na svet pomagajajo eni malčici.

Sreda, 19. julij

Postojnski porodničarji so imeli mirno noč, niso namreč zabeležili rojstev, so pa v pripravljenosti za današnji dan. V Šempetru pa so se razveselili dveh novorojenčkov - deklice, ki odhaja na Planino, ter dečka iz Nove Gorice.

Torek, 18. julij

V Šempetru sta se rodila dva dečka, ki odhajata v Volče in Šempas, na Tolminsko pa prihaja še ena deklica, ki bo postala prebivalka Čiginja.

V Postojnski porodnišnici pa se je rodilo 6 otrok. Dečka odhajata v Ajdovščino in v Cerkno, deklice pa v Koper, na Col, v Miren in na Vrhniko.

Ponedeljek, 17. julij

V postojnski porodnišnici se je v preteklih 24-ih urah razlegal jok štirih novorojenčkov. Deklici bosta šli v Črni Vrh nad Idrijo in Obrov, dečka pa v Pivko in Sežano. V šempetrski porodnišnici joka tokrat ni bilo, so pa v pričakovanju novih rojstev. Čestitamo!

Nedelja, 16. julij

Šest novorojenčkov so povili v porodnišnicah v preteklih 24-ih urah. V Postojni se je rodilo pet otrok, dečka iz Postojne in Logarca in deklice iz Kozine, Logatca in Kamnika. V Šempetru se je rodila deklica iz Nove Gorice. Čestitamo!

Sobota, 15. julij 

Sončno, sobotno, s prijetnimi temperaturimi obarvano jutro prinaša lepe novice z dveh porodnišnic – Postojnske in Šempetrske. Po današnji pestro obarvani rubriki operativno komunikaijskega centra, bo pestro obarvana tudi rubrika novorojenčkov in prav je tako. Najprej pogled v Postojnsko porodnišnico. Tam so povili 4 novorojenčke; 1 deček je prijokal na svet, ki bo odšel v varno zavetje doma v Medvode; pridružile pa so se mu 3 deklice, ki odhajajo v Cerknico, Spodnjo Idrijo in Staro Cerkev. Kako je bilo zadnjih 24 ur v Šempetru? Dva dečka sta osrečila svoje starše, ki prihajajo iz Neblega in Nove Gorice, za prijetno družbo pa bo tam poskrbela tudi ženska družba deklice, ki čez nekaj dni odhaja v Ozeljan.  

Petek, 14. julij

V današnji petek so v Postojni prijokali štirje dečki, ki bodo odšli domov v Postojno, Sodražico, Ljubljano in Split. Deklice, rojene v postojnski porodnišnici bodo odšle domov v Ljubljano, Dutovlje, Ilirsko Bistrico in Logatec. V Šempetru se je rodil deček, ki bo postal nov prebivalec Tolmina in deklica, nova prebivalka Branika.

Četrtek, 13. julij

V Šempetru sta se v zadnjih 24 urah rodila deček in deklica, deklica iz Ponikev in deček iz Tolmina. V Postojni pa so zabeležili sedem rojstev: rodile so se deklice iz Ljubljane, Ajdovščine in Logatca ter dečki iz Kobdilja, Tolmina, Vipave in Pivke.

Sreda, 12. julij 2017

Pet novorojenčkov je prvič zajokalo v današnji dan, štirje dečki in deklica, ki bodo zagotovo v prihodnjih letih radi ponagajali danes srečnim staršem. V šempeterski porodnišnici so na svet pomagali dečku, ki bo bival v Prvačini, v postojnski pa deklici, ki odhaja v Prestranek in trem dečkom, ki odhajajo v Divačo, Novo vas pri Rakeku in Pivko.

Torek, 11. julij 2017

Tokrat je v naši tekmi primorskih porodnišnic zmagal Šempeter s 5 petimi novorojenčki. Fantka bodo poslali v Podrago, deklice pa v Ajdovščino, na Trnovo, v Kanal, ena pa ostaja pri njih v Šempetru.

V Postojni pa sp na svet prišli trije dečki, ki odhajajo v Logatec, Gornjo Košano in na Brezovico, ena deklica pa bo postala prebivalka Črnega vrha.

Ponedeljek, 10. julij 2017

Dva novorojenčka sta se rodila v postojnski porodnišnici. Deček odhaja v Tublje, deklica pa v Ponikve pri Sežani. V šempetrski porodnišnici se je rodila deklica, ki bo doma na Slapu ob Idrijci.

Iskrene čestitke!

Nedelja, 9. julij 2017

Dve mamici sta danes povili v Postojnski porodnišnici, in sicer deklico, ki odhaja v Sežano in dečka, ki se bo napotil na obalo - v Portorož. Dva dojenčka sta na svet prijokala tudi v Šempetru, rodili sta se dve deklici, ki odhajata v Prvačino in Dobrovo v Brdih.

Sobota, 8. julij 2017

V Postojni so danes na svet prijokali štirje dojenčki, in sicer dve deklici, ki odhajata na Vrhniko in v Hruševje, in dečka, ki odhajata v Ajdovščino in Lenart v Slovenskih goricah. Šempeterska porodnišnica je Postojnski spet za petami, z dvema deklicama, ki odhajata v Kobaric in Šempeter pri Gorici, in dečkom, ki bo stanoval v Renčah.

Petek, 7 julij 2017

6 otrok je prinesla zadnja noč Eno deklico, ki iz šempetrske porodnišnice ne bo imela daleč do doma, saj so njeni starši iz Šempetra, v Postojni pa so se rodili trije dečki, ki odhajajo v Pivko, na Vrhniko in v Logatec, dve deklici pa v Kobarid in Kočevsko reko.

Četrek, 6. julij 2017

V Šempetru so nas tokrat presenetili z dolgim seznamom in nam sporočili, da so v zadnjih 24 urah na svet pomagali kar 4 novorojenčkom. Tokrat močno prednjačijo pripadniki moškega spola, ki bodo po nekaj dneh odšli v varna zavetja domov - v Fojano, Kanal in Vitovlje; deklica, ki se jim je pridružila pa bo odšla v Novo Gorico. V Postojni pa so po včerajšnjem pestrem dnevu, zadnjih 24 ur preživeli v zatišju.

Sreda, 5. julij


V porodnišnici Postojna so po včerajšnjem zatišju danes našteli pet novorojenčkov, od tega tri deklice, ki gredo v Idrijo, Divačo, Škofljico, ter dva dečka iz Obrova in Komna. V Šempetru se je v zadnjih 24 urah rodil le en deček, ki ostaja v Šempetru.

Torek, 4. julij 2017

V današnji torek so prijokale tri deklice, vse rojene v šempeterski porodnišnici, bivale bodo v Volčah, Vrtovinu in Mirnu. V postojnski porodnišnici v zadnjih urah niso povili nobenega novorojenčka.

Ponedeljek, 3. julij 2017


V Postojni so na svet pomagali deklicama iz Ljubljane, Hrpelj ter dečku iz Postojne. V Šempetru pa so se v zadnjih 24 urah, kar smo se nazadnje slišali, rodile tri deklice iz Orehovelj, Podbele, Planine.

Sobota, 1. julij 2017

Mesec julij začenjamo s podatki o 10. rojstvih, od tega treh v Šempetru, ter sedmih v Postojni. V Šempetru se je rodila deklica, ki odhaja v Novo Gorico, dva fantka pa v Merljake in Tolmin. V Postojni pa so na svet pomagali dvojčkoma, ki gresta v Divačo, ob tem pa sta bili rojeni še dve deklici; ena bo odšla na Vrhniko, druga v Portorož, trije fantje pa v Pivko, Dorberk in v Rakek.

Petek, 30. junij 2017


Izid pretekle noči je bil izenačen v Postojni: rodili sta se dve deklici, ena iz Šmarij pri Kopru, druga iz Borovnice, družbo jima delata dva dečka, eden iz Logatca in drugi iz Ljubljane. V Šempetru pa se je v zadnjih 24 urah se je rodila ena deklica iz Grgarja. Zaenkrat še nima družbe.

Četrtek, 29. junij 2017

Mirna noč je bila tudi v postojnski porodnišnici. Rodila sta se dva dojenčka, deček, ki bo doma v Postojni in deklica, ki odhaja v Ilirsko Bistrico.

Trije dojenčki pa so se rodili v šempetrski porodnišnici. Dečka odhajata v Branik in Renče. Deklica pa v Breginj.

Iskrene čestitke!

Torek, 27. junij 2017

Osem otrok se je rodilo v preteklih 24 urah. Od tega šest v Postojni.  Dečki odhajajo v Žiri, Idrijo Črniče in Postojno. Deklici bosta doma v Postojni in Domžalah.

Iz Šempetra so sporočili, da sta se rodili dve deklici. Odhajata pa v Kobarid in Gradišče nad Prvačino.

Ponedeljek, 26. junij 2017


Popraznični ponedeljek je v Postojni postregel z dvema fantkoma iz Ilirske Bistrice in Pivke. V Šempetru pa so bili tako prijazni, da so, po včerajšnji odsotnosti, ko se nam zaradi posredovanja pri enem od rojstev niso uspeli oglasiti, danes najprej posredovali podate za dogajanje predvčerajšnjim: razveselili so se štirih novorojenčkov, deklic iz Nove Gorice in Tolmina, dečkov iz Opatjega sela in z Ravnice. V zadnjih 24 urah pa so se razveselili dečka iz Bukovice ter treh deklic iz Otlice, z Livka in Gradišča nad Prvačino.

Nedelja, 25. junija 2017

Malce manj pestra pa je bila današnja noč. Na svet sta prijokali dve deklici, obe rojeni v postojnski porodnišnici, bivali bosta v Domžalah in Jelšanah.

Sobota, 24. junij 2017

Za nami je kresna noč - noč, ki v sebi nosi številne simbolične vloge. Svojo moč na to noč preizkušajo vile in škrati, na kresno noč naj bi čudežno moč imela tudi voda, umivanje v njej pa naj bi prinašalo zdravje in lepoto, neporočena dekleta pa naj bi v odsevu videla bodočega moža. Deklice rojene na to noč, se imenujejo KRESNICE.
Zatorej smo tudi danes preverili koliko kresničk je prijokalo na svet. V Postojni sta tokrat na svet prijokali dve deklici, ki odhajata v varna zavetja Šepulj in Logatca. V Šempetru pa je bilo to noč nekoliko pestrejše, Povili so namreč dva dečka, ki odhajata v Ravnico in Opatje selo, pa tudi dve deklici iz nove Gorice in Žabž.
Iskrene čestitke!

Petek, 23. junij 2017

Po zatišju prvega poletnega dne sta se v zadnjih 24 urah v Postojni rodili dve deklici - iz Pirana in Vrhnike. V Šempetru pa dežurnih babic nismo uspeli doklicati ...

Četrtek, 22. junij 2017

Prvi poletni dan je prinesel nekoliko zatišja ... Očitno je še za novorojenčke prevroče, zato so se odločili v postojnski porodnišnici odločili, da še malo počakajo s prihodom na svet. :) Poročamo lahko le o enem fantku, ki se je rodil v Šempetru, odhaja pa v Kanal.

Sreda, 21. junij 2017

Iz Postojne so sporočili naslednje čudovite informacije: v zadnjih 24 urah so se rodili deklica iz Nove Gorice in deklica iz Ajdovščine ter deček z Reke. V Šempetru pa se je rodila ena deklica s Slapa ob Idrijci.

Torek, 20. 6. 2017

Zadnjih 24 ur je bilo v Šempetru v znamenju fantov. Rodila sta se dva, odhajata pa v Solkan in v Šempeter.

Zadevo so dodobra uravnovesili v Postojni, saj so za protiutež na svet pomagali trem punčkam, ki jih bodo veseli v Ajdovščini, Spodnji Idriji in Šenčurju, enega fantka pa bodo poslali v Ilirsko Bistrico.

Ponedeljek, 19. 6. 2017

V Postojni je bilo v porodnišnici v zadnjih 24-ih urah pestro. Rodili so se trije dečki, in sicer dvojčka iz Vipave in fantek iz Ajdovščine. Družbo jim delajo štiri deklice iz Sodražice, Postojne, Ajdovščine in Spodnje Idrije. V Šempetru so povili deklico iz Bukovice. Čestitamo!

Nedelja, 18. 6. 2017

V postojnski porodnišnici je bilo ponovno pestro - na svet so prijokale tri deklice, ki odhajajo v Ilirsko Bistrico, Sodražico in Idrijo- V rudarsko mesto odhaja tudi en deček, poleg tega pa so povili še tri fantke, ki bodo svoj dom dobili v Begunjah pri Cerknici, Ribnici ter Pivki. V Šempetru pa se je rodila ena deklica iz Bovca ter dva dečka, eden z Gradišča nad Prvačino, drugi pa iz Ilirske Bistrice.

Sobota, 17. 6. 2017

V Postojni so v preteklih 24 urah povili tri fantke iz Rakeka, Kopra in Velikih Lašč ter deklico iz Hotedršice, v Šempetru pa sta ste rodila deklica iz Tolmina in deček iz Nove Gorice. Čestitamo!


Petek, 16. 6. 2017

V Postojni je bila noč dokaj pestra: rodile so se štiri deklice, in sicer iz Logatca, Ljubljane, Kamnika in Ajdovščine.
Iz Šempetra pa sporočajo, da se je v zadnjih 24 urah pri njih rodil en deček, ki po dvodnevnem odhaja v Novo Gorico. 

Četrtek, 15. 6. 2017

Danes je tehtnica na strani fantkov. Rodili so se štirje, dva med njimi v postojnski porodnišnici, bivala bosta v Kanalu in na Črnem Kalu. Dečka rojena v šempeterski porodnišnici odhajata v Devinj in Štanjel. Med dečki sta prvič zajokali tudi deklici, rojeni v Postojni, bivali bosta v Logatcu in Harijah pri Ilirski Bistrici.

Sreda, 14. 6. 2017

Pestro je bilo v postojnski porodnišnici, dva dečka sta prvič zajokala in bosta bivala v Starem trgu pri Ložu in Ribnici. Tri deklice odhajajo na Vrhniko, v Postojno in Begunje pri Cerknici. Rodila pa sta se tudi dvojčka, fantek in deklica, ki bosta bivala v Ajdovščini. V šemepeterskki porodnišnici so povili dva dečka, eden njih prihaja v naše kraje, v Tolminm, drugi pa v Dolgo Poljano.

Torek, 13. 6. 2017

Tri deklice so zajokale v postojnski porodnišnici. Bivale bodo v Logatcu, Idriji in Ljubljani. V šempeterski porodnišnici sta se rodila dečka, prvi prihaja v Tolmin, drugi pa na Bukovico.

Ponedeljek, 12. 6. 2017

Vikend je bil v postojnski porodnišnici precej miren, minulih 24 dela z novorojenimi malčki niso imeli, so pa v polni pripravljenosti za današnji začetek novega tedna. Dva dečka pa sta se rodila vŠempetru, odhajata pa v Tolmin in Zatolmin.

Sobota, 10. 6. 2017

Po precej pestrem obdobju, je bilo to noč v postojnski porodnišnici bolj mirno - na svet sta prijokala deklica in deček, ki odhajata na Col in v Ribnico. V Šempetru pa so imeli nekoliko več dela. Tri punčke so razveselile porodničarje in starše. Svoj dom bodo dobile v Tolminu, Šempetru in Novi Gorici, rodil pa se je tudi en deček iz Kanala.

Petek, 9. 6. 2017

V Šempetru so imele babice lahko delo, saj jim je nasproti prišla le ena deklica staršev iz Šempasa, v Postojni pa je bilo nekoliko pestreje. Sedem dojenčkov je prišlo tamkaj na svet. Štirje fantje odhajajo v Spodnjo Idrijo, Kresnice, Ljubljano in Postojno, tri deklice pa v Borovnico, Dobrovo pri Ljubljani in v Logatec.


Četrtek, 8. 6. 2017

Pestro je bilo v postojnski porodnišnici tudi v pretekli noči in današnjih jutranjih urah. Povili so tri dečke, ki odhajajo v Črniče, Sežano in Rakek ter štiri deklice, ki bodo bivale v Kopru, Sežani in Rakeku. V šempeterski porodnišnici je zajokala deklica, ki bo domovala v Šempasu.


Sreda, 7. 6. 2017


Iz Postojne so sporočili, da so se pri njih v zadnjih 24 urah rodili - štiri deklice iz Kopra, Postojne, Cerknice in Ajdovščine ter prav tako štirje dečki iz Prvačine, Kozine, Ljubljane in Podgorja.
Iz Šempetra pa smo prejeli informacijo, da je zadnjih 24 ur pri njih zaznamovalo rojstvo deklice iz Šempetra.

Torek, 6. 6. 2017

V postojnski porodnišnici je danes zajokalo sedem novorojenčkov, deček prihaja v Idrijo, deklice pa bodo bivale v Postojni, dve njih v Ilirski Bistrici in Ajdovščini. Povili pa so tudi dvojčka, ki bosta bivala v Ljubljani.

Nedelja, 4. 6. 2017

Sedem fantov je prvič zakojalo v današnji dan v postojnski porodnišnici. Večina njih ostaja na Primorskem, bivali bodo na Kojskem, Doborvem, v Obrovu, Dutovljah, Ilirski Bistrici, Logatcu in Rovtah. V šempeterski porodnišnici pa sta se rodili deklici, ki bosta skupaj s starši bivali v Vitovljah in Volčji Dragi.

Sobota, 3. 6. 2017

5 dojenčkov je prinesla ta noč v dveh primorskih porodnišnicah. V Šempetru sta se rodila deček in deklica, prvi ostaja v Šempetru, druga pa odhaja na Dolgo Poljano. V Postojni pa je bila noč v znamenju fantov. Trije so se rodili, v prihodnjih dneh pa odhajajo v Artiče, v Komendo in v Štanjel.


Petek, 2. 6. 2017

V postojnski porodnišnici so minulo noč povili deklico, ki odhaja v Prem, ter dva dečka iz Nove Gorice in Jelšan. Novorojenka, ki se je rodila v Šempetru, bo odšla v Dornberg.


Četrtek, 1. 6. 2017

Veselo je bilo v obeh porodnišnicah, tako postojnski, kot šempeterski, skupno so povili kar 11 novorojenčkov. V postojnski porodnišnici pet dečkov, ki bodo bivali na Kozini, v Begunjah pri Cerknici, Izoli, Kanalu in Vrenskem Britofu, deklici pa v Sodražici in Postojni. V šempeterski porodnišnici se je v tem jutru rodil deček, ki prihaja v Volče in tri deklice, ki odhajajo v šempeter pri Novi Gorici, na KOjsko in v Dolenjo Trebušo.

sreda, 31. 5. 2017

V Postojni so povili pet novorojenčkov, deklico iz Postojne in dečke iz Notranjih Goric, Prestranka, Poljane in Portoroža. V Šempetru se je rodila deklica iz Nove Gorice. Čestitamo!


Torek, 30. 5. 2017

V Postojnski porodnišnici je zakojala deklica, ki bo domovala v Kostanjevici na Krki. Deklica rojena v Šempeterski porodnišnici prihaja v Tolmin, deček pa v Solkan.

Ponedeljek, 29. 5. 2017

Štorklja je v postojnsko porodnišnico prinesla tri dečke, katere bodo starši odpeljali v Radomlje, Šempeter in Logatec. Na svet pa je prijokala tudi ena deklica iz Podnanosa. V Šempetru so minulo noč povili enega fantka, ki bo svoj dom imel v Novi Gorici.

Nedelja, 28. 5. 2017

V pretekli noči so se rodili štirje otroci. Trije v postojnski porodnišnici. Deček odhaja v Grčarevec, deklici pa v Povir in Radomlje. Deklica iz šempetrske porodnišnice bo doma v Kanalu.

Sobota, 27. 5. 2017

V Postojnski porodnišnici se je v pretekli noči rodilo pet dečkov, ki odhajajo v Cerknico, Ilirsko Bistrico, Komen, Borovnico in na Prem. V šempetrski porodnišnici se ni rodil nihče.

Petek, 26. 5. 2017

V Postojnski porodnišnici je bila živahna noč. Tamkaj se je rodilo kar devet otrok. Pet deklice in štirje dečki. Med deklicami dvojčki, ki bosta bivali v Kopru in še tri dekleta, ki odhajajo v Kobarid, Vodice in Sodražico. Dečki pa bodo bivali v Ljubljani, Postojni, Vipavi in Sežani.

Četrtek, 25. 5. 2017

Štirje novorojenčki so se minulo noč rodili v Postojni, od tega ena deklica, ki odhaja v Ilirsko Bistrico ter trije dečki iz Kojskega, Ajdovščine in Grahovega pri Cerknici. Šempetrska porodnišnica pa je bila obarvana v roza barvi - tri deklice so prijokale na svet. Šempeter, Nova Gorica in Spodnja Idrija pa so kraji, kjer bodo prebivale.

Sreda, 24. 5. 2017

V Šempeterski porodnišnici danes ni bilo slišati otroškega joka, zato pa je bilo toliko bolj pestro v Potojni. Tamkajšnje porodniščničarke so povile kar osem novorojenčkov, štiri deklice in štiri dečke. Deklice bodo domovale v Ljubljani, Ilirstki Bistrici, Rovtah in Knežaku. Fantje pa v Domžalah, Logatcu, Cerknici in Rakeku.

Torek, 23. 5. 2017

V Postojni je bilo rojenih 6 otrok. Dvojčka, fantek in punčka, ki ostajata v Postojni, ob njih pa še en fantek, ki gre v Dane pri Sežani, še tri punčke pa gredo v Domžale, Volčjo Drago in v Portorož. Deklica, ki je prišla na svet v šempetrski porodonišnici pa bo postala prebivalka Zalošč.


Ponedeljek, 22. 5. 2017

V Šempetru so imeli le eno rojstvo in sicer so na svet pomagali punčki, ki odhaja v Brda, na drugi strani pa je bilo v Postojni precej pestro. Dve punčki odhajata v Osilknico in Vipavo, trije fantje pa bodo postali prebivalci KOzine, Postojne in Ilirske Bistrice.


Nedelja, 21. 5. 2017

V postojnski porodnišnici so prijokali na svet štirje otroci, trije dečki iz Škofjr Loke, Pivke in Spodnje Idrije ter ena deklica iz Ajdovščine. V šempetrski porodnišnici

Komentarji

Oddajte svoj komentar

Za komentiranje se morate prijaviti. Če še nimate uporabniškega računa, si lahko tega ustvarite brezplačno!

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Primorskega vala. Prosimo, da se pri komentiranju držite teme in ne uporabljate sovražnega govora.

Bodite prvi pri komentiranju novice, oddajte svoj komentar!Pozabljeno geslo?

 

petek
15.12.2017
6°C / 11°C
sobota
16.12.2017
4°C / 10°C
nedelja
17.12.2017
-2°C / 10°C